Gustavo Rivas-Gervilla
Gustavo Rivas-Gervilla
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα decsai.ugr.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Specificity measures and referential success
N Marín, G Rivas-Gervilla, D Sánchez, RR Yager
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 26 (2), 859-868, 2017
132017
Using specificity to measure referential success in referring expressions with fuzzy properties
N Marín, G Rivas-Gervilla, D Sánchez
2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 563-570, 2016
112016
On families of bounded specificity measures
N Marín, G Rivas-Gervilla, D Sanchez, RR Yager
2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 1-6, 2017
82017
A Measure of Referential Success Based on Alpha-Cuts
N Marín, G Rivas-Gervilla, D Sánchez
International Conference on Scalable Uncertainty Management, 345-351, 2016
62016
Scene selection for teaching basic visual concepts in the Refer4Learning app
N Marín, G Rivas-Gervilla, D Sánchez
2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 1-6, 2017
52017
Specificity measures based on fuzzy set similarity
N Marín, G Rivas-Gervilla, D Sánchez, RR Yager
Fuzzy Sets and Systems 401, 189-199, 2020
42020
Specificity measures and reference
A Gatt, N Marín, G Rivas-Gervilla, D Sánchez
arXiv preprint arXiv:1810.00333, 2018
32018
An approximation to context-aware size modeling for referring expression generation
N Marın, G Rivas-Gervilla, D Sánchez
IEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE, 2018
32018
A Preliminary Approach to Referring to Groups of Objects in Images
N Marín, G Rivas-Gervilla, D Sánchez
2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 1-7, 2020
12020
Referring under Uncertainty
N Marín, G Rivas-Gervilla, D Sánchez
2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 1-6, 2019
12019
Using k-Specificity for the Management of Count Restrictions in Flexible Querying
N Marín, G Rivas-Gervilla, D Sánchez
International Conference on Scalable Uncertainty Management, 49-63, 2017
12017
Referential Success of Set Referring Expressions with Fuzzy Properties
N Marin, G Rivas-Gervilla, D Sánchez
Proceedings of the 10th International Conference on Natural Language …, 2017
12017
On the Concepts of Specificity and Referential Success1
N Marın, G Rivas-Gervilla, D Sánchez, RR Yager
Fuzzy Logic for Vagueness Management in Referring Expression Generation1
N Marın, G Rivas-Gervilla, D Sánchez
Indistinguibilidad y Modelado de Tamano en Sistemas Data-to-text
N Marın, G Rivas-Gervilla, D Sánchez
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15