Παρακολούθηση
Haralambos Kranis
Haralambos Kranis
Άλλα ονόματαH.D. Kranis, H. Krans
Associate Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Department of Geology and
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rapid spatiotemporal variations in rift structure during development of the Corinth Rift, central Greece
CW Nixon, LC McNeill, JM Bull, RE Bell, RL Gawthorpe, TJ Henstock, ...
Tectonics 35 (5), 1225-1248, 2016
952016
Tectono‐sedimentary evolution of the Plio‐Pleistocene Corinth rift, Greece
RL Gawthorpe, MR Leeder, H Kranis, E Skourtsos, JE Andrews, ...
Basin Research 30 (3), 448-479, 2018
722018
Transect VII: East European Craton–Scythian Platform–Dobrogea–Balkanides–Rhodope Massif–Hellenides–East Mediterranean–Cyrenaica
D Papanikolaou, H Barghathi, C Dabovski, R Dimitriu, A El-Hawat, ...
The TRANSMED Atlas. The Mediterranean Region from Crust to Mantle …, 2004
442004
A “Great Deepening”: chronology of rift climax, Corinth rift, Greece
MR Leeder, DF Mark, RL Gawthorpe, H Kranis, S Loveless, ...
Geology 40 (11), 999-1002, 2012
412012
Structure and evolution of the western Corinth Rift, through new field data from the Northern Peloponnesus
E Skourtsos, H Kranis
Geological Society, London, Special Publications 321 (1), 119-138, 2009
412009
Geology and Tectonics of western Attica in relation to the 7/9/1999 earthquake
D Papanikolaou, E Lekkas, C Sideris, I Fountoulis, G Danamos, C Kranis, ...
Newsletter of the E.C.P.F.E., 30-34, 1999
27*1999
Liquefaction, ground fissures and coastline change during the Egio earthquake (15 June 1995; Central‐Western Greece)
E Lekkas, S Lozios, E Skourtsos, H Kranis
Terra Nova 8 (6), 648-654, 1996
271996
Transverse fault zones of subtle geomorphic signature in northern Evia island (central Greece extensional province): An introduction to the Quaternary Nileas graben
N Palyvos, I Bantekas, H Kranis
Geomorphology 76 (3-4), 363-374, 2006
232006
Paleogeographic evolution of the Athens basin from upper Miocene to Present
Δ Παπανικολάου, ΕΚ Μπάση, Χ Κράνης, Γ Δανάμος
Bulletin of the Geological Society of Greece 36 (2), 816-825, 2004
212004
An investigation of the active tectonics in central-eastern mainland Greece with imaging and decomposition of topographic and aeromagnetic data
A Tzanis, H Kranis, S Chailas
Journal of Geodynamics 49 (2), 55-67, 2010
202010
Late Miocene detachment faulting and crustal extension in SE Attica (Greece)
S Lekkas, E Skourtsos, K Soukis, H Kranis, S Lozios, A Alexopoulos, ...
Geophysical Research Abstracts 13, EGU2011-EGU13016, 2011
192011
Paleoseismological investigation of the oblique‐normal Ekkara ground rupture zone accompanying the M 6.7–7.0 earthquake on 30 April 1954 in Thessaly, Greece …
N Palyvos, K Pavlopoulos, E Froussou, H Kranis, K Pustovoytov, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 115 (B6), 2010
182010
Evidence for detachment faulting on the NE Parnassos mountain front (Central Greece)
Χ Κράνης, ΔΙ Παπανικολάου
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 34 (1), 281-287, 2001
172001
The October 30, 2020, Mw 6.9 Samos (Greece) earthquake
E Lekkas, S Mavroulis, M Gogou, GA Papadopoulos, I Triantafyllou, ...
Newsl. Environ. Disaster Cris. Manag. Strateg 21, 1-156, 2020
152020
Building up or out? Disparate sequence architectures along an active rift margin—Corinth rift, Greece
RL Gawthorpe, JE Andrews, REL Collier, M Ford, GA Henstra, H Kranis, ...
Geology 45 (12), 1111-1114, 2017
152017
Neotectonic activity of fault zones in Central-Eastern mainland Greece (Lokris): Neotektonikē drastēriotēta rēxigenōn zōnōn kentroanatolikēs stereas Elladas (Lokrida)
CD Kranis
National and Kapodistrian Univ., Department of Geology, 2003
152003
The hyambolis zone: geomorfological and tectonic evidence of a transverse structure in Lokris (Central Greece)
Χ Κράνης, Ν Παλύβος, Γ Λειβαδίτης, Χ Μαρουκίαν
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 34 (1), 251-257, 2001
152001
Neotectonic basin evolution in central-eastern mainland Greece: an overview
H Kranis
Bulletin of the Geological Society of Greece 40 (1), 360-373, 2007
142007
Deep‐water sediment transport patterns and basin floor topography in early rift basins: Plio‐Pleistocene syn‐rift of the Corinth Rift, Greece
M Muravchik, GA Henstra, GT Eliassen, RL Gawthorpe, M Leeder, ...
Basin Research, 2019
122019
Neotectonic activity of fault zones in Central-eastern Sterea Hellas (Lokris)
H Kranis
Ph. D, 1999
121999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20