Yufei Tao (陶宇飞)
Yufei Tao (陶宇飞)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.cuhk.edu.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Progressive skyline computation in database systems
D Papadias, Y Tao, G Fu, B Seeger
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 30 (1), 41-82, 2005
10972005
An optimal and progressive algorithm for skyline queries
D Papadias, Y Tao, G Fu, B Seeger
Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2003
10672003
Anatomy: Simple and effective privacy preservation
X Xiao, Y Tao
Proceedings of the 32nd international conference on Very large data bases …, 2006
9362006
Query processing in spatial network databases
D Papadias, J Zhang, N Mamoulis, Y Tao
Proceedings 2003 VLDB Conference, 802-813, 2003
9172003
Personalized privacy preservation
X Xiao, Y Tao
Proceedings of the 2006 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2006
7542006
The TPR*-tree: An optimized spatio-temporal access method for predictive queries
Y Tao, D Papadias, J Sun
Proceedings 2003 VLDB conference, 790-801, 2003
7422003
Continuous nearest neighbor search
Y Tao, D Papadias, Q Shen
VLDB'02: Proceedings of the 28th International Conference on Very Large …, 2002
6412002
M-invariance: towards privacy preserving re-publication of dynamic datasets
X Xiao, Y Tao
Proceedings of the 2007 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2007
6362007
The mv3r-tree: A spatio-temporal access method for timestamp and interval queries
Y Tao, D Papadias
Proceedings of Very Large Data Bases Conference (VLDB), 11-14 September, Rome, 2001
5512001
Efficient OLAP operations in spatial data warehouses
D Papadias, P Kalnis, J Zhang, Y Tao
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 443-459, 2001
4612001
Location-based spatial queries
J Zhang, M Zhu, D Papadias, Y Tao, DL Lee
Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2003
4102003
Mining, indexing, and querying historical spatiotemporal data
N Mamoulis, H Cao, G Kollios, M Hadjieleftheriou, Y Tao, DW Cheung
Proceedings of the tenth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2004
3992004
Time-parameterized queries in spatio-temporal databases
Y Tao, D Papadias
Proceedings of the 2002 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2002
3792002
Indexing multi-dimensional uncertain data with arbitrary probability density functions
Y Tao, R Cheng, X Xiao, WK Ngai, B Kao, S Prabhakar
VLDB 5, 922-933, 2005
3782005
Reverse knn search in arbitrary dimensionality
Y Tao, D Papadias, X Lian
Proceedings of the Very Large Data Bases Conference (VLDB), Toronto, 2004
3682004
Prediction and indexing of moving objects with unknown motion patterns
Y Tao, C Faloutsos, D Papadias, B Liu
Proceedings of the 2004 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2004
3642004
Group nearest neighbor queries
D Papadias, Q Shen, Y Tao, K Mouratidis
Proceedings. 20th International Conference on Data Engineering, 301-312, 2004
3422004
Maintaining sliding window skylines on data streams
Y Tao, D Papadias
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 18 (3), 377-391, 2006
3392006
Aggregate nearest neighbor queries in spatial databases
D Papadias, Y Tao, K Mouratidis, CK Hui
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 30 (2), 529-576, 2005
3362005
Catching the best views of skyline: A semantic approach based on decisive subspaces
J Pei, W Jin, M Ester, Y Tao
Space (X, Y) 100 (4), 1, 2005
3352005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20