Παρακολούθηση
Santanu Kapat
Santanu Kapat
Professor at Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.iitkgp.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formulation of PID control for DC–DC converters based on capacitor current: A geometric context
S Kapat, PT Krein
IEEE Transactions on Power Electronics 27 (3), 1424-1432, 2011
1112011
A current-controlled tristate boost converter with improved performance through RHP zero elimination
S Kapat, A Patra, S Banerjee
IEEE Transactions on Power Electronics 24 (3), 776-786, 2009
1062009
A tutorial and review discussion of modulation, control and tuning of high-performance dc-dc converters based on small-signal and large-signal approaches
S Kapat, PT Krein
IEEE Open Journal of Power Electronics 1, 339-371, 2020
992020
Improved time optimal control of a buck converter based on capacitor current
S Kapat, PT Krein
IEEE transactions on power electronics 27 (3), 1444-1454, 2011
982011
Discontinuous map analysis of a DC-DC converter governed by pulse skipping modulation
S Kapat, S Banerjee, A Patra
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 57 (7), 1793-1801, 2009
642009
Near-null response to large-signal transients in an augmented buck converter: A geometric approach
S Kapat, PS Shenoy, PT Krein
IEEE transactions on power electronics 27 (7), 3319-3329, 2011
512011
Unified Digital Current Mode Control Tuning with Near Optimal Recovery in a CCM Buck Converter
VI Kumar, S Kapat
IEEE, 2016
482016
Nonlinear analysis of discretization effects in a digital current mode controlled boost converter
AK Singha, S Kapat, S Banerjee, J Pal
IEEE Journal on Emerging and selected Topics in Circuits and Systems 5 (3 …, 2015
382015
Parameter-insensitive mixed-signal hysteresis-band current control for point-of-load converters with fixed frequency and robust stability
S Kapat
IEEE Transactions on Power Electronics 32 (7), 5760-5770, 2016
372016
Beyond time-optimality: Energy-based control of augmented buck converters for near ideal load transient response
PS Shenoy, PT Krein, S Kapat
2011 Twenty-Sixth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and …, 2011
362011
Voltage-mode digital pulse skipping control of a DC–DC converter with stable periodic behavior and improved light-load efficiency
S Kapat, BC Mandi, A Patra
IEEE Transactions on Power Electronics 31 (4), 3372-3379, 2015
342015
A unified framework for analysis and design of a digitally current-mode controlled buck converter
AK Singha, S Kapat
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 63 (11), 2098-2107, 2016
322016
PID controller tuning in a DC-DC converter: A geometric approach for minimum transient recovery time
S Kapat, PT Krein
2010 IEEE 12th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics …, 2010
312010
Achieving monotonic variation of spectral composition in DC–DC converters using pulse skipping modulation
S Kapat, A Patra, S Banerjee
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 58 (8), 1958-1966, 2011
272011
Constant off-Time Digital Current-Mode Controlled Boost Converters With Enhanced Stability Boundary
K Hariharan, S Kapat, S Mukhopadhyay
IEEE Transactions on Power Electronics 34 (10), 10270-10281, 2019
262019
Reconfigurable periodic bifrequency DPWM with custom harmonic reduction in dc–dc converters
S Kapat
IEEE Transactions on Power Electronics 31 (4), 3380-3388, 2015
262015
Selectively sampled subharmonic-free digital current mode control using direct duty control
S Kapat
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 62 (3), 311-315, 2014
252014
Near Optimal Controller Tuning in a Current-Mode DPWM Boost Converter in CCM and Application to a Dimmable LED Array Driving
K Hariharan, S Kapat
IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2018
242018
A novel current controlled tri-state boost converter with superior dynamic performance
S Kapat, A Patra, S Banerjee
2008 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 2194-2197, 2008
232008
Constant on/off-Time Hybrid Modulation in Digital Current-Mode Control Using Event-Based Sampling
K Hariharan, S Kapat, S Mukhopadhyay
IEEE Transactions on Power Electronics 34 (4), 3789-3803, 2018
212018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20