Παρακολούθηση
Roy Chantrell
Roy Chantrell
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα york.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transient ferromagnetic-like state mediating ultrafast reversal of antiferromagnetically coupled spins
I Radu, K Vahaplar, C Stamm, T Kachel, N Pontius, HA Dürr, TA Ostler, ...
Nature 472 (7342), 205-208, 2011
11422011
Atomistic spin model simulations of magnetic nanomaterials
RFL Evans, WJ Fan, P Chureemart, TA Ostler, MOA Ellis, RW Chantrell
Journal of Physics: Condensed Matter 26 (10), 103202, 2014
9052014
Switching mechanisms in cobalt-phosphorus thin films
PE Kelly, K O'grady, PI Mayo, RW Chantrell
IEEE Transactions on Magnetics 25 (5), 3881-3883, 1989
8361989
Ultrafast heating as a sufficient stimulus for magnetization reversal in a ferrimagnet
TA Ostler, J Barker, RFL Evans, RW Chantrell, U Atxitia, ...
Nature communications 3 (1), 666, 2012
8172012
Measurements of particle size distribution parameters in ferrofluids
R Chantrell, J Popplewell, S Charles
IEEE Transactions on Magnetics 14 (5), 975-977, 1978
7961978
Opportunities and challenges for spintronics in the microelectronics industry
B Dieny, IL Prejbeanu, K Garello, P Gambardella, P Freitas, R Lehndorff, ...
Nature Electronics 3 (8), 446-459, 2020
6382020
Ultrafast path for optical magnetization reversal via a strongly nonequilibrium state
K Vahaplar, AM Kalashnikova, AV Kimel, D Hinzke, U Nowak, R Chantrell, ...
Physical review letters 103 (11), 117201, 2009
5122009
Temperature-dependent magnetic properties of FePt: Effective spin Hamiltonian model
ON Mryasov, U Nowak, KY Guslienko, RW Chantrell
Europhysics Letters 69 (5), 805, 2005
3102005
Calculations of the susceptibility of interacting superparamagnetic particles
RW Chantrell, N Walmsley, J Gore, M Maylin
Physical Review B 63 (2), 024410, 2000
3092000
Towards multiscale modeling of magnetic materials: Simulations of FePt
N Kazantseva, D Hinzke, U Nowak, RW Chantrell, U Atxitia, ...
Physical Review B 77 (18), 184428, 2008
2622008
Agglomerate formation in a magnetic fluid
RW Chantrell, A Bradbury, J Popplewell, SW Charles
Journal of Applied Physics 53 (3), 2742-2744, 1982
2541982
Monte Carlo simulation with time step quantification in terms of Langevin dynamics
U Nowak, RW Chantrell, EC Kennedy
Physical review letters 84 (1), 163, 2000
2472000
Spin-glass behavior in a fine particle system
RW Chantrell, M El-Hilo, K O'Grady
IEEE transactions on magnetics 27 (4), 3570-3578, 1991
2411991
All-optical magnetization reversal by circularly polarized laser pulses: Experiment and multiscale modeling
K Vahaplar, AM Kalashnikova, AV Kimel, S Gerlach, D Hinzke, U Nowak, ...
Physical review B 85 (10), 104402, 2012
2382012
Magnetic nanoparticles and clusters for magnetic hyperthermia: optimizing their heat performance and developing combinatorial therapies to tackle cancer
H Gavilán, SK Avugadda, T Fernández-Cabada, N Soni, M Cassani, ...
Chemical Society Reviews 50 (20), 11614-11667, 2021
2242021
A model of interaction effects in granular magnetic solids
M El-Hilo, RW Chantrell, K O’grady
Journal of applied physics 84 (9), 5114-5122, 1998
2161998
Dynamic approach for micromagnetics close to the Curie temperature
O Chubykalo-Fesenko, U Nowak, RW Chantrell, D Garanin
Physical Review B 74 (9), 094436, 2006
2152006
Stochastic form of the Landau-Lifshitz-Bloch equation
RFL Evans, D Hinzke, U Atxitia, U Nowak, RW Chantrell, ...
Physical Review B 85 (1), 014433, 2012
2142012
Unified model of hyperthermia via hysteresis heating in systems of interacting magnetic nanoparticles
S Ruta, R Chantrell, O Hovorka
Scientific reports 5 (1), 9090, 2015
2082015
Newtype single-layer magnetic semiconductor in transition-metal dichalcogenides VX2 (X = S, Se and Te)
HR Fuh, CR Chang, YK Wang, RFL Evans, RW Chantrell, HT Jeng
Scientific reports 6 (1), 32625, 2016
2002016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20