Παρακολούθηση
Dano J.A. Roelvink
Dano J.A. Roelvink
Professor of Coastal Engineering and Port Development, IHE Delft
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα un-ihe.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Development and validation of a three-dimensional morphological model
GR Lesser, JA Roelvink, JATM van Kester, GS Stelling
Coastal engineering 51 (8-9), 883-915, 2004
20152004
Modelling storm impacts on beaches, dunes and barrier islands
D Roelvink, A Reniers, AP Van Dongeren, JVT De Vries, R McCall, ...
Coastal engineering 56 (11-12), 1133-1152, 2009
14602009
Coastal morphodynamic evolution techniques
JA Roelvink
Coastal engineering 53 (2-3), 277-287, 2006
5752006
Bar‐generating cross‐shore flow mechanisms on a beach
JA Roelvink, MJF Stive
Journal of Geophysical Research: Oceans 94 (C4), 4785-4800, 1989
5281989
Morphodynamic modeling of an embayed beach under wave group forcing
AJHM Reniers, JA Roelvink, EB Thornton
Journal of Geophysical Research: Oceans 109 (C1), 2004
4312004
Two-dimensional time dependent hurricane overwash and erosion modeling at Santa Rosa Island
RT McCall, JSMVT De Vries, NG Plant, AR Van Dongeren, JA Roelvink, ...
Coastal Engineering 57 (7), 668-683, 2010
3752010
Medium-term 2DH coastal area modelling
HJ de Vriend, J Zyserman, J Nicholson, JA Roelvink, P Pechon, ...
Coastal engineering 21 (1-3), 193-224, 1993
3321993
Design and development of DELFT3D and application to coastal morphodynamics
JA Roelvink, G Van Banning
Oceanographic Literature Review 11 (42), 925, 1995
3041995
Cross-shore profile models
JA Roelvink, I Brøker
Coastal Engineering 21 (1-3), 163-191, 1993
2781993
Long‐term morphodynamic evolution of a tidal embayment using a two‐dimensional, process‐based model
M Van der Wegen, JA Roelvink
Journal of Geophysical Research: Oceans 113 (C3), 2008
2722008
Dissipation in random wave groups incident on a beach
JA Roelvink
Coastal Engineering 19 (1-2), 127-150, 1993
2501993
A guide to modeling coastal morphology
D Roelvink
world scientific, 2011
2302011
XBeach model description and manual
D Roelvink, A Reniers, A Van Dongeren, J Van Thiel de Vries, J Lescinski, ...
Unesco-IHE Institute for Water Education, Deltares and Delft University of …, 2010
2222010
Modeling cross‐shore sandbar behavior on the timescale of weeks
BG Ruessink, Y Kuriyama, A Reniers, JA Roelvink, DJR Walstra
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 112 (F3), 2007
2222007
Intercomparison of coastal area morphodynamic models
J Nicholson, I Broker, JA Roelvink, D Price, JM Tanguy, L Moreno
Coastal Engineering 31 (1-4), 97-123, 1997
1991997
Transition zone width and implications for modelling surfzone hydrodynamics
RB Nairn, JA Roelvink, HN Southgate
Coastal engineering 1990, 68-81, 1993
1841993
Numerical modeling of low-frequency wave dynamics over a fringing coral reef
AP Van Dongeren, R Lowe, A Pomeroy, DM Trang, D Roelvink, ...
Coastal Engineering 73, 178-190, 2013
1802013
Morphodynamic upscaling with the MORFAC approach: Dependencies and sensitivities
R Ranasinghe, C Swinkels, A Luijendijk, D Roelvink, J Bosboom, M Stive, ...
Coastal engineering 58 (8), 806-811, 2011
1712011
Beach Wizard: Nearshore bathymetry estimation through assimilation of model computations and remote observations
A Van Dongeren, N Plant, A Cohen, D Roelvink, MC Haller, P Catalán
Coastal engineering 55 (12), 1016-1027, 2008
1702008
Long-term process-based morphological modeling of the Marsdiep Tidal Basin
A Dastgheib, JA Roelvink, ZB Wang
Marine Geology 256 (1-4), 90-100, 2008
1652008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20