Παρακολούθηση
Evangelos Moschos
Evangelos Moschos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polytechnique.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Harnessing wind and wave resources for a Hybrid Renewable Energy System in remote islands: a combined stochastic and deterministic approach
E Moschos, G Manou, P Dimitriadis, V Afentoulis, D Koutsoyiannis, ...
Energy Procedia 125, 415-424, 2017
262017
DEEP-SST-EDDIES: A Deep Learning framework to detect oceanic eddies in Sea Surface Temperature images
E Moschos, O Schwander, A Stegner, P Gallinari
ICASSP 2020-45th International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2020
232020
Classification of eddy sea surface temperature signatures under cloud coverage
E Moschos, A Stegner, O Schwander, P Gallinari
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2020
122020
Lagrangian eddy tracking reveals the Eratosthenes anticyclonic attractor in the eastern Levantine Basin
A Barboni, A Lazar, A Stegner, E Moschos
Ocean Science 17 (5), 1231-1250, 2021
102021
Why do inverse eddy surface temperature anomalies emerge? The case of the Mediterranean Sea
E Moschos, A Barboni, A Stegner
Remote Sensing 14 (15), 3807, 2022
92022
Coastal processes assessment under extreme storm events using numerical modelling approaches
V Afentoulis, K Eleftheria, S Eleni, M Evangelos, L Archontia, M Christos, ...
Environmental Processes 4, 731-747, 2017
92017
Investigation of the stochastic nature of wave processes for renewable resources management: a pilot application in a remote island in the Aegean sea
E Moschos, G Manou, X Georganta, P Dimitriadis, T Iliopoulou, H Tyralis, ...
European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research …, 2017
62017
Computer Vision for Ocean Eddy Detection in Infrared Imagery
E Moschos, A Kugusheva, P Coste, A Stegner
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2023
22023
3d structure of long-lived eddies in the Mediterranean Sea: The dyned-atlas database
A Stegner, B Le Vu, C Pegliasco, E Moschos, Y Faugere
Rapports et procès verbaux des réunions 42, 74, 2019
22019
The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island
V Daniil, M Chalakatevaki, S Karali, E Hadjimitsis, G Koudouris, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 16781, 2017
12017
Short-Term Optimal Ship Routing via Reliable Satellite Current Data
A Ioannou, E Moschos, B Le Vu, A Stegner
SNAME International Symposium on Ship Operations, Management and Economics …, 2023
2023
Deep-Eddies: Deep Learning for Oceanic Eddy Detection
E Moschos
Institut Polytechnique de Paris, 2023
2023
Deep-Eddies: Deep Learning pour la détection des tourbillons océaniques
E Moschos
2023
Real-Time Validation of Operational Ocean Models Via Eddy-Decting Deep Neural Networks
E Moschos, A Stegner, B Le Vu, O Schwander
IGARSS 2022-2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium …, 2022
2022
What can we learn from eddy-induced signatures on sea surface temperature?
A Barboni, A Stegner, E Moschos
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU22-2336, 2022
2022
Deep Learning for Sea Temperature Eddy signature Classification
E Moschos, A Stegner, O Schwander, P Gallinari
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU21-7635, 2021
2021
Classification of Sea Temperature Eddy Signatures with Strong Cloud Coverage
E Moschos, A Stegner, O Schwander, P Gallinari
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17