Παρακολούθηση
A. Vourdas
A. Vourdas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bradford.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quantum systems with finite Hilbert space
A Vourdas
Reports on Progress in Physics 67 (3), 267, 2004
3692004
SU (2) and SU (1, 1) phase states
A Vourdas
Physical Review A 41 (3), 1653, 1990
2441990
Mesoscopic Josephson junctions in the presence of nonclassical electromagnetic fields
A Vourdas
Physical Review B 49 (17), 12040, 1994
1731994
Analytic representations in quantum mechanics
A Vourdas
Journal of Physics A: Mathematical and General 39 (7), R65, 2006
1292006
Photon-counting distribution in squeezed states
A Vourdas, RM Weiner
Physical Review A 36 (12), 5866, 1987
1141987
Quantum systems with finite Hilbert space: Galois fields in quantum mechanics
A Vourdas
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 40 (33), R285, 2007
972007
Displaced and squeezed parity operator: Its role in classical mappings of quantum theories
RF Bishop, A Vourdas
Physical Review A 50 (6), 4488, 1994
911994
Analytic representations based on SU (1, 1) coherent states and their applications
C Brif, A Vourdas, A Mann
Journal of Physics A: Mathematical and General 29 (18), 5873, 1996
851996
Superposition of squeezed coherent states with thermal light
A Vourdas
Physical Review A 34 (4), 3466, 1986
801986
Quantum theory of the interaction of Josephson junctions with non-classical microwaves
A Vourdas, TP Spiller
Zeitschrift für Physik B Condensed Matter 102, 43-54, 1996
751996
Analytic representations in the unit disk and applications to phase states and squeezing
A Vourdas
Physical Review A 45 (3), 1943, 1992
721992
The angle-angular momentum quantum phase space
A Vourdas
Journal of Physics A: Mathematical and General 29 (14), 4275, 1996
701996
Quantum computing and quantum bits in mesoscopic systems
AJ Leggett, B Ruggiero, P Silvestrini
Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004
682004
Weyl functions and their use in the study of quantum interference
S Chountasis, A Vourdas
Physical Review A 58 (2), 848, 1998
681998
Quantum communications and measurement
VP Belavkin, O Hirota, RL Hudson
Springer Science & Business Media, 2013
642013
Extraction of information from acoustic vibration signals using Gabor transform type devices
PC Russell, J Cosgrave, D Tomtsis, A Vourdas, L Stergioulas, GR Jones
Measurement science and technology 9 (8), 1282, 1998
591998
Interacting gluon model for hadron-nucleus and nucleus-nucleus collisions in the central rapidity region
GN Fowler, FS Navarra, M Plümer, A Vourdas, RM Weiner, G Wilk
Physical Review C 40 (3), 1219, 1989
591989
Inelasticity and leading-particle effect: Momentum and mass distribution of the central fireball in high-energy hadronic interactions
GN Fowler, A Vourdas, RM Weiner, G Wilk
Physical Review D 35 (3), 870, 1987
571987
Multiplicity distributions and Bose-Einstein correlations in high-energy multiparticle production in the presence of squeezed coherent states
A Vourdas, RM Weiner
Physical Review D 38 (7), 2209, 1988
551988
Duality, measurements, and factorization in finite quantum systems
A Vourdas, C Bendjaballah
Physical Review A 47 (5), 3523, 1993
541993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20