Παρακολούθηση
Dominik Wiedenhofer
Dominik Wiedenhofer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα boku.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
How circular is the global economy?: An assessment of material flows, waste production, and recycling in the European Union and the world in 2005
W Haas, F Krausmann, D Wiedenhofer, M Heinz
Journal of industrial ecology 19 (5), 765-777, 2015
9392015
Global socioeconomic material stocks rise 23-fold over the 20th century and require half of annual resource use
F Krausmann, D Wiedenhofer, C Lauk, W Haas, H Tanikawa, T Fishman, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (8), 1880-1885, 2017
4332017
Unequal household carbon footprints in China
D Wiedenhofer, D Guan, Z Liu, J Meng, N Zhang, YM Wei
Nature Climate Change 7 (1), 75-80, 2017
2752017
A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights
H Haberl, D Wiedenhofer, D Virág, G Kalt, B Plank, P Brockway, ...
Environmental Research Letters 15 (6), 065003, 2020
2702020
Energy requirements of consumption: Urban form, climatic and socio-economic factors, rebounds and their policy implications
D Wiedenhofer, M Lenzen, JK Steinberger
Energy policy 63, 696-707, 2013
2092013
From resource extraction to outflows of wastes and emissions: The socioeconomic metabolism of the global economy, 1900–2015
F Krausmann, C Lauk, W Haas, D Wiedenhofer
Global Environmental Change 52, 131-140, 2018
2082018
Measuring progress towards a circular economy: a monitoring framework for economy‐wide material loop closing in the EU28
A Mayer, W Haas, D Wiedenhofer, F Krausmann, P Nuss, GA Blengini
Journal of industrial ecology 23 (1), 62-76, 2019
1922019
Maintenance and Expansion: Modeling Material Stocks and Flows for Residential Buildings and Transportation Networks in the EU25
D Wiedenhofer, JK Steinberger, N Eisenmenger, W Haas
Journal of Industrial Ecology, 2015
1762015
Contributions of sociometabolic research to sustainability science
H Haberl, D Wiedenhofer, S Pauliuk, F Krausmann, DB Müller, ...
Nature Sustainability 2 (3), 173-184, 2019
1702019
Quantifying the potential for climate change mitigation of consumption options
D Ivanova, J Barrett, D Wiedenhofer, B Macura, M Callaghan, F Creutzig
Environmental Research Letters 15 (9), 093001, 2020
1582020
A review of trends and drivers of greenhouse gas emissions by sector from 1990 to 2018
WF Lamb, T Wiedmann, J Pongratz, R Andrew, M Crippa, JGJ Olivier, ...
Environmental research letters 16 (7), 073005, 2021
1252021
Integrating material stock dynamics into economy-wide material flow accounting: concepts, modelling, and global application for 1900–2050
D Wiedenhofer, T Fishman, C Lauk, W Haas, F Krausmann
Ecological economics 156, 121-133, 2019
1232019
The material stock–flow–service nexus: a new approach for tackling the decoupling conundrum
H Haberl, D Wiedenhofer, KH Erb, C Görg, F Krausmann
Sustainability 9 (7), 1049, 2017
972017
Conceptualizing energy services: A review of energy and well-being along the Energy Service Cascade
G Kalt, D Wiedenhofer, C Görg, H Haberl
Energy Research & Social Science 53, 47-58, 2019
942019
Taking stock of built environment stock studies: Progress and prospects
M Lanau, G Liu, U Kral, D Wiedenhofer, E Keijzer, C Yu, C Ehlert
Environmental Science & Technology 53 (15), 8499-8515, 2019
912019
Household time use, carbon footprints, and urban form: a review of the potential contributions of everyday living to the 1.5 C climate target
D Wiedenhofer, B Smetschka, L Akenji, M Jalas, H Haberl
Current opinion in environmental sustainability 30, 7-17, 2018
842018
A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part I: bibliometric and conceptual mapping
D Wiedenhofer, D Virág, G Kalt, B Plank, J Streeck, M Pichler, A Mayer, ...
Environmental Research Letters 15 (6), 063002, 2020
722020
Spaceship earth's odyssey to a circular economy-a century long perspective
W Haas, F Krausmann, D Wiedenhofer, C Lauk, A Mayer
Resources, Conservation and Recycling 163, 105076, 2020
672020
International trade drives global resource use: a structural decomposition analysis of raw material consumption from 1990–2010
B Plank, N Eisenmenger, A Schaffartzik, D Wiedenhofer
Environmental Science & Technology 52 (7), 4190-4198, 2018
672018
Providing an economy-wide monitoring framework for the circular economy in Austria: Status quo and challenges
N Jacobi, W Haas, D Wiedenhofer, A Mayer
Resources, Conservation and Recycling 137, 156-166, 2018
632018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20