Παρακολούθηση
S. Valencia (ORCID:0000-0002-3912-5797)
S. Valencia (ORCID:0000-0002-3912-5797)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helmholtz-berlin.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ferroelectric control of spin polarization
V Garcia, M Bibes, L Bocher, S Valencia, F Kronast, A Crassous, X Moya, ...
Science 327 (5969), 1106-1110, 2010
7712010
Electric-field control of magnetic order above room temperature
RO Cherifi, V Ivanovskaya, LC Phillips, A Zobelli, IC Infante, E Jacquet, ...
Nature materials 13 (4), 345-351, 2014
5012014
Interface-induced room-temperature multiferroicity in BaTiO3
S Valencia, A Crassous, L Bocher, V Garcia, X Moya, RO Cherifi, ...
Nature materials 10 (10), 753-758, 2011
3982011
Nanoscale Multiphase Separation at Interfaces
M Bibes, L Balcells, S Valencia, J Fontcuberta, M Wojcik, E Jedryka, ...
Physical Review Letters 87 (6), 067210, 2001
3192001
Charge trapping in optimally doped epitaxial manganite thin films
M Bibes, S Valencia, L Balcells, B Martínez, J Fontcuberta, M Wojcik, ...
Physical Review B 66 (13), 134416, 2002
1982002
Reversible Resistive Switching and Multilevel Recording in La0.7Sr0.3MnO3 Thin Films for Low Cost Nonvolatile Memories
C Moreno, C Munuera, S Valencia, F Kronast, X Obradors, C Ocal
Nano letters 10 (10), 3828-3835, 2010
1552010
Mechanism of Néel order switching in antiferromagnetic thin films revealed by magnetotransport and direct imaging
L Baldrati, O Gomonay, A Ross, M Filianina, R Lebrun, R Ramos, ...
Physical review letters 123 (17), 177201, 2019
1332019
Nonmagnetic band gap at the Dirac point of the magnetic topological insulator (Bi1− xMnx) 2Se3
J Sánchez-Barriga, A Varykhalov, G Springholz, H Steiner, ...
Nature communications 7 (1), 1-10, 2016
1302016
Giant topological Hall effect in correlated oxide thin films
L Vistoli, W Wang, A Sander, Q Zhu, B Casals, R Cichelero, A Barthélémy, ...
Nature Physics 15 (1), 67-72, 2019
1162019
Atomic and Electronic Structure of the BaTiO3/Fe Interface in Multiferroic Tunnel Junctions
L Bocher, A Gloter, A Crassous, V Garcia, K March, A Zobelli, S Valencia, ...
Nano letters 12 (1), 376-382, 2012
1162012
Hybridization-controlled charge transfer and induced magnetism at correlated oxide interfaces
MN Grisolia, J Varignon, G Sanchez-Santolino, A Arora, S Valencia, ...
Nature physics 12 (5), 484-492, 2016
1122016
Magnetic anisotropy engineering in thin film Ni nanostructures by magnetoelastic coupling
S Finizio, M Foerster, M Buzzi, B Krüger, M Jourdan, CAF Vaz, J Hockel, ...
Physical Review Applied 1 (2), 021001, 2014
1052014
Mapping spin–charge conversion to the band structure in a topological oxide two-dimensional electron gas
DC Vaz, P Noël, A Johansson, B Göbel, FY Bruno, G Singh, ...
Nature materials 18 (11), 1187-1193, 2019
982019
Ferromagnetism in transparent thin films of MgO
C Martínez-Boubeta, JI Beltrán, L Balcells, Z Konstantinović, S Valencia, ...
Physical review B 82 (2), 024405, 2010
942010
Faraday rotation spectra at shallow core levels: 3p edges of Fe, Co, and Ni
S Valencia, A Gaupp, W Gudat, HC Mertins, PM Oppeneer, D Abramsohn, ...
new Journal of Physics 8 (10), 254, 2006
942006
Printing nearly-discrete magnetic patterns using chemical disorder induced ferromagnetism
R Bali, S Wintz, F Meutzner, R Hübner, R Boucher, AA Ünal, ...
Nano letters 14 (2), 435-441, 2014
862014
Magnetic-field induced effects on the electric polarization in R MnO 3 (R= Dy, Gd)
R Feyerherm, E Dudzik, AUB Wolter, S Valencia, O Prokhnenko, A Maljuk, ...
Physical Review B 79 (13), 134426, 2009
822009
Interfacial strain: The driving force for selective orbital occupancy in manganite thin films
L Abad, V Laukhin, S Valencia, A Gaup, W Gudat, L Balcells, B Martínez
Advanced Functional Materials 17 (18), 3918-3925, 2007
682007
Dual behavior of antiferromagnetic uncompensated spins in NiFe/IrMn exchange biased bilayers
SK Mishra, F Radu, S Valencia, D Schmitz, E Schierle, HA Dürr, ...
Physical Review B 81 (21), 212404, 2010
672010
Rationalizing strain engineering effects in rare-earth nickelates
FY Bruno, KZ Rushchanskii, S Valencia, Y Dumont, C Carrétéro, ...
Physical Review B 88 (19), 195108, 2013
662013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20