Παρακολούθηση
Georgios Albanis
Georgios Albanis
Informatics and telecommunications, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gamification concepts for leveraging knowledge sharing in Industry 4.0
M Tsourma, S Zikos, G Albanis, KC Apostolakis, EE Lithoxoidou, ...
International Journal of Serious Games 6 (2), 75-87, 2019
172019
Pano3d: A holistic benchmark and a solid baseline for 360deg depth estimation
G Albanis, N Zioulis, P Drakoulis, V Gkitsas, V Sterzentsenko, F Alvarez, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
14*2021
Volume-of-interest aware deep neural networks for rapid chest CT-based COVID-19 patient risk assessment
A Chatzitofis, P Cancian, V Gkitsas, A Carlucci, P Stalidis, G Albanis, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (6), 2842, 2021
92021
Dronepose: photorealistic uav-assistant dataset synthesis for 3d pose estimation via a smooth silhouette loss
G Albanis, N Zioulis, A Dimou, D Zarpalas, P Daras
Computer Vision–ECCV 2020 Workshops: Glasgow, UK, August 23–28, 2020 …, 2020
9*2020
Panodr: Spherical panorama diminished reality for indoor scenes
V Gkitsas, V Sterzentsenko, N Zioulis, G Albanis, D Zarpalas
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
72021
SHREC 2020 track: 6D object pose estimation
H Yuan, RC Veltkamp, G Albanis, N Zioulis, D Zarpalas, P Daras
arXiv preprint arXiv:2010.09355, 2020
52020
Single-handed gesture UAV control for first responders-a usability and performance user study
K Konstantoudakis, G Albanis, E Christakis, N Zioulis, A Dimou, ...
17th International Conference on Information Systems for Crisis Response and …, 2020
52020
A low-cost & real-time motion capture system
A Chatzitofis, G Albanis, N Zioulis, S Thermos
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
32022
Towards user generated AR experiences: Enable consumers to generate their own AR experiences for planning indoor spaces
R Whitehand, G Albanis, N Zioulis, W Bailer, D Zarpalas, P Daras
ACM International Conference on Interactive Media Experiences, 299-304, 2021
32021
Single-Handed Gesture UAV Control and Video Feed AR Visualization for First Responders
D Sainidis, D Tsiakmakis, K Konstantoudakis, G Albanis, A Dimou, ...
32021
Hybrid skip: A biologically inspired skip connection for the UNet architecture
N Zioulis, G Albanis, P Drakoulis, F Alvarez, D Zarpalas, P Daras
IEEE Access 10, 53928-53939, 2022
22022
On end-to-end 6DOF object pose estimation and robustness to object scale
GN Albanis, N Zioulis, A Chatzitofis, A Dimou, D Zarpalas, P Daras
ML Reproducibility Challenge 2020, 2021
22021
An AI-Based System Offering Automatic DR-Enhanced AR for Indoor Scenes
G Albanis, V Gkitsas, N Zioulis, S Onsori-Wechtitsch, R Whitehand, ...
Springer Nature, 2023
2023
Towards Scalable and Real-time Markerless Motion Capture
G Albanis, A Chatzitofis, S Thermos, N Zioulis, K Kolomvatsos
2022 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and …, 2022
2022
Drone Control in AR: An Intuitive System for Single-Handed Gesture Control, Drone Tracking, and Contextualized Camera Feed Visualization in Augmented Reality
K Konstantoudakis, K Christaki, D Tsiakmakis, D Sainidis, G Albanis, ...
Drones 6 (2), 43, 2022
2022
A benchmark with decomposed distribution shifts for 360 monocular depth estimation
G Albanis, N Zioulis, P Drakoulis, F Alvarez, D Zarpalas, P Daras
arXiv preprint arXiv:2112.00432, 2021
2021
On Coordinate Decoding for Keypoint Estimation Tasks
A Chatzitofis, N Zioulis, GN Albanis, D Zarpalas, P Daras
arXiv preprint arXiv:2110.10289, 2021
2021
Enabling Gesture‐based Controls For First Responders And K9 Units
A Vlachopoulos, H Georgiou, A Tzeletopoulou, P Kasnesis, ...
Enabling Gesture‐based Controls For First Responders And K9 Units, 2020
2020
UTC pilot case: AR Assembly Guidance (ARAG) Solution -supporting workers in procedural tasks
G Albanis, D Zarpalas, P Daras
Human-centered factories from theory to industrial practice. Lessons learned …, 2019
2019
Adaptive web-based tools for capability-driven workforce management and task sequencing optimization
G Albanis, KC Apostolakis, C Öztürk, D Zarpalas, P Daras
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20