Παρακολούθηση
Wei Chai
Wei Chai
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wide & deep learning for recommender systems
HT Cheng, L Koc, J Harmsen, T Shaked, T Chandra, H Aradhye, ...
Proceedings of the 1st workshop on deep learning for recommender systems, 7-10, 2016
25162016
Folk music classification using hidden Markov models
BL Vercoe
Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence 6, 2001
2462001
Collaborative learning for deep neural networks
G Song, W Chai
Advances in neural information processing systems 31, 2018
1322018
Analysis of a Contour-based Representation for Melody.
YE Kim, W Chai, R Garcia, B Vercoe
ISMIR, 2000
892000
Semantic segmentation and summarization of music: methods based on tonality and recurrent structure
W Chai
IEEE Signal Processing Magazine 23 (2), 124-132, 2006
872006
Music thumbnailing via structural analysis
W Chai, B Vercoe
Proceedings of the eleventh ACM international conference on Multimedia, 223-226, 2003
862003
Melody retrieval on the web
W Chai, B Vercoe
Multimedia Computing and Networking 2002 4673, 226-241, 2001
832001
et almbox. 2016. Wide & deep learning for recommender systems
HT Cheng, L Koc, J Harmsen, T Shaked, T Chandra, H Aradhye, ...
Proceedings of the 1st workshop on deep learning for recommender systems. ACM, 2016
772016
Detection of Key Change in Classical Piano Music.
W Chai, B Vercoe
ISMIR, 468-473, 2005
742005
Structural analysis of musical signals for indexing and thumbnailing
W Chai, B Vercoe
2003 Joint Conference on Digital Libraries, 2003. Proceedings., 27-34, 2003
732003
Using User Models in Music Information Retrieval Systems.
W Chai, B Vercoe
ISMIR, 2000
682000
Automated analysis of musical structure
W Chai
Massachusetts Institute of Technology, 2005
662005
Method for generating closed captions
G Wise, L Hoebel, J Lizzi, W Chai, H Goldfarb, A Abraham, R Zinser
US Patent App. 11/552,533, 2007
382007
System and method for generating closed captions
G Wise, L Hoebel, J Lizzi, W Chai, H Goldfarb, A Abraham, R Zinser
US Patent App. 11/538,936, 2007
312007
Fuzzy ranking of financial statements for fraud detection
W Chai, BK Hoogs, BT Verschueren
2006 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 152-158, 2006
202006
Wide and deep machine learning models
T Shaked, R Anil, HB Aradhye, G Anderson, W Chai, ML Koc, J Harmsen, ...
US Patent 10,762,422, 2020
192020
System for generating closed captions
G Wise, L Hoebel, J Lizzi, W Chai, H Goldfarb, A Abraham, R Zinser
US Patent App. 11/552,530, 2007
192007
Structural analysis of musical signals via pattern matching
W Chai
2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2003
192003
Wide & Deep Learning for Recommender Systems. CoRR abs/1606.07792 (2016)
HT Cheng, L Koc, J Harmsen, T Shaked, T Chandra, H Aradhye, ...
arXiv preprint arXiv:1606.07792, 2016
152016
System and method for generating closed captions
G Wise, L Hoebel, J Lizzi, W Chai, H Goldfarb, A Abraham
US Patent App. 11/287,556, 2007
132007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20