Παρακολούθηση
Dimitrios Lyridis
Dimitrios Lyridis
Assoc. Professor, NTUA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Forecasting tanker market using artificial neural networks
DV Lyridis, P Zacharioudakis, P Mitrou, A Mylonas
Maritime Economics & Logistics 6 (2), 93-108, 2004
902004
Optimizing shipping company operations using business process modelling
DV Lyridis, T Fyrvik, GN Kapetanis, N Ventikos, P Anaxagorou, E Uthaug, ...
Maritime Policy & Management 32 (4), 403-420, 2005
532005
Liner shipping cycle cost modelling, fleet deployment optimization and what-if analysis
PG Zacharioudakis, S Iordanis, DV Lyridis, HN Psaraftis
Maritime Economics & Logistics 13 (3), 278-297, 2011
302011
Liquid bulk shipping
DV Lyridis, P Zacharioudakis
The Blackwell Companion to Maritime Economics, 205-229, 2012
232012
An improved ant colony optimization algorithm for unmanned surface vehicle local path planning with multi-modality constraints
DV Lyridis
Ocean Engineering 241, 109890, 2021
182021
A framework for modelling and benchmarking maritime clusters: An application to the maritime cluster of Piraeus
VK Zagkas, DV Lyridis
Advances in maritime logistics and supply chain systems, 131-156, 2011
142011
Radio frequency identification (RFID) technology in ocean container transport
PS Tsilingiris, HN Psaraftis, DV Lyridis
International Association of Maritime Economists Conference,, July, 4-6, 2007
122007
The economics of ships
HN Psaraftis, DV Lyridis, CA Kontovas
The Blackwell Companion to Maritime Economics, 373-391, 2012
112012
Cost-benefit analysis for ship automation retrofit: the case of icebreaker Frej
DV Lyridis, HN Psaraftis, N Ventikos, P Zacharioudakis, K Dilzas
Marine technology and SNAME news 42 (02), 113-124, 2005
112005
Ship to Shore Electric Interconnection: from adolescence to maturity
J Prousalidis, D Lyridis, S Dallas, Z Soghomonian, V Georgiou, D Spathis, ...
2017 IEEE Electric Ship Technologies Symposium (ESTS), 200-206, 2017
102017
The ports as smart micro-grids: development perspectives
J Prousalidis, DV Lyridis, S Dallas, C Papaleonidas, P Mitrou, E Vergetis, ...
Proceedings of ΗΑΕΕ, 12-16, 2017
92017
RFID-enabled innovative solutions promote container security
PS Tsilingiris, HN Psaraftis, DV Lyridis
Annual International Symposium on Maritime Safety, Security and …, 2007
92007
The Dynamics of Short Sea Shipping: new practices and trends
S Papadimitriou, DV Lyridis, IG Koliousis, V Tsioumas, E Sdoukopoulos, ...
Springer International Publishing, 2018
82018
Modeling the dry bulk shipping market using macroeconomic factors in addition to shipping market parameters via artificial neural networks
DV Lyridis, ND Manos, PG Zacharioudakis
Modeling the Dry Bulk Shipping Market using Macroeconomic Factors in …, 2014
82014
Freight-forward agreement time series modelling based on artificial neural network models/Modeliranje casovnih vrst terminskih pogodb na prevozne stroske z uporabo umetnih …
D Lyridis, P Zacharioudakis, S Iordanis, S Daleziou
Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering 59 (9), 511-518, 2013
82013
Improving intermodal container logistics and security by RFID
N Meyer-Larsen, D Lyridis, R Müller, P Zacharioudakis
International Journal of RF Technologies 3 (1), 15-38, 2012
82012
Radio frequency identification technology in ocean container transport
PS Tsilingiris, HN Psaraftis, DV Lyridis
Annual Conference of the International Association of Maritime Economists …, 2007
82007
A multi-regression approach to forecasting freight rates in the dry bulk shipping market using neural networks
DV Lyridis, P Zacharioudakis, G Ousantzopoulos
Proceeding of the Annual Conference of the International Association of …, 2004
82004
Protectionist vs liberalised maritime cabotage policies: a review
ACP Casaca, DV Lyridis
Maritime Business Review, 2018
72018
Introduction to an innovative crew composition approach based on safety/operational and financial requirements
DV Lyridis, NP Ventikos, PG Zacharioudakis, K Dilzas, HN Psaraftis
WMU Journal of Maritime Affairs 4 (1), 33-55, 2005
72005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20