Παρακολούθηση
Walter Dodds
Walter Dodds
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ksu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Control of nitrogen export from watersheds by headwater streams
BJ Peterson, WM Wollheim, PJ Mulholland, JR Webster, JL Meyer, ...
Science 292 (5514), 86-90, 2001
16942001
Eutrophication of US freshwaters: analysis of potential economic damages
WK Dodds, WW Bouska, JL Eitzmann, TJ Pilger, KL Pitts, AJ Riley, ...
Environmental science & technology 43 (1), 12-19, 2009
15292009
Stream denitrification across biomes and its response to anthropogenic nitrate loading
PJ Mulholland, AM Helton, GC Poole, RO Hall, SK Hamilton, BJ Peterson, ...
Nature 452 (7184), 202-205, 2008
13052008
Freshwater ecology: concepts and environmental applications
W Dodds
Elsevier, 2002
10482002
Suggested classification of stream trophic state: distributions of temperate stream types by chlorophyll, total nitrogen, and phosphorus
WK Dodds, JR Jones, EB Welch
Water research 32 (5), 1455-1462, 1998
9061998
Nitrous oxide emission from denitrification in stream and river networks
JJ Beaulieu, JL Tank, SK Hamilton, WM Wollheim, RO Hall Jr, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 214-219, 2011
5842011
Establishing nutrient criteria in streams
WK Dodds, EB Welch
5592000
Eutrophication and trophic state in rivers and streams
WK Dodds
Limnology and oceanography 51 (1part2), 671-680, 2006
5392006
Nitrogen and phosphorus relationships to benthic algal biomass in temperate streams
WK Dodds, VH Smith, K Lohman
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 59 (5), 865-874, 2002
5152002
Inter‐biome comparison of factors controlling stream metabolism
PJ Mulholland, CS Fellows, JL Tank, NB Grimm, JR Webster, SK Hamilton, ...
Freshwater biology 46 (11), 1503-1517, 2001
5122001
Lakes and streams as sentinels of environmental change in terrestrial and atmospheric processes
CE Williamson, W Dodds, TK Kratz, MA Palmer
Frontiers in Ecology and the Environment 6 (5), 247-254, 2008
4792008
Nitrogen, phosphorus, and eutrophication in streams
WK Dodds, VH Smith
Inland Waters 6 (2), 155-164, 2016
4572016
Life on the edge: the ecology of Great Plains prairie streams
WK Dodds, K Gido, MR Whiles, KM Fritz, WJ Matthews
BioScience 54 (3), 205-216, 2004
4512004
THE ECOLOGY OF CLADOPHORA
WK Dodds, DA Gudder
Journal of Phycology 28 (4), 415-427, 1992
4271992
THE ECOLOGY OF NOSTOC
WK Dodds, DA Gudder, D Mollenhauer
Journal of Phycology 31 (1), 2-18, 1995
4131995
Nutrient limitation of epilithic and epixylic biofilms in ten North American streams
JL Tank, WK Dodds
Freshwater Biology 48 (6), 1031-1049, 2003
3962003
The role of periphyton in phosphorus retention in shallow freshwater aquatic systems
WK Dodds
Journal of Phycology 39 (5), 840-849, 2003
3812003
Nitrogen retention, removal, and saturation in lotic ecosystems
MJ Bernot, WK Dodds
Ecosystems 8 (4), 442-453, 2005
3732005
Inter‐regional comparison of land‐use effects on stream metabolism
MJ Bernot, DJ Sobota, RO Hall Jr, PJ Mulholland, WK Dodds, JR Webster, ...
Freshwater Biology 55 (9), 1874-1890, 2010
3552010
Nutrients, eutrophication and harmful algal blooms along the freshwater to marine continuum
WA Wurtsbaugh, HW Paerl, WK Dodds
Wiley Interdisciplinary Reviews: Water 6 (5), e1373, 2019
3242019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20