Παρακολούθηση
Denis Vavougios
Denis Vavougios
Professor, Department of Physics, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptation of the Students' Motivation towards Science Learning (SMTSL) questionnaire in the Greek language
I Dermitzaki, P Stavroussi, D Vavougios, KT Kotsis
European journal of psychology of education 28, 747-766, 2013
722013
Entering the Web-2 Edmodo World to Support Learning: Tracing Teachers' Opinion After Using it in their Classes.
M Batsila, C Tsihouridis, D Vavougios
International journal of emerging technologies in learning 9 (1), 2014
472014
Assessing the learning process playing with Kahoot – a study with upper secondary school pupils learning electrical circuits.
C Tsihouridis, D Vavougios, I G
20th International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL2017 …, 2017
392017
Science Education and Students with Intellectual Disability: Teaching Approaches and Implications.
P Stavroussi, P Papalexopoulos, D Vavougios
Problems of Education in the 21st Century 19, 103-112, 2010
392010
The use of LEGO mindstorms in elementary schools
NC Zygouris, A Striftou, AN Dadaliaris, GI Stamoulis, AC Xenakis, ...
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 514-516, 2017
332017
The teaching of Natural Sciences in kindergarten based on the principles of STEM and STEAM approach
E Kastriti, M Kalogiannakis, S Psycharis, D Vavougios
Advances in Mobile Learning Educational Research 2 (1), 268-277, 2022
322022
The effect of teaching electric circuits switching from real to virtual lab or vice versa—A case study with junior high-school learners
C Tsihouridis, D Vavougios, GS Ioannidis, A Alexias, C Argyropoulos, ...
2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL …, 2015
222015
A neuropsychological approach of developmental dyscalculia and a screening test via a web application
NC Zygouris, F Vlachos, AN Dadaliaris, P Oikonomou, GI Stamoulis, ...
International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) 7 (4), 51-65, 2017
182017
Application of ICT technology in physics education: Teaching and learning elementary oscillations with the aid of simulation software
D Vavougios, T Karakasidis
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 3 (2), 53-58, 2008
182008
Screening for Disorders of Mathematics via a web application
NC Zygouris, GI Stamoulis, F Vlachos, D Vavougios, AN Dadaliaris, ...
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 502-507, 2017
162017
The effectiveness of virtual laboratories as a contemporary teaching tool in the teaching of electric circuits in Upper High School as compared to that of real labs
C Tsihouridis, D Vavougios, GS Ioannidis
2013 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL …, 2013
162013
The optimum equilibrium when using experiments in teaching – Where virtual and real labs stand in science and engineering teaching practice
C Tsichouridis, D Vavougios, M Batsila, GS Ioannidis
Journal of Emerging Technologies 14 (23), 67-84, 2019
152019
Teaching Science to Students with Learning and Other Disabilities: A Review of Topics and Subtopics Appearing In Experimental Research: 1991-2015
D Vavougios, A Verevi, P Papalexopoulos, C Verevi, A Panagopoulou
30. Vavougios, D., Verevi, A., Papalexopoulos, P., Verevi, C …, 2016
152016
WebQuests: From an Inquiry-Oriented Instruction to the Connectivist Approach to Science Teaching for the 21st Century Learners.
C Tsihouridis, M Batsila, D Vavougios, A Tsihouridis
The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL …, 2020
122020
The effect of switching the order of experimental teaching in the study of simple gravity pendulum –A study with junior high-school learners
C Tsihouridis, D Vavougios, G Ioannidis
iJET 12 (3), 128-141, 2017
122017
The implementation of a web application for screening children with dyslexia
NC Zygouris, F Vlachos, AN Dadaliaris, P Oikonomou, GI Stamoulis, ...
Interactive Collaborative Learning: Proceedings of the 19th ICL Conference …, 2017
122017
Factors that influence the application of web 2.0 based techniques for instructional purposes–a case study
M Batsila, C Tsihouridis, D Vavougios, G Ioannidis
International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online) 10 (4), 15, 2015
112015
Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η διερεύνηση μιας κρίσιμης σχέσης
Δ Βαβουγυιός, Π Ξανθάκου, Μ Καΐλα
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ερευνητικά Δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός …, 2005
112005
Exactly soluble harmonic oscillator for a particular form of time and coordinates-dependent mass
A Jannussis, G Karayannis, P Panagopoulos, V Papatheou, ...
Journal of the Physical Society of Japan 53 (3), 957-962, 1984
111984
A comparison study of alternative conceptions on impetus theory and projectile motion of adolescents with typical development and high functioning autism spectrum disorder
G Kaliampos, K Ravanis, D Vavougios
International Journal of Science Education 43 (1), 128-156, 2021
102021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20