Παρακολούθηση
Ioannis A. Kakadiaris
Ioannis A. Kakadiaris
Hugh Roy and Lillie Cranz Cullen Distinguished University Professor of Computer Science, Electrical
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uh.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Three-dimensional face recognition in the presence of facial expressions: An annotated deformable model approach
IA Kakadiaris, G Passalis, G Toderici, MN Murtuza, Y Lu, ...
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 29 (4), 640-649, 2007
6142007
A review of human activity recognition methods
M Vrigkas, C Nikou, IA Kakadiaris
Frontiers in Robotics and AI 2, 28, 2015
6032015
Mortality incidence and the severity of coronary atherosclerosis assessed by computed tomography angiography
MP Ostrom, A Gopal, N Ahmadi, K Nasir, E Yang, I Kakadiaris, F Flores, ...
Journal of the American College of Cardiology 52 (16), 1335-1343, 2008
4222008
Three-dimensional human body model acquisition from multiple views
IA Kakadiaris, D Metaxas
International Journal of Computer Vision 30, 191-218, 1998
4091998
Model-based estimation of 3D human motion with occlusion based on active multi-viewpoint selection
IA Kakadiaris, D Metaxas
Proceedings CVPR IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and …, 1996
3741996
3d human pose estimation: A review of the literature and analysis of covariates
N Sarafianos, B Boteanu, B Ionescu, IA Kakadiaris
Computer Vision and Image Understanding 152, 1-20, 2016
3522016
Methods for performing DAF data filtering and padding
DK Kouri, DK Hoffman, M Arnold, IA Kakadiaris, Z Shi, DS Zhang, ...
US Patent 7,272,265, 2007
3422007
End-to-end 3D face reconstruction with deep neural networks
P Dou, SK Shah, IA Kakadiaris
proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
2922017
Scoring Method for Imaging-Based Detection of Vulnerable Patients
IA Kakadiaris, M Naghavi
US Patent App. 12/084,757, 2010
2882010
Model-based estimation of 3D human motion
L Kakadiaris, D Metaxas
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 22 (12), 1453 …, 2000
2422000
Deep imbalanced attribute classification using visual attention aggregation
N Sarafianos, X Xu, IA Kakadiaris
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 680-697, 2018
2342018
Using facial symmetry to handle pose variations in real-world 3D face recognition
G Passalis, P Perakis, T Theoharis, IA Kakadiaris
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 33 (10), 1938 …, 2011
2142011
Adversarial representation learning for text-to-image matching
N Sarafianos, X Xu, IA Kakadiaris
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
2112019
Computer-aided non-contrast CT-based quantification of pericardial and thoracic fat and their associations with coronary calcium and metabolic syndrome
D Dey, ND Wong, B Tamarappoo, R Nakazato, H Gransar, VY Cheng, ...
Atherosclerosis 209 (1), 136-141, 2010
1812010
Automated left ventricular segmentation in cardiac MRI
A Pednekar, U Kurkure, R Muthupillai, S Flamm, IA Kakadiaris
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 53 (7), 1425-1428, 2006
1682006
Machine learning outperforms ACC/AHA CVD risk calculator in MESA
IA Kakadiaris, M Vrigkas, AA Yen, T Kuznetsova, M Budoff, M Naghavi
Journal of the American Heart Association 7 (22), e009476, 2018
1642018
Vasa vasorum imaging: a new window to the clinical detection of vulnerable atherosclerotic plaques
S Carlier, IA Kakadiaris, N Dib, M Vavuranakis, SM O’Malley, K Gul, ...
Current atherosclerosis reports 7 (2), 164-169, 2005
1612005
3D facial landmark detection under large yaw and expression variations
P Perakis, G Passalis, T Theoharis, IA Kakadiaris
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (7), 1552-1564, 2012
1572012
Standardized evaluation methodology and reference database for evaluating IVUS image segmentation
S Balocco, C Gatta, F Ciompi, A Wahle, P Radeva, S Carlier, G Unal, ...
Computerized medical imaging and graphics 38 (2), 70-90, 2014
1532014
Active part-decomposition, shape and motion estimation of articulated objects: A physics-based approach
Kakadiaris, Metaxas, Bajcsy
1994 Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 1994
1361994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20