Παρακολούθηση
CHRISTINA STOURAITI
CHRISTINA STOURAITI
Assistant Professor of Geochemistry, National and Kapodistrian University of Athens, Geology and
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stabilization of Pb and As in soils by applying combined treatment with phosphates and ferrous iron
A Xenidis, C Stouraiti, N Papassiopi
Journal of Hazardous Materials 177 (1-3), 929-937, 2010
1122010
Reduction of Pb, Zn and Cd availability from tailings and contaminated soils by the application of lignite fly ash
C Stouraiti, A Xenidis, I Paspaliaris
Water, Air, and Soil Pollution 137 (1), 247-265, 2002
572002
Geochemistry and petrogenesis of late Miocene granitoids, Cyclades, southern Aegean: nature of source components
C Stouraiti, P Mitropoulos, J Tarney, B Barreiro, AM McGrath, E Baltatzis
Lithos 114 (3-4), 337-352, 2010
522010
Stabilization of oxidic tailings and contaminated soils by calcium oxyphosphate addition: The case of Montevecchio (Sardinia, Italy)
A Xenidis, C Stouraiti, I Paspaliaris
Journal of Soil Contamination 8 (6), 681-697, 1999
181999
Ophiolitic Remnants from the Upper and Intermediate Structural Unit of the Attic-Cycladic Crystalline Belt (Aegean, Greece): Fingerprinting Geochemical Affinities of Magmatic …
C Stouraiti, I Pantziris, C Vasilatos, C Kanellopoulos, P Mitropoulos, ...
Geosciences 7 (1), 14, 2017
172017
Santorini: geochemical constraints on magma sources and eruption mechanisms
J Tarney, SR Barr, P Mitropoulos, K Sideris, A Katerinopoulos, C Stouraiti, ...
The European Laboratory Volcanoes, EUR 18161, 89-111, 1998
131998
Variation in amphibole composition from the Serifos intrusive complex (Greece), under magmatic and hydrothermal alteration conditions. An application of hornblende geobarometry
C Stouraiti, P Mitropoulos
Bulletin of the Geological Society of Greece 33, 39-50, 1999
91999
Sr isotopic variations along the Aegean Arc: constraints on magma genesis on the basis of new Sr isotopic data
P Mitropoulos, J Tarney, C Stouraiti, K Notsu, Y Arakawa
Bull Geol Soc Greece 32, 225-230, 1998
91998
Geochemistry and petrogenesis of the Serifos granite, in relation to other Aegean granitoids, Greece
C Stouraiti
PQDT-UK & Ireland, 1995
91995
Silver-rich sulfide mineralization in the northwestern termination of the Western Cycladic Detachment System, at Agios Ioannis Kynigos, Hymittos Mt. (Attica, Greece): A …
C Stouraiti, K Soukis, P Voudouris, C Mavrogonatos, S Lozios, S Lekkas, ...
Ore Geology Reviews 111 (doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019), 2019
82019
A New Occurrence of Terrestrial Native Iron in the Earth's Surface: The Ilia Thermogenic Travertine Case, Northwestern Euboea, Greece
C Kanellopoulos, E Valsami-Jones, P Voudouris, C Stouraiti, R Moritz, ...
Geosciences 8, 1-15 (doi: 10.3390/geosciences808028), 2018
82018
Geochemistry of the Serifos calc-alkaline granodiorite pluton, Greece: constraining the crust and mantle contributions to I-type granitoids
C Stouraiti, I Baziotis, PD Asimow, H Downes
International Journal of Earth Sciences 107 (5), 1657-1688, 2018
82018
Geochemistry of mylonitic gneisses from the Cycladic Basement Unit (Paros and Serifos, Aegean Sea): implications for protoliths of the high-grade gneisses
A McGrath, C Stouraiti, B Windley
International Journal of Earth Sciences 106 (6), 2067-2089, 2017
72017
Sulfur removal from coal beneficiation wastes
K Komnitsas, C Stouraiti, I Paspaliaris
The 7th CEST Conference, 2-7, 2001
72001
The geothermal system of northwestern Euboea Island and eastern Sperchios areas, Greece: Geological characteristics and suggested direct use applications
C Kanellopoulos, C Stouraiti, M Xenakis, P Vakalopoulos, ...
11th International Hydrogeological Congress of Greece 2, 263-273, 2017
62017
The Late Cretaceous magmatic arc of the south Aegean: geodynamic implications from petrological and geochemical studies of granitoids from Anafi island (Cyclades–Greece)
P Koutsovitis, K Soukis, P Voudouris, S Lozios, T Ntaflos, C Stouraiti, ...
International Geology Review 64 (6), 820-843, 2022
52022
The effectiveness of municipal sewage sludge application on the stabilization of Pb, Zn, and Cd in a soil contaminated from mining activities
A Xenidis, C Stouraiti, A Moirou
Journal of Environmental Science and Health, Part A 36 (6), 971-986, 2001
52001
Iron-oxide mineralization of Sesi, Koropi (S. Hymittos, Greece): mineralization within a detachment zone
C Stouraiti, S Lekkas, S Lozios, C Kanellopoulos
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 2025-2036, 2016
42016
Stabilisation of highly polluted soils and tailings using phosphates
A Xenidis, C Stouraiti, I Paspaliaris
Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology, REWAS …, 1999
31999
Effect of Mineralogy on the Beneficiation of REE from Heavy Mineral Sands: The Case of Nea Peramos, Kavala, Northern Greece
C Stouraiti, V Angelatou, S Petushok, K Soukis, D Eliopoulos
MINERALS 10 (5), doi.org/10.3390/min10050387, 2020
22020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20