Παρακολούθηση
Vatsal Shah
Vatsal Shah
Amazon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utexas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Minimum norm solutions do not always generalize well for over-parameterized problems
V Shah, A Kyrillidis, S Sanghavi
In NeurIPS Workshop on Integration of Deep Learning Theories, 2019., 0
21*
Choosing the Sample with Lowest Loss makes SGD Robust
V Shah, X Wu, S Sanghavi
Proceedings of the Twenty Third International Conference on Artificial …, 2020
202020
Change detection of desert sand dunes: a remote sensing approach
S Varma, V Shah, B Banerjee, KM Buddhiraju
Advances in remote sensing 3 (01), 10, 2014
192014
Trading-off variance and complexity in stochastic gradient descent
V Shah, M Asteris, A Kyrillidis, S Sanghavi
arXiv preprint arXiv:1603.06861, 2016
122016
Robust Estimation of Tree Structured Ising Models
A Katiyar, V Shah, C Caramanis
arXiv preprint arXiv:2006.05601, 2020
82020
On Robust Learning of Ising Models
AK Erik Lindgren, Vatsal Shah, Yanyao Shen, Alex Dimakis
In Relational Representation Learning Workshop at NeurIPS 2019, 2018
7*2018
Negative sampling in semi-supervised learning
J Chen, V Shah, A Kyrillidis
International Conference on Machine Learning, 1704-1714, 2020
62020
Matrix factorization with side and higher order information
V Shah, N Rao, W Ding
In 13th International KDD Workshop on Mining and Learning with Graphs, 2017., 2017
62017
Recoverability Landscape of Tree Structured Markov Random Fields under Symmetric Noise
A Katiyar, S Basu, V Shah, C Caramanis
Proceedings of the Twenty Third International Conference on Artificial …, 2022
2*2022
Matrix factorization with side and higher order information
V Shah, N Rao, W Ding
stat 1050, 4, 2017
2*2017
Segmentation of desert sand dunes
SV Gadhiraju, V Shah, KM Buddhiraju
Remote sensing letters 5 (11), 961-970, 2014
22014
On Generalization of Adaptive Methods for Over-parameterized Linear Regression
V Shah, S Basu, A Kyrillidis, S Sanghavi
arXiv preprint arXiv:2011.14066, 2020
12020
On variants of stochastic gradient descent
VN Shah
2020
Power of Choices: Performance under Error and Compression
S Basu, V Shah
2015
Polynomial Time Approximation Schemes for the Euclidean Traveling Salesman Problem
S Wu, V Shah
2015
Unchanging Desert Sand Dunes
S Gadhiraju, B Banerjee, K Buddhiraju, V Shah
AGU Fall Meeting Abstracts 2013, V21A-2697, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16