Παρακολούθηση
Neil Klaer
Neil Klaer
CSIRO, private consultant
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα luggara.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experience in implementing harvest strategies in Australia's south-eastern fisheries
ADM Smith, DC Smith, GN Tuck, N Klaer, AE Punt, I Knuckey, J Prince, ...
Fisheries Research 94 (3), 373-379, 2008
1792008
An assessment of seabird–fishery interactions in the Atlantic Ocean
GN Tuck, RA Phillips, C Small, RB Thomson, NL Klaer, F Taylor, ...
ICES Journal of marine Science 68 (8), 1628-1637, 2011
1292011
The influence of environmental factors and mitigation measures on by-catch rates of seabirds by Japanese longline fishing vessels in the Australian region
N Klaer, T Polacheck
Emu 98 (4), 305-316, 1998
1121998
By-catch of albatrosses and other seabirds by Japanese longline fishing vessels in the Australian Fishing Zone from April 1992 to March 1995
N Klaer, T Polacheck
Emu 97 (2), 150-167, 1997
901997
Selecting relative abundance proxies for BMSY and BMEY
AE Punt, ADM Smith, DC Smith, GN Tuck, NL Klaer
ICES Journal of Marine Science 71 (3), 469-483, 2014
872014
Development and evaluation of a cpue-based harvest control rule for the southern and eastern scalefish and shark fishery of Australia
LR Little, SE Wayte, GN Tuck, ADM Smith, N Klaer, M Haddon, AE Punt, ...
ICES Journal of Marine Science 68 (8), 1699-1705, 2011
832011
An effective harvest strategy using improved catch-curves
SE Wayte, NL Klaer
Fisheries Research 106 (3), 310-320, 2010
632010
Steam trawl catches from south-eastern Australia from 1918 to 1957: trends in catch rates and species composition
NL Klaer
Marine and freshwater research 52 (4), 399-410, 2001
622001
An initial evaluation of management strategies for the southern bluefin tuna fishery
T Polacheck, NL Klaer, C Millar, AL Preece
ICES Journal of Marine Science 56 (6), 811-826, 1999
581999
Accounting for cohort-specific variable growth in fisheries stock assessments: a case study from south-eastern Australia
AR Whitten, NL Klaer, GN Tuck, RW Day
Fisheries Research 142, 27-36, 2013
442013
An evaluation of the performance of a harvest strategy that uses an average-length-based assessment method
NL Klaer, SE Wayte, G Fay
Fisheries Research 134, 42-51, 2012
412012
Trophic dynamics of the eastern shelf and slope of the south east fishery: impacts of and on the fishery
C Bulman, S Condie, D Furlani, M Cahill, N Klaer, S Goldsworthy, ...
Final Report for the Fisheries Research and Development Corporation, Project 28, 2002
362002
Quantitatively defining biological and economic reference points in data poor fisheries
S Zhou, S Pascoe, N Dowling, M Haddon, N Klaer, J Larcombe, T Smith, ...
Final Report on FRDC Project 44, 2010
312010
Developing risk equivalent data-rich and data-limited harvest strategies
EA Fulton, AE Punt, CM Dichmont, R Gorton, M Sporcic, N Dowling, ...
Fisheries Research 183, 574-587, 2016
292016
Is risk consistent across tier‐based harvest control rule management systems? A comparison of four case‐studies
CM Dichmont, AE Punt, N Dowling, JAA De Oliveira, LR Little, M Sporcic, ...
Fish and Fisheries 17 (3), 731-747, 2016
252016
Japanese longline seabird bycatch in the Australian Fishing Zone April 1991-March 1994: catch and catch rates by area and season and an evaluation of the effectiveness of …
N Klaer, TW Polacheck
251995
South East Fishery data for stock assessment purposes
RB Thomson, N Klaer
Draft CSIRO Report, 2002
242002
Modelling multiple fishing gear efficiencies and abundance for aggregated populations using fishery or survey data
S Zhou, NL Klaer, RM Daley, Z Zhu, M Fuller, ADM Smith
ICES Journal of Marine Science 71 (9), 2436-2447, 2014
232014
Determining primary and companion species in a multi-species fishery: implications for TAC setting
NL Klaer, DC Smith
Marine Policy 36 (3), 606-612, 2012
232012
Setting economic target reference points for multiple species in mixed fisheries
S Pascoe, T Hutton, O Thébaud, R Deng, N Klaer, S Vieira
FRDC Final Report, 2015
222015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20