Παρακολούθηση
Timon Rabczuk
Timon Rabczuk
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-weimar.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Meshless methods: a review and computer implementation aspects
VP Nguyen, T Rabczuk, S Bordas, M Duflot
Mathematics and computers in simulation 79 (3), 763-813, 2008
12332008
Cracking particles: a simplified meshfree method for arbitrary evolving cracks
T Rabczuk, T Belytschko
International journal for numerical methods in engineering 61 (13), 2316-2343, 2004
11682004
A three-dimensional large deformation meshfree method for arbitrary evolving cracks
T Rabczuk, T Belytschko
Computer methods in applied mechanics and engineering 196 (29-30), 2777-2799, 2007
8792007
A simple and robust three-dimensional cracking-particle method without enrichment
T Rabczuk, G Zi, S Bordas, H Nguyen-Xuan
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 199 (37-40), 2437-2455, 2010
6232010
Isogeometric analysis: an overview and computer implementation aspects
VP Nguyen, C Anitescu, SPA Bordas, T Rabczuk
Mathematics and Computers in Simulation 117, 89-116, 2015
5082015
Dual‐horizon peridynamics
H Ren, X Zhuang, Y Cai, T Rabczuk
International Journal for Numerical Methods in Engineering 108 (12), 1451-1476, 2016
4882016
Stable particle methods based on Lagrangian kernels
T Rabczuk, T Belytschko, SP Xiao
Computer methods in applied mechanics and engineering 193 (12-14), 1035-1063, 2004
4592004
A meshfree thin shell method for non‐linear dynamic fracture
T Rabczuk, PMA Areias, T Belytschko
International journal for numerical methods in engineering 72 (5), 524-548, 2007
4472007
A software framework for probabilistic sensitivity analysis for computationally expensive models
N Vu-Bac, T Lahmer, X Zhuang, T Nguyen-Thoi, T Rabczuk
Advances in Engineering Software 100, 19-31, 2016
4462016
An energy approach to the solution of partial differential equations in computational mechanics via machine learning: Concepts, implementation and applications
E Samaniego, C Anitescu, S Goswami, VM Nguyen-Thanh, H Guo, ...
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 362, 112790, 2020
4432020
Dual-horizon peridynamics: A stable solution to varying horizons
H Ren, X Zhuang, T Rabczuk
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 318, 762-782, 2017
4282017
Artificial neural network methods for the solution of second order boundary value problems
C Anitescu, E Atroshchenko, N Alajlan, T Rabczuk
Computers, Materials and Continua 59 (1), 345-359, 2019
3972019
A two-dimensional isogeometric boundary element method for elastostatic analysis
RN Simpson, SPA Bordas, J Trevelyan, T Rabczuk
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 209, 87-100, 2012
3872012
Rotation free isogeometric thin shell analysis using PHT-splines
N Nguyen-Thanh, J Kiendl, H Nguyen-Xuan, R Wüchner, KU Bletzinger, ...
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 200 (47-48), 3410-3424, 2011
3822011
Three-dimensional crack initiation, propagation, branching and junction in non-linear materials by an extended meshfree method without asymptotic enrichment
S Bordas, T Rabczuk, G Zi
Engineering Fracture Mechanics 75 (5), 943-960, 2008
3712008
A computational library for multiscale modeling of material failure
H Talebi, M Silani, S Bordas, P Kerfriden, T Rabczuk
Computational Mechanics 53 (5), 1047-1071, 2014
3682014
Immersed particle method for fluid–structure interaction
T Rabczuk, R Gracie, JH Song, T Belytschko
International Journal for Numerical Methods in Engineering 81 (1), 48-71, 2010
3682010
On three-dimensional modelling of crack growth using partition of unity methods
T Rabczuk, S Bordas, G Zi
Computers & structures 88 (23-24), 1391-1411, 2010
3592010
Molecular dynamics simulations of single-layer molybdenum disulphide (MoS2): Stillinger-Weber parametrization, mechanical properties, and thermal conductivity
JW Jiang, HS Park, T Rabczuk
Journal of Applied Physics 114 (6), 064307, 2013
3532013
Covid-19 outbreak prediction with machine learning
SF Ardabili, A Mosavi, P Ghamisi, F Ferdinand, AR Varkonyi-Koczy, ...
Algorithms 13 (10), 249, 2020
3312020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20