Παρακολούθηση
Paolo Santi
Paolo Santi
IIT - CNR, Pisa - Italy and MIT Senseable City Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Topology control in wireless ad hoc and sensor networks
P Santi
ACM computing surveys (CSUR) 37 (2), 164-194, 2005
19512005
The node distribution of the random waypoint mobility model for wireless ad hoc networks
C Bettstetter, G Resta, P Santi
IEEE Transactions on mobile computing 2 (3), 257-269, 2003
14232003
Quantifying the benefits of vehicle pooling with shareability networks
P Santi, G Resta, M Szell, S Sobolevsky, SH Strogatz, C Ratti
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (37), 13290-13294, 2014
6932014
Vehicle-to-vehicle communication: Fair transmit power control for safety-critical information
M Torrent-Moreno, J Mittag, P Santi, H Hartenstein
IEEE transactions on vehicular technology 58 (7), 3684-3703, 2009
6692009
The critical transmitting range for connectivity in sparse wireless ad hoc networks
P Santi, DM Blough
IEEE transactions on Mobile Computing 2 (1), 25-39, 2003
5602003
Computationally efficient scheduling with the physical interference model for throughput improvement in wireless mesh networks
G Brar, DM Blough, P Santi
Proceedings of the 12th annual international conference on Mobile computing …, 2006
4212006
Investigating upper bounds on network lifetime extension for cell-based energy conservation techniques in stationary ad hoc networks
DM Blough, P Santi
Proceedings of the 8th annual international conference on Mobile computing …, 2002
3682002
The k-neigh protocol for symmetric topology control in ad hoc networks
DM Blough, M Leoncini, G Resta, P Santi
Proceedings of the 4th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2003
3582003
Addressing the minimum fleet problem in on-demand urban mobility
MM Vazifeh, P Santi, G Resta, SH Strogatz, C Ratti
Nature 557 (7706), 534-538, 2018
2702018
Distributed fair transmit power adjustment for vehicular ad hoc networks
M Torrent-Moreno, P Santi, H Hartenstein
2006 3rd Annual IEEE Communications Society on Sensor and Ad Hoc …, 2006
2512006
Comparison-based system-level fault diagnosis in ad hoc networks
S Chessa, P Santi
Proceedings 20th IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems, 257-266, 2001
2392001
Crash faults identification in wireless sensor networks
S Chessa, P Santi
Computer Communications 25 (14), 1273-1282, 2002
2312002
Social-aware stateless forwarding in pocket switched networks
A Mei, G Morabito, P Santi, J Stefa
2011 Proceedings IEEE INFOCOM, 251-255, 2011
2242011
The critical transmitting range for connectivity in mobile ad hoc networks
P Santi
ieee transactions on mobile computing 4 (3), 310-317, 2005
2202005
Revisiting street intersections using slot-based systems
R Tachet, P Santi, S Sobolevsky, LI Reyes-Castro, E Frazzoli, D Helbing, ...
PloS one 11 (3), e0149607, 2016
2172016
A probabilistic analysis for the range assignment problem in ad hoc networks
P Santi, DM Blough, F Vainstein
Proceedings of the 2nd ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2001
1942001
Fair sharing of bandwidth in VANETs
M Torrent-Moreno, P Santi, H Hartenstein
Proceedings of the 2nd ACM international workshop on Vehicular ad hoc …, 2005
1922005
Congestion and awareness control in cooperative vehicular systems
M Sepulcre, J Mittag, P Santi, H Hartenstein, J Gozalvez
Proceedings of the IEEE 99 (7), 1260-1279, 2011
1882011
The k-neighbors approach to interference bounded and symmetric topology control in ad hoc networks
DM Blough, M Leoncini, G Resta, P Santi
IEEE Transactions on Mobile Computing 5 (9), 1267-1282, 2006
1882006
An analysis of the node spatial distribution of the random waypoint mobility model for ad hoc networks
G Resta, P Santi
Proceedings of the second ACM international workshop on Principles of mobile …, 2002
1662002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20