Παρακολούθηση
Hermann Maurer
Hermann Maurer
Professor for Computer Science, Graz University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iicm.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The transformation of the Web: How emerging communities shape the information we consume.
J Kolbitsch, HA Maurer
J. Univers. Comput. Sci. 12 (2), 187-213, 2006
5372006
Plagiarism-A survey.
HA Maurer, F Kappe, B Zaka
J. Univers. Comput. Sci. 12 (8), 1050-1084, 2006
5222006
Hyperwave: The Next Generation Web Solution, with CD-ROM
H Maurer
Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1996
4061996
The roles of digital libraries in teaching and learning
G Marchionini, H Maurer
Communications of the ACM 38 (4), 67-75, 1995
3341995
Efficient worst-case data structures for range searching
JL Bentley, HA Maurer
Acta Informatica 13 (2), 155-168, 1980
2711980
Serving information to the Web with Hyper-G
K Andrews, F Kappe, H Maurer
Computer Networks and ISDN Systems 27 (6), 919-926, 1995
1371995
The Hyper-G network information system
K Andrews, F Kappe, H Maurer
J. UCS The Journal of Universal Computer Science, 206-220, 1996
1311996
Using string languages to describe picture languages
HA Maurer, G Rozenberg, E Welzl
Information and Control 54 (3), 155-185, 1982
1291982
Web 2.0 technology: Future interfaces for technology enhanced learning?
M Ebner, A Holzinger, H Maurer
International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction …, 2007
1252007
Stabbing line segments
H Edelsbrunner, HA Maurer, FP Preparata, AL Rosenberg, E Welzl, ...
BIT Numerical Mathematics 22 (3), 274-281, 1982
1251982
Pure grammars
HA Maurer, A Salomaa, D Wood
Information and Control 44 (1), 47-72, 1980
1251980
Hyper-G: A universal hypermedia system.
F Kappe
Journal of educational Multimedia and Hypermedia 2 (1), 39-66, 1993
1241993
Organizational, Business, and Technological Aspects of the Knowledge Society: Third World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2010, Corfu, Greece, September 22-24, 2010 …
MD Lytras, PO De Pablos, A Ziderman, A Roulstone, H Maurer, JB Imber
Springer Science & Business Media, 2010
1212010
On the intersection of orthogonal objects
H Edelsbrunner, HA Maurer
Information Processing Letters 13 (4-5), 177-181, 1981
1201981
Teleprograms: the Right Approach to Videotex.... If You Do it Right
H Maurer, H Cheng
Technische Universität Graz/Österreichische Computer Gesellschaft …, 1984
971984
Theoretische Grundlagen der Programmiersprachen: Theorie der Syntax
H Maurer
Bibliographisches Institut, 1969
971969
E-learning has to be seen as part of general knowledge management
H Maurer, M Sapper
EdMedia+ Innovate Learning, 1249-1253, 2001
962001
On the complexity of the general coloring problem
HA Maurer, JH Sudborough, E Welzl
Information and control 51 (2), 128-145, 1981
871981
Enabling project-based learning in WBT systems
D Helic, H Krottmaier, H Maurer, N Scerbakov
International Journal on E-learning 4 (4), 445-461, 2005
842005
GENTLE (GEneral Networked Training and Learning Environment)
T Dietinger, H Maurer
na, 1998
841998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20