Παρακολούθηση
Fabian van den Broek
Fabian van den Broek
Assistant professor Computer Science, Open University Netherlands & Guest Researcher Radboud
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ru.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Defeating IMSI catchers
F Van Den Broek, R Verdult, J De Ruiter
Proceedings of the 22Nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2015
1052015
Security testing of GSM implementations
F Van Den Broek, B Hond, A Cedillo Torres
International Symposium on Engineering Secure Software and Systems, 179-195, 2014
392014
IRMA: practical, decentralized and privacy-friendly identity management using smartphones
G Alpár, F Van Den Broek, B Hampiholi, B Jacobs, W Lueks, S Ringers
10th Workshop on Hot Topics in Privacy Enhancing Technologies (HotPETs 2017 …, 2017
312017
A comparison of time-memory trade-off attacks on stream ciphers
F van den Broek, E Poll
International Conference on Cryptology in Africa, 406-423, 2013
232013
Eavesdropping on GSM: state-of-affairs
F Broek
arXiv preprint arXiv:1101.0552, 2011
202011
Catching and understanding gsm-signals
F van den Broek, B Jacobs, E Poll
Radbound University Nijmegen, 2010
202010
Towards practical attribute-based signatures
B Hampiholi, G Alpár, F van den Broek, B Jacobs
Security, Privacy, and Applied Cryptography Engineering: 5th International …, 2015
172015
Securing the information infrastructure for EV charging
F van den Broek, E Poll, B Vieira
Wireless and Satellite Systems: 7th International Conference, WiSATS 2015 …, 2015
172015
Securely derived identity credentials on smart phones via self-enrolment
F van den Broek, B Hampiholi, B Jacobs
Security and Trust Management: 12th International Workshop, STM 2016 …, 2016
92016
Femtocell security in theory and practice
F van den Broek, R Wichers Schreur
Nordic Conference on Secure IT Systems, 183-198, 2013
92013
SIM toolkit in practice
S Gielen, E Poll
Bachelor Thesis, Radboud University in Nijmegen, The Netherlands, 2012
72012
An end-to-end security design for smart EV-charging for Enexis and ElaadNL
M van Eekelen, E Poll, E Hubbers, B Vieira, F van den Broek
ElaadNL: Arnhem, The Netherlands, 2014
52014
HTML5 Tracking Techniques in Practice
I Derksen, IE Poll, F van den Broek
Radboud University, 2016
42016
Fair Privacy: Improving Usability of the Android Permission System
M Derks
< bound method Organization. get_name_with_acronym of< Organization: Centre …, 2015
22015
Comparison of chain merge behaviour of TMTO methods
K Stoffelen, E Poll, F van den Broek, P Schwabe
BSc Ihesis, Radboud Univ., http://www. cs. ru. nl, 2013
22013
Cryptographic (in) security in android apps
M Masoodi, V Moonsamy, F van den Broek
12020
Protecting app secrets in Android
M Sonneveld, F van den Broek, S Ringers
2016
C-DAX Deliverable D2. 2
H Bontius, W Smith, M Hoefling, F Heimgaertner, M Menth, M Strobbe, ...
2015
Digitale handtekeningen: nieuwe technologie & nieuwe wet-en regelgeving
F Broek, E Poll
2014
Smartphone-privacy
B Siebert, M van Eekelen, F van den Broek
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20