Παρακολούθηση
Georgios Chalatzoglidis
Georgios Chalatzoglidis
Phd Med Bsc
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phed-sr.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Moodle as a learning environment in promoting conceptual understanding for secondary school students
S Psycharis, G Chalatzoglidis, M Kalogiannakis
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 9 (1), 11-21, 2013
1152013
Students’ acceptance of a learning management system for teaching sciences in secondary education
S Psycharis, G Chalatzoglidis, M Kalogiannakis
Ict and Other Resources for Teaching/Learning Science, 70, 2011
52011
Motor Control and Achilles Tendon Adaptation in Adolescence: Effects of Sport Participation and Maturity
G Chalatzoglidis, F Arabatzi, EA Christou
Journal of Human Kinetics 76 (1), 101-116, 2021
12021
An adaptive Model of Achilles Tendon Mechanical Properties during Adolescence: Effect of Sex
G Chalatzoglidis, AJ Blazevich, F Arabatzi
Muscle Ligaments and Tendons Journal 11 (2), 281-291, 2021
2021
Research Article Published online on Jul 01, 2016
S Psycharis, G Chalatzoglidis, M Kalogiannakis
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 9 (1), 11-21, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5