Παρακολούθηση
Graham Low
Graham Low
Emeritus Professor, University of New South Wales
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unsw.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Function points in the estimation and evaluation of the software process
GC Low, DR Jeffery
IEEE transactions on Software Engineering 16 (1), 64-71, 1990
3681990
Exploring individual user satisfaction within user-led development
M Lawrence, G Low
MIS quarterly, 195-208, 1993
2931993
FAML: a generic metamodel for MAS development
G Beydoun, G Low, B Henderson-Sellers, H Mouratidis, JJ Gomez-Sanz, ...
IEEE Transactions on Software Engineering 35 (6), 841-863, 2009
2202009
A methodology for selecting portfolios of projects with interactions and under uncertainty
AH Ghapanchi, M Tavana, MH Khakbaz, G Low
International Journal of Project Management 30 (7), 791-803, 2012
2162012
The success factors powering industry-academia collaboration
C Wohlin, A Aurum, L Angelis, L Phillips, Y Dittrich, T Gorschek, H Grahn, ...
IEEE software 29 (2), 67-73, 2011
1802011
A comparison of function point counting techniques
DR Jeffery, GC Low, M Barnes
IEEE Transactions on Software Engineering 19 (5), 529-532, 1993
1531993
ERP innovation implementation model incorporating change management
MJ Kemp, GC Low
Business Process Management Journal 14 (2), 228-242, 2008
1422008
Cloud migration process—A survey, evaluation framework, and open challenges
MF Gholami, F Daneshgar, G Low, G Beydoun
Journal of Systems and Software 120, 31-69, 2016
1362016
MOBMAS: A methodology for ontology-based multi-agent systems development
QNN Tran, G Low
Information and Software Technology 50 (7-8), 697-722, 2008
1202008
An investigation of ‘build vs. buy’decision for software acquisition by small to medium enterprises
F Daneshgar, GC Low, L Worasinchai
Information and software technology 55 (10), 1741-1750, 2013
962013
Calibrating estimation tools for software development
DR Jeffery, G Low
Software Engineering Journal 5 (4), 215-221, 1990
931990
Comparison of ten agent-oriented methodologies
QNN Tran, GC Low
Agent-oriented methodologies, 341-367, 2005
822005
An ontology for ISO software engineering standards: 1) Creating the infrastructure
B Henderson-Sellers, C Gonzalez-Perez, T McBride, G Low
Computer Standards & Interfaces 36 (3), 563-576, 2014
702014
A security-aware metamodel for multi-agent systems (MAS)
G Beydoun, G Low, H Mouratidis, B Henderson-Sellers
Information and software technology 51 (5), 832-845, 2009
702009
Identification of ontologies to support information systems development
G Beydoun, G Low, F García-Sánchez, R Valencia-García, ...
Information Systems 46, 45-60, 2014
592014
A taxonomy for measuring the success of open source software projects
AH Ghapanchi, A Aurum, G Low
First Monday, 2011
572011
Developing and evaluating a generic metamodel for MAS work products
G Beydoun, C Gonzalez-Perez, B Henderson-Sellers, G Low
Software Engineering for Multi-Agent Systems IV: Research Issues and …, 2006
502006
A preliminary comparative feature analysis of multi-agent systems development methodologies
QNN Tran, G Low, MA Williams
International Bi-Conference Workshop on Agent-Oriented Information Systems …, 2004
502004
Synthesis of a generic MAS metamodel
G Beydoun, C Gonzalez-Perez, G Low, B Henderson-Sellers
Proceedings of the fourth international workshop on Software engineering for …, 2005
482005
Design of a peer-to-peer information sharing MAS using MOBMAS (ontology-centric agent oriented methodology)
N Tran, G Beydoun, G Low
Advances in information systems development: New methods and practice for …, 2007
432007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20