Παρακολούθηση
Vicente Climente-Alarcon
Vicente Climente-Alarcon
Postdoctoral researcher, University of Cambridge, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cam.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Induction motor diagnosis based on a transient current analytic wavelet transform via frequency B-splines
J Pons-Llinares, JA Antonino-Daviu, M Riera-Guasp, M Pineda-Sanchez, ...
IEEE Transactions on Industrial Electronics 58 (5), 1530-1544, 2010
1562010
Application of the Teager–Kaiser energy operator to the fault diagnosis of induction motors
M Pineda-Sanchez, R Puche-Panadero, M Riera-Guasp, J Perez-Cruz, ...
IEEE Transactions on energy conversion 28 (4), 1036-1044, 2013
1252013
Induction motor diagnosis by advanced notch FIR filters and the Wigner–Ville distribution
V Climente-Alarcon, JA Antonino-Daviu, M Riera-Guasp, M Vlcek
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (8), 4217-4227, 2013
1212013
Time-frequency vibration analysis for the detection of motor damages caused by bearing currents
A Prudhom, J Antonino-Daviu, H Razik, V Climente-Alarcon
Mechanical Systems and Signal Processing 84, 747-762, 2017
832017
Combination of noninvasive approaches for general assessment of induction motors
MJ Picazo-Rodenas, J Antonino-Daviu, V Climente-Alarcon, ...
IEEE Transactions on Industry Applications 51 (3), 2172-2180, 2014
832014
Vibration transient detection of broken rotor bars by PSH sidebands
V Climente-Alarcon, JA Antonino-Daviu, F Vedreño-Santos, ...
IEEE Transactions on Industry Applications 49 (6), 2576-2582, 2013
832013
Application of the Wigner–Ville distribution for the detection of rotor asymmetries and eccentricity through high-order harmonics
V Climente-Alarcon, JA Antonino-Daviu, M Riera-Guasp, ...
Electric power systems research 91, 28-36, 2012
762012
Evaluation of the detectability of electromechanical faults in induction motors via transient analysis of the stray flux
JA Ramirez-Nunez, JA Antonino-Daviu, V Climente-Alarcón, ...
IEEE Transactions on Industry Applications 54 (5), 4324-4332, 2018
752018
A symbolic representation approach for the diagnosis of broken rotor bars in induction motors
P Karvelis, G Georgoulas, IP Tsoumas, JA Antonino-Daviu, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 11 (5), 1028-1037, 2015
712015
Principal Component Analysis of the start-up transient and Hidden Markov Modeling for broken rotor bar fault diagnosis in asynchronous machines
G Georgoulas, MO Mustafa, IP Tsoumas, JA Antonino-Daviu, ...
Expert Systems with Applications 40 (17), 7024-7033, 2013
712013
Automatic pattern identification based on the complex empirical mode decomposition of the startup current for the diagnosis of rotor asymmetries in asynchronous machines
G Georgoulas, IP Tsoumas, JA Antonino-Daviu, V Climente-Alarcón, ...
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (9), 4937-4946, 2013
622013
Rotor-bar breakage mechanism and prognosis in an induction motor
V Climente-Alarcon, JA Antonino-Daviu, EG Strangas, M Riera-Guasp
IEEE Transactions on Industrial Electronics 62 (3), 1814-1825, 2014
602014
Superconducting motors for aircraft propulsion: the Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator project
F Grilli, T Benkel, J Hänisch, M Lao, T Reis, E Berberich, S Wolfstädter, ...
Journal of Physics: Conference Series 1590 (1), 012051, 2020
472020
Advanced analysis of motor currents for the diagnosis of the rotor condition in electric motors operating in mining facilities
JA Antonino-Daviu, A Quijano-Lopez, M Rubbiolo, V Climente-Alarcon
IEEE Transactions on Industry Applications 54 (4), 3934-3942, 2018
472018
The use of a multilabel classification framework for the detection of broken bars and mixed eccentricity faults based on the start-up transient
G Georgoulas, V Climente-Alarcon, JA Antonino-Daviu, IP Tsoumas, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 13 (2), 625-634, 2016
472016
Reliable detection of rotor winding asymmetries in wound rotor induction motors via integral current analysis
J Antonino-Daviu, A Quijano-López, V Climente-Alarcon, C Garín-Abellán
IEEE Transactions on Industry Applications 53 (3), 2040-2048, 2017
442017
Diagnosis of induction motors under varying speed operation by principal slot harmonic tracking
V Climente-Alarcon, JA Antonino-Daviu, A Haavisto, A Arkkio
IEEE Transactions on Industry Applications 51 (5), 3591-3599, 2015
402015
An automated thermographic image segmentation method for induction motor fault diagnosis
P Karvelis, G Georgoulas, CD Stylios, IP Tsoumas, JA Antonino-Daviu, ...
IECON 2014-40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2014
392014
Transient-based rotor cage assessment in induction motors operating with soft starters
JA Corral-Hernandez, J Antonino-Daviu, J Pons-Llinares, ...
IEEE Transactions on Industry Applications 51 (5), 3734-3742, 2015
382015
Design considerations for fully superconducting synchronous motors aimed at future electric aircraft
A Patel, V Climente-Alarcon, A Baskys, BA Glowacki, T Reis
2018 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft …, 2018
342018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20