Παρακολούθηση
Evaggelos Kaselouris
Evaggelos Kaselouris
Researcher, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Laser-induced fluorescence and reflectance spectroscopy for the discrimination of basal cell carcinoma from the surrounding normal skin tissue
E Drakaki, E Kaselouris, M Makropoulou, AA Serafetinides, A Tsenga, ...
Skin pharmacology and physiology 22 (3), 158-165, 2009
412009
Effects of foot posture on fifth metatarsal fracture healing: a finite element study
E Brilakis, E Kaselouris, F Xypnitos, CG Provatidis, N Efstathopoulos
The Journal of foot and ankle surgery 51 (6), 720-728, 2012
322012
Investigation on the distal screw of a trochanteric intramedullary implant (Fi-nail) using a simplified finite element model
N Efstathopoulos, VS Nikolaou, FN Xypnitos, D Korres, I Lazarettos, ...
Injury 41 (3), 259-265, 2010
282010
The influence of the solid to plasma phase transition on the generation of plasma instabilities
E Kaselouris, V Dimitriou, I Fitilis, A Skoulakis, G Koundourakis, EL Clark, ...
Nature communications 8 (1), 1-6, 2017
242017
A study of explicit numerical simulations in orthogonal metal cutting
E Kaselouris, T Papadoulis, E Variantza, A Baroutsos, V Dimitriou
Solid State Phenomena 261, 339-346, 2017
17*2017
Three dimensional transient behavior of thin films surface under pulsed laser excitation
V Dimitriou, E Kaselouris, Y Orphanos, M Bakarezos, N Vainos, ...
Applied Physics Letters 103 (11), 114104, 2013
172013
The thermo-mechanical behavior of thin metal films under nanosecond laser pulse excitation above the thermoelastic regime
V Dimitriou, E Kaselouris, Y Orphanos, M Bakarezos, N Vainos, IK Nikolos, ...
Applied Physics A 118 (2), 739-748, 2015
142015
An integrated method for material properties characterization based on pulsed laser generated surface acoustic waves
Y Orphanos, V Dimitriou, E Kaselouris, E Bakarezos, N Vainos, ...
Microelectronic engineering 112, 249-254, 2013
132013
Elastoplastic study of nanosecond-pulsed laser interaction with metallic films using 3D multiphysics fem modeling
E Kaselouris, IK Nikolos, Y Orphanos, M Bakarezos, NA Papadogiannis, ...
International Journal of Damage Mechanics 25 (1), 42-55, 2016
112016
A review of simulation methods of laser matter interactions focused on nanosecond laser pulsed systems
E Kaselouris, IK Nikolos, Y Orphanos, E Bakarezos, NA Papadogiannis, ...
Journal of Multiscale Modelling 5 (04), 1330001, 2013
112013
Preliminary investigation on the use of low current pulsed power Z-pinch plasma devices for the study of early stage plasma instabilities
E Kaselouris, V Dimitriou, I Fitilis, A Skoulakis, G Koundourakis, EL Clark, ...
Plasma Physics and Controlled Fusion 60 (1), 014031, 2017
92017
Laser-based interferometric techniques for the study of musical instruments
E Bakarezos, Y Orphanos, E Kaselouris, V Dimitriou, M Tatarakis, ...
Computational Phonogram Archiving, 251-268, 2019
82019
A diffusion approximation model of light transport in multilayered skin tissue
M Makropoulou, E Kaselouris, E Drakaki, AA Serafetinides, JA Sianoudis
European Conference on Biomedical Optics, 6628_44, 2007
62007
The importance of the laser pulse-ablator interaction dynamics prior to the ablation plasma phase in inertial confinement fusion studies
E Kaselouris, I Fitilis, A Skoulakis, Y Orphanos, G Koundourakis, EL Clark, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society A 378 (2184), 20200030, 2020
52020
A numerical study on laboratory plasma dynamics validated by low current x-pinch experiments
G Koundourakis, A Skoulakis, E Kaselouris, I Fitilis, EL Clark, J Chatzakis, ...
Plasma Physics and Controlled Fusion 62 (12), 125012, 2020
52020
Mitchell’s osteotomy augmented with bio-absorbable pins for the treatment of hallux valgus: A comparative finite element study
EV Brilakis, E Kaselouris, K Markatos, D Mastrokalos, C Provatidis, ...
Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions 19 (2), 234, 2019
52019
Instability growth mitigation study of a dielectric coated metallic wire in a low current Z-pinch configuration
E Kaselouris, G Tamiolakis, I Fitilis, A Skoulakis, V Dimitriou, M Tatarakis
Plasma Physics and Controlled Fusion 63 (8), 085010, 2021
42021
Hydrodynamic computational modelling and simulations of collisional shock waves in gas jet targets
S Passalidis, OC Ettlinger, GS Hicks, NP Dover, Z Najmudin, EP Benis, ...
High Power Laser Science and Engineering 8, 2020
42020
Innovative education and training in high power laser plasmas (PowerLaPs) for plasma physics, high power laser matter interactions and high energy density physics: experimental …
J Pasley, G Andrianaki, A Baroutsos, D Batani, EP Benis, A Ciardi, ...
High Power Laser Science and Engineering 8, 2020
42020
A Study on the Influence of Laser Parameters on Laser-Assisted Machining of Aisi H-13 Steel
E Kaselouris, A Baroutsos, T Papadoulis, NA Papadogiannis, M Tatarakis, ...
Key Engineering Materials 827, 92-97, 2020
42020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20