Παρακολούθηση
Maria da Graça Campos Pimentel
Maria da Graça Campos Pimentel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icmc.usp.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Supporting educational activities through dynamic web interfaces
M da Graca Pimentel, Y Ishiguro, B Kerimbaev, GD Abowd, M Guzdial
Interacting with computers 13 (3), 353-374, 2001
1312001
Watch-and-comment as a paradigm toward ubiquitous interactive video editing
RG Cattelan, C Teixeira, R Goularte, MDGC Pimentel
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2008
1102008
Toward a domain-independent semantic model for context-aware computing
RFB Neto, MGC Pimentel
Third Latin American Web Congress (LA-WEB'2005), 10 pp., 2005
942005
Revealing the whiteboard to blind students: An inclusive approach to provide mediation in synchronous e-learning activities
AP Freire, F Linhalis, SL Bianchini, RPM Fortes, CP Maria da Graça
Computers & Education 54 (4), 866-876, 2010
922010
Filteryedping: Design challenges and user performance of dwell-free eye typing
D Pedrosa, MDG Pimentel, A Wright, KN Truong
ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS) 6 (1), 1-37, 2015
822015
Heuristics for the assessment of interfaces of mobile devices
O Machado Neto, MDG Pimentel
Proceedings of the 19th Brazilian Symposium on Multimedia and the Web, 93-96, 2013
792013
Automatically sharing web experiences through a hyperdocument recommender system
AA Macedo, KN Truong, JA Camacho-Guerrero, M da Graça Pimentel
Proceedings of the fourteenth ACM conference on Hypertext and hypermedia, 48-56, 2003
692003
Anchoring discussions in lecture: an approach to collaboratively extending classroom digital media.
GD Abowd, MGC Pimentel, B Kerimbaev, Y Ishiguro, M Guzdial
CSCL, 1, 1999
651999
Linking by interacting: a paradigm for authoring hypertext
M da Graça Pimentel, GD Abowd, Y Ishiguro
Proceedings of the Eleventh ACM on Hypertext and Hypermedia, 39-48, 2000
642000
Interactive multimedia annotations: enriching and extending content
R Goularte, RG Cattelan, JA Camacho-Guerrero, VR Inácio Jr, ...
Proceedings of the 2004 ACM symposium on Document engineering, 84-86, 2004
502004
Prototyping applications to document human experiences
CP Maria da Graca, RG Cattelan, LA Baldochi
IEEE Pervasive Computing 6 (2), 93-100, 2007
442007
Structuring interactive TV documents
R Goularte, E dos Santos Moreira, M da Graça C. Pimentel
Proceedings of the 2003 ACM symposium on Document engineering, 42-51, 2003
432003
An infrastructure for open latent semantic linking
AA Macedo, MGC Pimentel, JA Camacho-Guerrero
Proceedings of the thirteenth ACM conference on Hypertext and hypermedia …, 2002
412002
A social approach to authoring media annotations
R Fagá Jr, VG Motti, RG Cattelan, CAC Teixeira, MGC Pimentel
Proceedings of the 10th ACM symposium on Document engineering, 17-26, 2010
372010
Collaborative synchronous video annotation via the watch-and-comment paradigm
VG Motti, R Fagá Jr, RG Catellan, MGC Pimentel, CAC Teixeira
Proceedings of the 7th European Conference on Interactive TV and Video, 67-76, 2009
362009
Promoting social connection and deepening relations among older adults: design and qualitative evaluation of media parcels
I Zaine, DM Frohlich, KRDH Rodrigues, BCR Cunha, AF Orlando, ...
Journal of medical Internet research 21 (10), e14112, 2019
312019
M4Note: a multimodal tool for multimedia annotations
R Goularte, JA Camacho-Guerrero, VR Inacio, RG Cattelan, ...
WebMedia and LA-Web, 2004. Proceedings, 142-149, 2004
282004
Inkteractors: interacting with digital ink
RG Cattelan, C Teixeira, H Ribas, E Munson, M Pimentel
Proceedings of the 2008 ACM symposium on Applied computing, 1246-1251, 2008
262008
Context-aware support in structured documents for interactive-TV
R Goularte, MGC Pimentel, ES Moreira
Multimedia Systems 11, 367-382, 2006
252006
A web service approach for providing context information to cscw applications
RB Neto, C Jardim, J Camacho-Guerrero, M da Graça Pimentel
WebMedia and LA-Web, 2004. Proceedings, 46-53, 2004
252004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20