Παρακολούθηση
Syed Islam
Syed Islam
University College Lonodn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Authentication of smartphone users based on activity recognition and mobile sensing
M Ehatisham-ul-Haq, MA Azam, J Loo, K Shuang, S Islam, U Naeem, ...
Sensors 17 (9), 2043, 2017
1062017
ORBS: Language-independent program slicing
D Binkley, N Gold, M Harman, S Islam, J Krinke, S Yoo
Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations …, 2014
912014
Less is more: Temporal fault predictive performance over multiple hadoop releases
M Harman, S Islam, Y Jia, LL Minku, F Sarro, K Srivisut
international symposium on search based software engineering, 240-246, 2014
462014
A framework for cloud based e-government from the perspective of developing countries
PR Joshi, S Islam, S Islam
Future Internet 9 (4), 80, 2017
372017
ORBS and the limits of static slicing
D Binkley, N Gold, M Harman, S Islam, J Krinke, S Yoo
2015 IEEE 15th international working conference on source code analysis and …, 2015
342015
Assessing the impact of global variables on program dependence and dependence clusters
D Binkley, M Harman, Y Hassoun, S Islam, Z Li
Journal of Systems and Software 83 (1), 96-107, 2010
322010
An empirical study on dependence clusters for effort-aware fault-proneness prediction
Y Yang, M Harman, J Krinke, S Islam, D Binkley, Y Zhou, B Xu
2016 31st IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2016
312016
Coherent clusters in source code
S Islam, J Krinke, D Binkley, M Harman
Journal of systems and software 88, 1-24, 2014
242014
Jolinar: analysing the energy footprint of software applications
A Noureddine, S Islam, R Bashroush
Proceedings of the 25th International Symposium on Software Testing and …, 2016
232016
Dependence cluster visualization
SS Islam, J Krinke, D Binkley
Proceedings of the 5th international symposium on Software visualization, 93-102, 2010
182010
Generalized observational slicing for tree-represented modelling languages
NE Gold, D Binkley, M Harman, S Islam, J Krinke, S Yoo
Proceedings of the 2017 11th Joint Meeting on Foundations of Software …, 2017
152017
Semantic fuzzy mining: Enhancement of process models and event logs analysis from syntactic to conceptual level
K Okoye, U Naeem, S Islam
International Journal of Hybrid Intelligent Systems 14 (1-2), 67-98, 2017
152017
Using semantic-based approach to manage perspectives of process mining: Application on improving learning process domain data
O Kingsley, ARH Tawil, U Naeem, S Islam, E Lamine
2016 IEEE international conference on big data (big data), 3529-3538, 2016
142016
A comparison of tree-and line-oriented observational slicing
D Binkley, N Gold, S Islam, J Krinke, S Yoo
Empirical Software Engineering 24 (5), 3077-3113, 2019
132019
Tree-oriented vs. line-oriented observation-based slicing
D Binkley, N Gold, S Islam, J Krinke, S Yoo
2017 IEEE 17th international working conference on source code analysis and …, 2017
132017
Semantic-based process mining technique for annotation and modelling of domain processes
K Okoye, S Islam, U Naeem, S Sharif
International Journal of Innovative Computing, Information and Control 16 (3 …, 2020
122020
Voxel-based extraction of individual pylons and wires from lidar point cloud data
N Munir, M Awrangjeb, B Stantic, G Lu, S Islam
ISPRS Annals, 2019
122019
Recuperation patterns in fish with reference to recovery of erythrocytes in Barbonymus gonionotus disordered by an organophosphate
SM Islam, MM Khan, M Moniruzzaman, GM Mostakim, MK Rahman
International Journal of Environmental Science and Technology 16 (11), 7535-7544, 2019
112019
The application of a semantic-based process mining framework on a learning process domain
K Okoye, S Islam, U Naeem, MS Sharif, MA Azam, A Karami
Proceedings of SAI Intelligent Systems Conference, 1381-1403, 2018
112018
Measuring energy footprint of software features
S Islam, A Noureddine, R Bashroush
2016 IEEE 24th International Conference on Program Comprehension (ICPC), 1-4, 2016
112016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20