Παρακολούθηση
Jesús González-Feliu
Jesús González-Feliu
Excelia Business School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα excelia-group.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vehicle routing problems for city logistics
D Cattaruzza, N Absi, D Feillet, J González-Feliu
EURO Journal on Transportation and Logistics 6 (1), 51-79, 2017
3592017
Sustainable urban logistics: concepts, methods and information systems
J Gonzalez Feliu, F Semet, JL Routhier
Springer, 2014
2062014
City logistics for perishable products. The case of the Parma's Food Hub
E Morganti, J Gonzalez-Feliu
Case Studies on Transport Policy 3 (2), 120–128, 2015
1612015
The two-echelon capacitated vehicle routing problem
J Gonzalez Feliu, G Perboli, R Tadei, D Vigo
Technical Report, Politecnico di Torino, Series OR 2008/02, 2008
131*2008
Models and methods for the City Logistics: The Two-Echelon Vehicle Routing Problem
J Gonzalez-Feliu
PhD. thesis, Politecnico di Torino, Turin, Italy, 2008
131*2008
Urban logistics and e-grocery: have proximity delivery services a positive impact on shopping trips?
B Durand, J Gonzalez-Feliu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 39, 510-520, 2012
1252012
The limits of public policy intervention in urban logistics: Lessons from Vicenza (Italy)
S Ville, J Gonzalez-Feliu, L Dablanc
European Planning Studies 21 (10), 1528-1541, 2013
121*2013
Collaborative transportation sharing: from theory to practice via a case study from France
J Gonzalez-Feliu, J Morana
Technologies for Supporting Reasoning Communities and Collaborative Decision …, 2011
1142011
New trends on urban goods movement: Modelling and simulation of e-commerce distribution
J Gonzalez-Feliu, C Ambrosini, JL Routhier
European Transport/Trasporti Europei 50 (Paper n. 6), 1-23, 2012
110*2012
Defining and evaluating collaborative urban freight transportation systems
J Gonzalez-Feliu, JM Salanova
Procedia-Social and Behavioral Sciences 39, 172-183, 2012
1052012
Are City Logistics Solutions Sustainable? The Cityporto case
J Gonzalez-Feliu, J Morana
Tema Journal of Land Use, Mobility and Environment 3 (2), 55-64, 2010
1052010
Design and scenario assessment for collaborative logistics and freight transport systems
J Gonzalez-Feliu, J Morana, JM Salanova Grau, TY Ma
International Journal of Transport Economics 40 (2), 207-240, 2013
98*2013
A simulation framework for evaluating the impacts of urban goods transport in terms of road occupancy
J Gonzalez-Feliu, C Ambrosini, P Pluvinet, F Toilier, JL Routhier
Journal of Computational Science 3 (4), 206-215, 2012
972012
Logistics and Transport Modeling in Urban Goods Movement
J Gonzalez-Feliu
IGI Global, 2019
92*2019
Modeling urban goods movement: How to be oriented with so many approaches?
J Gonzalez-Feliu, JL Routhier
Procedia-Social and Behavioral Sciences 39, 89-100, 2012
872012
End consumer goods movement generation in French medium urban areas
J Gonzalez-Feliu, F Toilier, JL Routhier
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (3), 6189-6204, 2010
852010
Sustainable urban logistics: Planning and evaluation
J Gonzalez-Feliu
John Wiley & Sons, 2018
80*2018
GPS data analysis for understanding urban goods movement
P Pluvinet, J Gonzalez-Feliu, C Ambrosini
Procedia-Social and Behavioral Sciences 39, 450-462, 2012
732012
SUGAR. Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and Local Policies. City Logistics Best Practices: a Handbook for Authorities
L Dablanc, D Patier, J Gonzalez-Feliu, V Augereau, J Leonardi, H Levifve, ...
HAL Post-Print, 2011
72*2011
Urban consolidation and logistics pooling: Planning, management and scenario assessment issues
J Morana, J Gonzalez-Feliu, F Semet
Sustainable urban logistics: Concepts, methods and information systems, 187-210, 2014
712014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20