Παρακολούθηση
THEODOSIOS THEODOSIOU
THEODOSIOS THEODOSIOU
Founder TETRAKTYS Intelligence
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tetraktysintel.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Competence assessment as an expert system for human resource management: A mathematical approach
M Bohlouli, N Mittas, G Kakarontzas, T Theodosiou, L Angelis, M Fathi
Expert Systems with Applications 70, 83-102, 2017
1482017
Visualizing genome and systems biology: technologies, tools, implementation techniques and trends, past, present and future
GA Pavlopoulos, D Malliarakis, N Papanikolaou, T Theodosiou, ...
Gigascience 4 (1), s13742-015-0077-2, 2015
1042015
Protein–protein interaction predictions using text mining methods
N Papanikolaou, GA Pavlopoulos, T Theodosiou, I Iliopoulos
Methods 74, 47-53, 2015
952015
A clustering methodology of web log data for learning management systems
S Valsamidis, S Kontogiannis, I Kazanidis, T Theodosiou, A Karakos
Journal of Educational Technology & Society 15 (2), 154-167, 2012
872012
PuReD-MCL: a graph-based PubMed document clustering methodology
T Theodosiou, N Darzentas, L Angelis, CA Ouzounis
Bioinformatics 24 (17), 1935-1941, 2008
552008
ProteoSign: an end-user online differential proteomics statistical analysis platform
G Efstathiou, AN Antonakis, GA Pavlopoulos, T Theodosiou, P Divanach, ...
Nucleic acids research 45 (W1), W300-W306, 2017
392017
DrugQuest-a text mining workflow for drug association discovery
N Papanikolaou, GA Pavlopoulos, T Theodosiou, IS Vizirianakis, ...
BMC bioinformatics 17, 333-341, 2016
332016
BioTextQuest + : a knowledge integration platform for literature mining and concept discovery
N Papanikolaou, GA Pavlopoulos, E Pafilis, T Theodosiou, R Schneider, ...
Bioinformatics 30 (22), 3249-3256, 2014
302014
NAP: The Network Analysis Profiler, a web tool for easier topological analysis and comparison of medium-scale biological networks
T Theodosiou, G Efstathiou, N Papanikolaou, NC Kyrpides, PG Bagos, ...
BMC research notes 10, 1-9, 2017
292017
Gene socialization: gene order, GC content and gene silencing in Salmonella
N Papanikolaou, K Trachana, T Theodosiou, VJ Promponas, I Iliopoulos
BMC genomics 10 (1), 1-10, 2009
292009
Chromatin integrity of ram spermatozoa. Relationships to annual fluctuations of scrotal surface temperature and temperature-humidity index
E Malama, H Bollwein, IA Taitzoglou, T Theodosiou, CM Boscos, ...
Theriogenology 80 (5), 533-541, 2013
282013
MeSHy: Mining unanticipated PubMed information using frequencies of occurrences and concurrences of MeSH terms
T Theodosiou, IS Vizirianakis, L Angelis, A Tsaftaris, N Darzentas
Journal of biomedical informatics 44 (6), 919-926, 2011
282011
A framework for opinion mining in blogs for agriculture
S Valsamidis, T Theodosiou, I Kazanidis, M Nikolaidis
Procedia Technology 8, 264-274, 2013
262013
Presence of third molars in orthodontic patients from northern Greece
G Barka, G Tretiakov, T Theodosiou, I Ioannidou-Marathiotou
International Journal of General Medicine, 441-447, 2012
262012
The effect of sainfoin (Onobrychis viciifolia) and carob pods (Ceratonia siliqua) feeding regimes on the control of lamb coccidiosis
A Saratsis, N Voutzourakis, T Theodosiou, A Stefanakis, S Sotiraki
Parasitology research 115 (6), 2233-2242, 2016
252016
Proposed framework for data mining in e-learning: The case of open e-class.
I Kazanidis, S Valsamidis, T Theodosiou, S Kontogiannis
IADIS AC (2), 254-258, 2009
252009
Gene functional annotation by statistical analysis of biomedical articles
T Theodosiou, L Angelis, A Vakali, GN Thomopoulos
International Journal of Medical Informatics 76 (8), 601-613, 2007
252007
Non-linear correlation of content and metadata information extracted from biomedical article datasets
T Theodosiou, L Angelis, A Vakali
Journal of Biomedical Informatics 41 (1), 202-216, 2008
212008
Factors affecting consumers in Greece to buy during the economic crisis period food produced domestically in Greece
L Tsourgiannis, A Karasavvoglou, CA Tsourgiannis, G Florou, ...
Procedia Economics and Finance 9, 439-455, 2014
152014
Courseware usage archetyping
T Theodosiou, I Kazanidis, S Valsamidis, S Kontogiannis
Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics, 243-249, 2013
152013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20