Παρακολούθηση
maria chamoglou
maria chamoglou
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Key-descriptors for the functioning of a Mediterranean reservoir: the case of the new Lake Karla-Greece
M Chamoglou, T Papadimitriou, I Kagalou
Environmental processes 1, 127-135, 2014
422014
Combining conflicting, economic, and environmental pressures: Evaluation of the restored Lake Karla (Thessaly-Greece)
P Sidiropoulos, M Chamoglou, I Kagalou
Ecohydrology & Hydrobiology 17 (3), 177-189, 2017
92017
Nutrient Concentrations in Seven Irrigation Reservoirs (Lake Karla Watershed Thessaly Greece)
M Chamoglou, I Vergos, P Sidiropoulos, I Kagalou
Proceedings 2 (11), 656, 2018
22018
Evaluating the ecological restoration of a Mediterranean reservoir
P Sidiropoulos, M Chamoglou, I Kagalou
22017
Fish community in Karla Reservoir (Central Greece) after the filling stage
M Chamoglou, A Apostolou
Acta Zoologica Bulgarica 71 (4), 575-580, 2019
12019
Managing the Risk of Cyanobacteria through Water Quality Characteristics Analysis: a Case Study of two Warm Mediterranean Reservoirs
MG Antoniou, I Kagalou, G Hadjıouraniou, E Daskalakis, N Tsiarta, ...
12019
Επιδράσεις υδρολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στη συγκέντρωση των μικροκυστινών: μια μαθηματική προσομοίωση στη λίμνη Κάρλα
Μ Χαμόγλου
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7