Παρακολούθηση
Ambrus Kaposi
Ambrus Kaposi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.elte.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Type theory in type theory using quotient inductive types
T Altenkirch, A Kaposi
ACM SIGPLAN Notices 51 (1), 18-29, 2016
1462016
Constructing quotient inductive-inductive types
A Kaposi, A Kovács, T Altenkirch
Proceedings of the ACM on Programming Languages 3 (POPL), 1-24, 2019
702019
The effects of Kv1. 3 and IKCa1 potassium channel inhibition on calcium influx of human peripheral T lymphocytes in rheumatoid arthritis
G Toldi, A Bajnok, D Dobi, A Kaposi, L Kovács, B Vásárhelyi, A Balog
Immunobiology 218 (3), 311-316, 2013
502013
Cytometry‐acquired calcium‐flux data analysis in activated lymphocytes
AS Kaposi, G Veress, B Vasarhelyi, P MacArdle, S Bailey, T Tulassay, ...
Cytometry Part A: The Journal of the International Society for Analytical …, 2008
482008
Lymphocyte activation in type 1 diabetes mellitus: the increased significance of Kv1. 3 potassium channels
G Toldi, B Vásárhelyi, A Kaposi, G Mészáros, P Pánczél, N Hosszufalusi, ...
Immunology letters 133 (1), 35-41, 2010
432010
Free applicative functors
P Capriotti, A Kaposi
arXiv preprint arXiv:1403.0749, 2014
402014
Normalisation by evaluation for dependent types
T Altenkirch, A Kaposi
1st International Conference on Formal Structures for Computation and …, 2016
392016
Gluing for type theory
A Kaposi, S Huber, C Sattler
4th International Conference on Formal Structures for Computation and …, 2019
382019
Signatures and induction principles for higher inductive-inductive types
A Kaposi, A Kovács
Logical Methods in Computer Science 16, 2020
322020
A syntax for higher inductive-inductive types
A Kaposi, A Kovács
3rd International Conference on Formal Structures for Computation and …, 2018
302018
Comorbidity clusters in generalized osteoarthritis among female patients: A cross-sectional study
E Kovari, A Kaposi, G Bekes, Z Kiss, R Kurucz, P Mandl, GP Balint, G Poor, ...
Seminars in Arthritis and Rheumatism 50 (2), 183-191, 2020
292020
Setoid type theory—a syntactic translation
T Altenkirch, S Boulier, A Kaposi, N Tabareau
Mathematics of Program Construction: 13th International Conference, MPC 2019 …, 2019
282019
Normalisation by evaluation for type theory, in type theory
T Altenkirch, A Kaposi
Logical methods in computer science 13, 2017
27*2017
The mutation‐dependent pathogenicity of NPHS2 p.R229Q: A guide for clinical assessment
Á Mikó, D K. Menyhárd, A Kaposi, C Antignac, K Tory
Human Mutation 39 (12), 1854-1860, 2018
262018
Towards a cubical type theory without an interval
T Altenkirch, A Kaposi
21st International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES 2015), 2018
222018
Human Th1 and Th2 lymphocytes are distinguished by calcium flux regulation during the first 10 min of lymphocyte activation
G Toldi, A Kaposi, Á Zsembery, A Treszl, T Tulassay, B Vásárhelyi
Immunobiology 217 (1), 37-43, 2012
222012
Lymphocyte calcium influx kinetics in multiple sclerosis treated without or with interferon beta
G Toldi, A Folyovich, Z Simon, K Zsiga, A Kaposi, G Mészáros, T Tulassay, ...
Journal of neuroimmunology 237 (1-2), 80-86, 2011
202011
Kinetic measurements using flow cytometry: new methods for monitoring intracellular processes
G Mészáros, B Szalay, G Toldi, A Kaposi, B Vásárhelyi, A Treszl
ASSAY and Drug Development Technologies 10 (1), 97-104, 2012
182012
The extent to which genotype information may add to the prediction of disturbed perinatal adaptation: none, minor, or major?
A Treszl, A Kaposi, J Hajdú, M Szabo, T Tulassay, B Vasarhelyi
Pediatric research 62 (5), 610-614, 2007
182007
Type theory in a type theory with quotient inductive types
A Kaposi
University of Nottingham, 2017
162017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20