Παρακολούθηση
Evangelos Tziritis
Evangelos Tziritis
Soil and Water Resources Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nagref.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Forecasting of groundwater level fluctuations using ensemble hybrid multi-wavelet neural network-based models
R Barzegar, E Fijani, AA Moghaddam, E Tziritis
Science of the Total Environment 599, 20-31, 2017
1982017
Mapping groundwater contamination risk of multiple aquifers using multi-model ensemble of machine learning algorithms
R Barzegar, AA Moghaddam, R Deo, E Fijani, E Tziritis
Science of the total environment 621, 697-712, 2018
1642018
Design and implementation of a hybrid model based on two-layer decomposition method coupled with extreme learning machines to support real-time environmental monitoring of …
E Fijani, R Barzegar, R Deo, E Tziritis, K Skordas
Science of the total environment 648, 839-853, 2019
1532019
Assessing the hydrogeochemistry of groundwaters in ophiolite areas of Euboea Island, Greece, using multivariate statistical methods
N Voutsis, E Kelepertzis, E Tziritis, A Kelepertsis
Journal of Geochemical Exploration 159, 79-92, 2015
1182015
Identification of hydrogeochemical processes and pollution sources of groundwater resources in the Marand plain, northwest of Iran
R Barzegar, AA Moghaddam, E Tziritis, MS Fakhri, S Soltani
Environmental Earth Sciences 76, 1-16, 2017
1062017
Heavy metal (loid) s in the groundwater of Shabestar area (NW Iran): source identification and health risk assessment
R Barzegar, A Asghari Moghaddam, S Soltani, E Fijani, E Tziritis, ...
Exposure and Health 11, 251-265, 2019
922019
Assessing the hydrogeochemistry and water quality of the Aji-Chay River, northwest of Iran
R Barzegar, A Asghari Moghaddam, E Tziritis
Environmental earth sciences 75, 1-15, 2016
872016
Hexavalent chromium contamination in groundwaters of Thiva basin, central Greece
E Tziritis, E Kelepertzis, G Korres, D Perivolaris, S Repani
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 89, 1073-1077, 2012
822012
Hydrochemical characterization and evaluation of groundwater quality in Dalgan basin, SE Iran
A Rezaei, H Hassani, E Tziritis, SBF Mousavi, N Jabbari
Groundwater for sustainable development 10, 100353, 2020
582020
The use of hydrogeochemical analyses and multivariate statistics for the characterization of groundwater resources in a complex aquifer system. A case study in Amyros River …
E Tziritis, K Skordas, A Kelepertsis
Environmental Earth Sciences 75, 1-11, 2016
532016
Hydrogeochemical features of groundwater resources in Tabriz plain, northwest of Iran
R Barzegar, A Asghari Moghaddam, E Tziritis
Applied Water Science 7, 3997-4011, 2017
492017
Hydrogeochemistry and water quality of the Kordkandi-Duzduzan plain, NW Iran: application of multivariate statistical analysis and PoS index
S Soltani, A Asghari Moghaddam, R Barzegar, N Kazemian, E Tziritis
Environmental monitoring and assessment 189, 1-20, 2017
462017
Characterization and assessment of groundwater resources in a complex hydrological basin of central Greece (Kopaida basin) with the joint use of hydrogeochemical analysis …
EP Tziritis, PS Datta, R Barzegar
Aquatic Geochemistry 23, 271-298, 2017
392017
Natural and anthropogenic origins of selected trace elements in the surface waters of Tabriz area, Iran
R Barzegar, A Asghari Moghaddam, S Soltani, N Baomid, E Tziritis, ...
Environmental earth sciences 78, 1-12, 2019
362019
Multivariate statistics and hydrogeochemical modeling for source identification of major elements and heavy metals in the groundwater of Qareh-Ziaeddin plain, NW Iran
S Esmaeili, A Asghari Moghaddam, R Barzegar, E Tziritis
Arabian Journal of Geosciences 11, 1-14, 2018
352018
Potential for production of biochar-based fertilizers from olive mill waste in Mediterranean Basin countries: An initial assessment for Spain, Tunisia, and Greece
EAN Marks, V Kinigopoulou, H Akrout, AA Azzaz, C Doulgeris, S Jellali, ...
Sustainability 12 (15), 6081, 2020
312020
Development of an operational index of water quality (PoS) as a versatile tool to assist groundwater resources management and strategic planning
E Tziritis, A Panagopoulos, G Arampatzis
Journal of Hydrology 517, 339-350, 2014
312014
Assessment of NO3 contamination in a karstic aquifer, with the use of geochemical data and spatial analysis
EP Tziritis
Environmental Earth Sciences 60, 1381-1390, 2010
262010
Assessment of climate change impact in the hydrological regime of River Pinios Basin, central Greece
A Panagopoulos, G Arampatzis, E Tziritis, V Pisinaras, F Herrmann, ...
Desalination and water treatment 57 (5), 2256-2267, 2016
242016
Environmental monitoring of Micro Prespa Lake basin (Western Macedonia, Greece): hydrogeochemical characteristics of water resources and quality trends
EP Tziritis
Environmental monitoring and assessment 186 (7), 4553-4568, 2014
222014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20