Παρακολούθηση
Dmitriy Zusin
Dmitriy Zusin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα colorado.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generation of bright phase-matched circularly-polarized extreme ultraviolet high harmonics
O Kfir, P Grychtol, E Turgut, R Knut, D Zusin, D Popmintchev, ...
Nature Photonics 9 (2), 99-105, 2015
4412015
Bright circularly polarized soft X-ray high harmonics for X-ray magnetic circular dichroism
T Fan, P Grychtol, R Knut, C Hernández-García, DD Hickstein, D Zusin, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (46), 14206-14211, 2015
2652015
Non-collinear generation of angularly isolated circularly polarized high harmonics
DD Hickstein, FJ Dollar, P Grychtol, JL Ellis, R Knut, C Hernández-García, ...
Nature Photonics 9 (11), 743-750, 2015
2382015
Strong-field ionization with two-color circularly polarized laser fields
CA Mancuso, DD Hickstein, P Grychtol, R Knut, O Kfir, XM Tong, F Dollar, ...
Physical Review A 91 (3), 031402, 2015
1452015
Controlling the polarization and vortex charge of attosecond high-harmonic beams via simultaneous spin–orbit momentum conservation
KM Dorney, L Rego, NJ Brooks, J San Román, CT Liao, JL Ellis, D Zusin, ...
Nature photonics 13 (2), 123-130, 2019
1232019
Critical behavior within 20 fs drives the out-of-equilibrium laser-induced magnetic phase transition in nickel
P Tengdin, W You, C Chen, X Shi, D Zusin, Y Zhang, C Gentry, A Blonsky, ...
Science advances 4 (3), eaap9744, 2018
1122018
Controlling electron-ion rescattering in two-color circularly polarized femtosecond laser fields
CA Mancuso, DD Hickstein, KM Dorney, JL Ellis, E Hasović, R Knut, ...
Physical review A 93 (5), 053406, 2016
1102016
Controlling nonsequential double ionization in two-color circularly polarized femtosecond laser fields
CA Mancuso, KM Dorney, DD Hickstein, JL Chaloupka, JL Ellis, FJ Dollar, ...
Physical Review Letters 117 (13), 133201, 2016
1082016
Helicity-selective enhancement and polarization control of attosecond high harmonic waveforms driven by bichromatic circularly polarized laser fields
KM Dorney, JL Ellis, C Hernández-García, DD Hickstein, CA Mancuso, ...
Physical Review Letters 119 (6), 063201, 2017
1072017
Stoner versus Heisenberg: Ultrafast exchange reduction and magnon generation during laser-induced demagnetization
E Turgut, D Zusin, D Legut, K Carva, R Knut, JM Shaw, C Chen, Z Tao, ...
Physical Review B 94 (22), 220408, 2016
862016
Distinguishing attosecond electron–electron scattering and screening in transition metals
C Chen, Z Tao, A Carr, P Matyba, T Szilvási, S Emmerich, M Piecuch, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (27), E5300-E5307, 2017
762017
Bessel beam transformation by anisotropic crystals
DH Zusin, R Maksimenka, VV Filippov, RV Chulkov, M Perdrix, O Gobert, ...
JOSA A 27 (8), 1828-1833, 2010
592010
Helicity-selective phase-matching and quasi-phase matching of circularly polarized high-order harmonics: towards chiral attosecond pulses
O Kfir, P Grychtol, E Turgut, R Knut, D Zusin, A Fleischer, E Bordo, T Fan, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 49 (12), 123501, 2016
492016
Revealing the nature of the ultrafast magnetic phase transition in Ni by correlating extreme ultraviolet magneto-optic and photoemission spectroscopies
W You, P Tengdin, C Chen, X Shi, D Zusin, Y Zhang, C Gentry, A Blonsky, ...
Physical review letters 121 (7), 077204, 2018
482018
Direct light–induced spin transfer between different elements in a spintronic Heusler material via femtosecond laser excitation
P Tengdin, C Gentry, A Blonsky, D Zusin, M Gerrity, L Hellbrück, ...
Science advances 6 (3), eaaz1100, 2020
422020
High harmonics with spatially varying ellipticity
JL Ellis, KM Dorney, DD Hickstein, NJ Brooks, C Gentry, ...
Optica 5 (4), 479-485, 2018
362018
Direct measurement of the static and transient magneto-optical permittivity of cobalt across the entire -edge in reflection geometry by use of polarization scanning
D Zusin, PM Tengdin, M Gopalakrishnan, C Gentry, A Blonsky, M Gerrity, ...
Physical Review B 97 (2), 024433, 2018
192018
Phase matching of noncollinear sum and difference frequency high harmonic generation above and below the critical ionization level
JL Ellis, KM Dorney, CG Durfee, C Hernández-García, F Dollar, ...
Optics express 25 (9), 10126-10144, 2017
142017
Ultrafast domain dilation induced by optical pumping in ferromagnetic CoFe/Ni multilayers
D Zusin, E Iacocca, LL Guyader, AH Reid, WF Schlotter, TM Liu, DJ Higley, ...
arXiv preprint arXiv:2001.11719, 2020
72020
Influence of microscopic and macroscopic effects on attosecond pulse generation using two-color laser fields
C Chen, C Hernández-García, Z Tao, W You, Y Zhang, D Zusin, C Gentry, ...
Optics Express 25 (23), 28684-28696, 2017
72017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20