Παρακολούθηση
Dmitriy Zusin
Dmitriy Zusin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα colorado.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generation of bright phase-matched circularly-polarized extreme ultraviolet high harmonics
O Kfir, P Grychtol, E Turgut, R Knut, D Zusin, D Popmintchev, ...
Nature Photonics 9 (2), 99-105, 2015
4152015
Bright circularly polarized soft X-ray high harmonics for X-ray magnetic circular dichroism
T Fan, P Grychtol, R Knut, C Hernández-García, DD Hickstein, D Zusin, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (46), 14206-14211, 2015
2512015
Non-collinear generation of angularly isolated circularly polarized high harmonics
DD Hickstein, FJ Dollar, P Grychtol, JL Ellis, R Knut, C Hernández-García, ...
Nature Photonics 9 (11), 743-750, 2015
2142015
Strong-field ionization with two-color circularly polarized laser fields
CA Mancuso, DD Hickstein, P Grychtol, R Knut, O Kfir, XM Tong, F Dollar, ...
Physical Review A 91 (3), 031402, 2015
1392015
Controlling the polarization and vortex charge of attosecond high-harmonic beams via simultaneous spin–orbit momentum conservation
KM Dorney, L Rego, NJ Brooks, J San Román, CT Liao, JL Ellis, D Zusin, ...
Nature photonics 13 (2), 123-130, 2019
1072019
Controlling electron-ion rescattering in two-color circularly polarized femtosecond laser fields
CA Mancuso, DD Hickstein, KM Dorney, JL Ellis, E Hasović, R Knut, ...
Physical review A 93 (5), 053406, 2016
1062016
Helicity-selective enhancement and polarization control of attosecond high harmonic waveforms driven by bichromatic circularly polarized laser fields
KM Dorney, JL Ellis, C Hernández-García, DD Hickstein, CA Mancuso, ...
Physical Review Letters 119 (6), 063201, 2017
1002017
Controlling nonsequential double ionization in two-color circularly polarized femtosecond laser fields
CA Mancuso, KM Dorney, DD Hickstein, JL Chaloupka, JL Ellis, FJ Dollar, ...
Physical Review Letters 117 (13), 133201, 2016
992016
Critical behavior within 20 fs drives the out-of-equilibrium laser-induced magnetic phase transition in nickel
P Tengdin, W You, C Chen, X Shi, D Zusin, Y Zhang, C Gentry, A Blonsky, ...
Science advances 4 (3), eaap9744, 2018
952018
Stoner versus Heisenberg: Ultrafast exchange reduction and magnon generation during laser-induced demagnetization
E Turgut, D Zusin, D Legut, K Carva, R Knut, JM Shaw, C Chen, Z Tao, ...
Physical Review B 94 (22), 220408, 2016
762016
Distinguishing attosecond electron–electron scattering and screening in transition metals
C Chen, Z Tao, A Carr, P Matyba, T Szilvási, S Emmerich, M Piecuch, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (27), E5300-E5307, 2017
722017
Bessel beam transformation by anisotropic crystals
DH Zusin, R Maksimenka, VV Filippov, RV Chulkov, M Perdrix, O Gobert, ...
JOSA A 27 (8), 1828-1833, 2010
572010
Helicity-selective phase-matching and quasi-phase matching of circularly polarized high-order harmonics: towards chiral attosecond pulses
O Kfir, P Grychtol, E Turgut, R Knut, D Zusin, A Fleischer, E Bordo, T Fan, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 49 (12), 123501, 2016
482016
Revealing the nature of the ultrafast magnetic phase transition in Ni by correlating extreme ultraviolet magneto-optic and photoemission spectroscopies
W You, P Tengdin, C Chen, X Shi, D Zusin, Y Zhang, C Gentry, A Blonsky, ...
Physical review letters 121 (7), 077204, 2018
402018
High harmonics with spatially varying ellipticity
JL Ellis, KM Dorney, DD Hickstein, NJ Brooks, C Gentry, ...
Optica 5 (4), 479-485, 2018
352018
Direct light–induced spin transfer between different elements in a spintronic Heusler material via femtosecond laser excitation
P Tengdin, C Gentry, A Blonsky, D Zusin, M Gerrity, L Hellbrück, ...
Science advances 6 (3), eaaz1100, 2020
342020
Direct measurement of the static and transient magneto-optical permittivity of cobalt across the entire -edge in reflection geometry by use of polarization scanning
D Zusin, PM Tengdin, M Gopalakrishnan, C Gentry, A Blonsky, M Gerrity, ...
Physical Review B 97 (2), 024433, 2018
152018
Phase matching of noncollinear sum and difference frequency high harmonic generation above and below the critical ionization level
JL Ellis, KM Dorney, CG Durfee, C Hernández-García, F Dollar, ...
Optics express 25 (9), 10126-10144, 2017
132017
Ultrafast domain dilation induced by optical pumping in ferromagnetic CoFe/Ni multilayers
D Zusin, E Iacocca, LL Guyader, AH Reid, WF Schlotter, TM Liu, DJ Higley, ...
arXiv preprint arXiv:2001.11719, 2020
62020
Influence of microscopic and macroscopic effects on attosecond pulse generation using two-color laser fields
C Chen, C Hernández-García, Z Tao, W You, Y Zhang, D Zusin, C Gentry, ...
Optics Express 25 (23), 28684-28696, 2017
62017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20