Παρακολούθηση
Eugene Agichtein
Eugene Agichtein
Professor of Computer Science, Emory University and Amazon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα emory.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Finding high-quality content in social media
E Agichtein, C Castillo, D Donato, A Gionis, G Mishne
Proceedings of the 2008 international conference on web search and data …, 2008
19172008
Snowball extracting relations from large plain-text collections
E Agichtein, L Gravano
Proceedings of the fifth ACM conference on Digital libraries, 85-94, 2000
17482000
Improving web search ranking by incorporating user behavior information
E Agichtein, E Brill, S Dumais
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
14602006
Learning user interaction models for predicting web search result preferences
E Agichtein, E Brill, S Dumais, R Ragno
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
6802006
A word at a time: computing word relatedness using temporal semantic analysis
K Radinsky, E Agichtein, E Gabrilovich, S Markovitch
Proceedings of the 20th international conference on World wide web, 337-346, 2011
5362011
Discovering authorities in question answer communities by using link analysis
P Jurczyk, E Agichtein
Proceedings of the sixteenth ACM conference on Conference on information and …, 2007
5132007
Finding the right facts in the crowd: factoid question answering over social media
J Bian, Y Liu, E Agichtein, H Zha
Proceedings of the 17th international conference on World Wide Web, 467-476, 2008
3802008
Predicting information seeker satisfaction in community question answering
Y Liu, J Bian, E Agichtein
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
3622008
Exploiting diverse knowledge sources via maximum entropy in named entity recognition
A Borthwick, J Sterling, E Agichtein, R Grishman
Sixth Workshop on Very Large Corpora, 1998
3461998
NYU: Description of the MENE named entity system as used in MUC-7
A Borthwick, J Sterling, E Agichtein, R Grishman
Seventh Message Understanding Conference (MUC-7): Proceedings of a …, 1998
3341998
TM-LDA: efficient online modeling of latent topic transitions in social media
Y Wang, E Agichtein, M Benzi
Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2012
2532012
Learning to recognize reliable users and content in social media with coupled mutual reinforcement
J Bian, Y Liu, D Zhou, E Agichtein, H Zha
Proceedings of the 18th international conference on World wide web, 51-60, 2009
2192009
Learning search engine specific query transformations for question answering
E Agichtein, S Lawrence, L Gravano
Proceedings of the 10th international conference on World Wide Web, 169-178, 2001
2032001
Mining reference tables for automatic text segmentation
E Agichtein, V Ganti
Proceedings of the tenth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2004
1882004
Beyond dwell time: estimating document relevance from cursor movements and other post-click searcher behavior
Q Guo, E Agichtein
Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web, 569-578, 2012
1872012
Ready to buy or just browsing? Detecting web searcher goals from interaction data
Q Guo, E Agichtein
Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2010
1852010
The influence of caption features on clickthrough patterns in web search
CLA Clarke, E Agichtein, S Dumais, RW White
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
1682007
Towards predicting web searcher gaze position from mouse movements
Q Guo, E Agichtein
CHI'10 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 3601-3606, 2010
1562010
Find it if you can: a game for modeling different types of web search success using interaction data
M Ageev, Q Guo, D Lagun, E Agichtein
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
1502011
Querying text databases for efficient information extraction
E Agichtein, L Gravano
Proceedings 19th International Conference on Data Engineering (Cat. No …, 2003
1502003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20