Παρακολούθηση
Stamatis Lefkimmiatis
Stamatis Lefkimmiatis
Senior Team Lead, Huawei
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huawei.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-local color image denoising with convolutional neural networks
S Lefkimmiatis
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
3142017
Universal denoising networks: a novel CNN architecture for image denoising
S Lefkimmiatis
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2532018
Hessian-based norm regularization for image restoration with biomedical applications
S Lefkimmiatis, A Bourquard, M Unser
IEEE Transactions on Image Processing 21 (3), 983-995, 2011
2312011
Hessian Schatten-norm regularization for linear inverse problems
S Lefkimmiatis, JP Ward, M Unser
IEEE transactions on image processing 22 (5), 1873-1888, 2013
1622013
Structure tensor total variation
S Lefkimmiatis, A Roussos, P Maragos, M Unser
SIAM Journal on Imaging Sciences 8 (2), 1090-1122, 2015
1212015
Bayesian inference on multiscale models for Poisson intensity estimation: Applications to photon-limited image denoising
S Lefkimmiatis, P Maragos, G Papandreou
IEEE Transactions on Image Processing 18 (8), 1724-1741, 2009
952009
Deep image demosaicking using a cascade of convolutional residual denoising networks
F Kokkinos, S Lefkimmiatis
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 303-319, 2018
812018
Poisson image reconstruction with Hessian Schatten-norm regularization
S Lefkimmiatis, M Unser
IEEE transactions on image processing 22 (11), 4314-4327, 2013
802013
Iterative Joint Image Demosaicking and Denoising using a Residual Denoising Network
F Kokkinos, S Lefkimmiatis
IEEE Transactions on Image Processing, 2019
74*2019
A generalized estimation approach for linear and nonlinear microphone array post-filters
S Lefkimmiatis, P Maragos
Speech communication 49 (7-8), 657-666, 2007
592007
Convex generalizations of total variation based on the structure tensor with applications to inverse problems
S Lefkimmiatis, A Roussos, M Unser, P Maragos
International Conference on Scale Space and Variational Methods in Computer …, 2013
502013
Nonlocal structure tensor functionals for image regularization
S Lefkimmiatis, S Osher
IEEE Transactions on Computational Imaging 1 (1), 16-29, 2015
442015
An optimum microphone array post-filter for speech applications.
S Lefkimmiatis, D Dimitriadis, P Maragos
Interspeech, 2006
322006
Optimum post-filter estimation for noise reduction in multichannel speech processing
S Leukimmiatis, P Maragos
2006 14th European Signal Processing Conference, 1-5, 2006
242006
Iterative residual cnns for burst photography applications
F Kokkinos, S Lefkimmiatis
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
232019
Microscopy image restoration with deep wiener-kolmogorov filters
V Pronina, F Kokkinos, DV Dylov, S Lefkimmiatis
European Conference on Computer Vision, 185-201, 2020
192020
Hessian-based regularization for 3-D microscopy image restoration
S Lefkimmiatis, A Bourquard, M Unser
2012 9th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 1731-1734, 2012
172012
Improved computational efficiency of locally low rank MRI reconstruction using iterative random patch adjustments
A Saucedo, S Lefkimmiatis, N Rangwala, K Sung
IEEE transactions on medical imaging 36 (6), 1209-1220, 2017
152017
Improved variational denoising of flow fields with application to phase-contrast MRI data
E Bostan, S Lefkimmiatis, O Vardoulis, N Stergiopulos, M Unser
IEEE Signal Processing Letters 22 (6), 762-766, 2014
152014
A PROJECTED GRADIENT ALGORITHM FOR IMAGE RESTORATION UNDER HESSIAN MATRIX NORM REGULARIZATION
S Lefkimmiatis, M Unser
International Conference in Image Processing (ICIP 2012), 2012
132012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20