Παρακολούθηση
Denis Vavougios
Denis Vavougios
Professor, Department of Physics, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptation of the Students' Motivation towards Science Learning (SMTSL) questionnaire in the Greek language
I Dermitzaki, P Stavroussi, D Vavougios, KT Kotsis
European journal of psychology of education 28, 747-766, 2013
622013
Entering the Web-2 Edmodo World to Support Learning: Tracing Teachers' Opinion After Using it in their Classes.
M Batsila, C Tsihouridis, D Vavougios
International Journal of Emerging Technologies in Learning 9 (1), 2014
422014
Assessing the learning process playing with Kahoot – a study with upper secondary school pupils learning electrical circuits.
C Tsihouridis, D Vavougios, I G
20th International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL2017 …, 2017
322017
Science Education and Students with Intellectual Disability: Teaching Approaches and Implications.
P Stavroussi, P Papalexopoulos, D Vavougios
Problems of Education in the 21st Century 19, 103-112, 2010
292010
The use of LEGO mindstorms in elementary schools
NC Zygouris, A Striftou, AN Dadaliaris, GI Stamoulis, AC Xenakis, ...
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 514-516, 2017
262017
The effect of teaching electric circuits switching from real to virtual lab or vice versa—A case study with junior high-school learners
C Tsihouridis, D Vavougios, GS Ioannidis, A Alexias, C Argyropoulos, ...
2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL …, 2015
182015
Application of ICT technology in physics education: Teaching and learning elementary oscillations with the aid of simulation software
D Vavougios, T Karakasidis
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 3 (2), 53-58, 2008
172008
Screening for Disorders of Mathematics via a web application
NC Zygouris, GI Stamoulis, F Vlachos, D Vavougios, AN Dadaliaris, ...
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 502-507, 2017
132017
A neuropsychological approach of developmental dyscalculia and a screening test via a web application
NC Zygouris, F Vlachos, AN Dadaliaris, P Oikonomou, GI Stamoulis, ...
International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) 7 (4), 51-65, 2017
122017
The effectiveness of virtual laboratories as a contemporary teaching tool in the teaching of electric circuits in Upper High School as compared to that of real labs
C Tsihouridis, D Vavougios, GS Ioannidis
2013 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL …, 2013
122013
Teaching Science to Students with Learning and Other Disabilities: A Review of Topics and Subtopics Appearing In Experimental Research: 1991-2015
D Vavougios, A Verevi, P Papalexopoulos, C Verevi, A Panagopoulou
30. Vavougios, D., Verevi, A., Papalexopoulos, P., Verevi, C …, 2016
112016
Exactly soluble harmonic oscillator for a particular form of time and coordinates-dependent mass
A Jannussis, G Karayannis, P Panagopoulos, V Papatheou, ...
Journal of the Physical Society of Japan 53 (3), 957-962, 1984
111984
Factors that influence the application of web 2.0 based techniques for instructional purposes–a case study
M Batsila, C Tsihouridis, D Vavougios, G Ioannidis
International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online) 10 (4), 15, 2015
102015
Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η διερεύνηση μιας κρίσιμης σχέσης
Δ Βαβουγυιός, Π Ξανθάκου, Μ Καΐλα
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ερευνητικά Δεδομένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός …, 2005
102005
WebQuests: From an Inquiry-Oriented Instruction to the Connectivist Approach to Science Teaching for the 21st Century Learners.
C Tsihouridis, M Batsila, D Vavougios, A Tsihouridis
The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL …, 2020
92020
The optimum equilibrium when using experiments in teaching – Where virtual and real labs stand in science and engineering teaching practice
C Tsichouridis, D Vavougios, M Batsila, GS Ioannidis
Journal of Emerging Technologies 14 (23), 67-84, 2019
92019
The effect of switching the order of experimental teaching in the study of simple gravity pendulum –A study with junior high-school learners
C Tsihouridis, D Vavougios, G Ioannidis
iJET 12 (3), 128-141, 2017
92017
The Timeless Controversy Between Virtual and Real Laboratories in Science Education “And the Winner Is…”.
C Tsihouridis, D Vavougios, M Batsila, GS Ioannidis
The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018 …, 2019
82019
The implementation of a web application for screening children with dyslexia
NC Zygouris, F Vlachos, AN Dadaliaris, P Oikonomou, GI Stamoulis, ...
Interactive Collaborative Learning: Proceedings of the 19th ICL Conference …, 2017
82017
Using sensors and data-loggers in an integrated mobile school-lab setting to teach Light and Optics
C Tsihouridis, D Vavougios, GS Ioannidis, A Alexias, C Argyropoulos, ...
2014 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL …, 2014
82014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20