Παρακολούθηση
Eren Erdal Aksoy
Eren Erdal Aksoy
Associate Professor, Halmstad University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hh.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SalsaNext: Fast, Uncertainty-Aware Semantic Segmentation of LiDAR Point Clouds
T Cortinhal, G Tzelepis, EE Aksoy
International Symposium on Visual Computing, 207-222, 2020
481*2020
Learning the semantics of object–action relations by observation
EE Aksoy, A Abramov, J Dörr, K Ning, B Dellen, F Wörgötter
The International Journal of Robotics Research 30 (10), 1229-1249, 2011
2262011
Salsanet: Fast road and vehicle segmentation in lidar point clouds for autonomous driving
EE Aksoy, S Baci, S Cavdar
2020 IEEE intelligent vehicles symposium (IV), 926-932, 2020
1682020
Categorizing object-action relations from semantic scene graphs
EE Aksoy, A Abramov, F Wörgötter, B Dellen
2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 398-405, 2010
1052010
A simple ontology of manipulation actions based on hand-object relations
F Wörgötter, EE Aksoy, N Krüger, J Piater, A Ude, M Tamosiunaite
IEEE Transactions on Autonomous Mental Development 5 (2), 117-134, 2013
922013
Teaching a robot the semantics of assembly tasks
TR Savarimuthu, AG Buch, C Schlette, N Wantia, J Roßmann, D Martínez, ...
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 48 (5), 670-692, 2017
822017
Modeling leaf growth of rosette plants using infrared stereo image sequences
EE Aksoy, A Abramov, F Wörgötter, H Scharr, A Fischbach, B Dellen
Computers and Electronics in Agriculture, In press, 2014
652014
Part-based grasp planning for familiar objects
N Vahrenkamp, L Westkamp, N Yamanobe, EE Aksoy, T Asfour
2016 IEEE-RAS 16th international conference on humanoid robots (humanoids …, 2016
602016
Action sequence reproduction based on automatic segmentation and object-action complexes
M Wächter, S Schulz, T Asfour, E Aksoy, F Wörgötter, R Dillmann
2013 13th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2013
582013
Visual terrain classification for selecting energy efficient gaits of a hexapod robot
S Zenker, EE Aksoy, D Goldschmidt, F Wörgötter, P Manoonpong
2013 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics …, 2013
572013
Model-free incremental learning of the semantics of manipulation actions
EE Aksoy, M Tamosiunaite, F Wörgötter
Robotics and Autonomous Systems 71, 118-133, 2015
542015
AI perspectives in Smart Cities and Communities to enable road vehicle automation and smart traffic control
C Englund, EE Aksoy, F Alonso-Fernandez, MD Cooney, S Pashami, ...
Smart Cities 4 (2), 783-802, 2021
402021
Deep episodic memory: Encoding, recalling, and predicting episodic experiences for robot action execution
J Rothfuss, F Ferreira, EE Aksoy, Y Zhou, T Asfour
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (4), 4007-4014, 2018
382018
Validation of whole-body loco-manipulation affordances for pushability and liftability
P Kaiser, M Grotz, EE Aksoy, M Do, N Vahrenkamp, T Asfour
2015 IEEE-RAS 15th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2015
382015
Semantic analysis of manipulation actions using spatial relations
F Ziaeetabar, EE Aksoy, F Wörgötter, M Tamosiunaite
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 4612-4619, 2017
372017
Library of actions: Implementing a generic robot execution framework by using manipulation action semantics
MJ Aein, EE Aksoy, F Wörgötter
The International Journal of Robotics Research 38 (8), 910-934, 2019
352019
Semantic decomposition and recognition of long and complex manipulation action sequences
EE Aksoy, A Orhan, F Wörgötter
International Journal of Computer Vision 122, 84-115, 2017
352017
Toward a library of manipulation actions based on semantic object-action relations
MJ Aein, EE Aksoy, M Tamosiunaite, J Papon, A Ude, F Wörgötter
2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2013
352013
Structural bootstrapping—A novel, generative mechanism for faster and more efficient acquisition of action-knowledge
F Wörgötter, C Geib, M Tamosiunaite, EE Aksoy, J Piater, H Xiong, A Ude, ...
IEEE Transactions on Autonomous Mental Development 7 (2), 140-154, 2015
332015
Active learning of manipulation sequences
D Martinez, G Alenya, P Jimenez, C Torras, J Rossmann, N Wantia, ...
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5671-5678, 2014
312014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20