Παρακολούθηση
Professor Dr Dimitrios E. ALEXAKIS, M.Sc.,Ph.D.
Professor Dr Dimitrios E. ALEXAKIS, M.Sc.,Ph.D.
Lab of Geoenvironmental Science & Environmental Quality Assurance, University of West Attica, Dept
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Water quality models: An overview
G Tsakiris, D Alexakis
1102012
Environmental geochemistry of soils and waters of Susaki area, Korinthos, Greece
A Kelepertsis, D Alexakis, I Kita
Environmental Geochemistry and Health 23, 117-135, 2001
1082001
Assessment of water quality in the Messolonghi–Etoliko and Neochorio region (West Greece) using hydrochemical and statistical analysis methods
D Alexakis
Environmental Monitoring and Assessment, 1-17, 2011
1052011
Environmental research of groundwater in the urban and suburban areas of Attica region, Greece
GD Bathrellos, HD Skilodimou, A Kelepertsis, D Alexakis, I Chrisanthaki, ...
Environmental Geology 56, 11-18, 2008
992008
Groundwater quality assessment in Oropos–Kalamos basin, Attica, Greece
G Stamatis, D Alexakis, D Gamvroula, G Migiros
Environmental Earth Sciences 64, 973-988, 2011
982011
Arsenic, antimony and other toxic elements in the drinking water of Eastern Thessaly in Greece and its possible effects on human health
A Kelepertsis, D Alexakis, K Skordas
Environmental Geology 50, 76-84, 2006
882006
Diagnosis of groundwater quality and assessment of contamination sources in the Megara basin (Attica, Greece)
D Gamvroula, D Alexakis, G Stamatis
Arabian Journal of Geosciences 6 (7), 2367-2381, 2013
812013
Suitability of water quality indices for application in lakes in the Mediterranean
D Alexakis, VA Tsihrintzis, G Tsakiris, GD Gikas
Water resources management 30, 1621-1633, 2016
782016
Diagnosis of stream sediment quality and assessment of toxic element contamination sources in East Attica, Greece
D Alexakis
Environmental Earth Sciences 63, 1369-1383, 2011
782011
Meta-evaluation of water quality indices. application into groundwater resources
DE Alexakis
Water 12 (7), 1890, 2020
612020
Distribution of trace elements in stream sediments of Arta plain (western Hellas): the influence of geomorphological parameters
K Papadopoulou-Vrynioti, D Alexakis, GD Bathrellos, HD Skilodimou, ...
Journal of Geochemical Exploration 134, 17-26, 2013
592013
Assessment of drainage water quality in pre-and post-irrigation seasons for supplemental irrigation use
D Alexakis, D Gotsis, S Giakoumakis
Environmental Monitoring and Assessment 184, 5051-5063, 2012
592012
Multivariate statistics and spatial interpretation of geochemical data for assessing soil contamination by potentially toxic elements in the mining area of Stratoni, north Greece
A Kelepertsis, A Argyraki, D Alexakis
Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis 6 (4), 349-355, 2006
592006
Environmental research and evaluation of agricultural soil of the Arta plain, western Hellas
K Papadopoulou-Vrynioti, D Alexakis, GD Bathrellos, HD Skilodimou, ...
Journal of Geochemical Exploration 136, 84-92, 2014
542014
Groundwater quality in Mesogea basin in eastern Attica (Greece)
G Stamatis, N Lambrakis, D Alexakis, E Zagana
Hydrological Processes: An International Journal 20 (13), 2803-2818, 2006
542006
Assessment of pressures and impacts on surface water bodies of the Mediterranean. Case study: Pamvotis Lake, Greece
D Alexakis, I Kagalou, G Tsakiris
Environmental Earth Sciences, 1-12, 2012
482012
Drought impacts on karstic spring annual water potential
D Alexakis, G Tsakiris
Application on Almyros (H. Crete) brackish spring. Desalin Water Treatment …, 2010
48*2010
Geochemistry of stream sediments as a tool for assessing contamination by Arsenic, Chromium and other toxic elements: East Attica region, Greece
D Alexakis
Eur Water 21 (22), 57-72, 2008
442008
Introducing stacking machine learning approaches for the prediction of rock deformation
M Koopialipoor, PG Asteris, AS Mohammed, DE Alexakis, A Mamou, ...
Transportation Geotechnics 34, 100756, 2022
432022
Arsenic, chromium, and other potentially toxic elements in the rocks and sediments of Oropos-Kalamos basin, Attica, Greece
D Alexakis, D Gamvroula
Applied and Environmental Soil Science 2014, 2014
432014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20