Παρακολούθηση
Adrian Munteanu
Adrian Munteanu
Professor, ETRO department, Vrije Universiteit Brussel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα etrovub.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wavelet coding of volumetric medical datasets
P Schelkens, A Munteanu, J Barbarien, M Galca, X Giro-Nieto, J Cornelis
IEEE Transactions on medical Imaging 22 (3), 441-458, 2003
2392003
In-band motion compensated temporal filtering
Y Andreopoulos, A Munteanu, J Barbarien, M Van der Schaar, J Cornelis, ...
Signal Processing: Image Communication 19 (7), 653-673, 2004
2372004
Wavelet image compression-the quadtree coding approach
A Munteanu, J Cornelis, G Van der Auwera, P Cristea
IEEE Transactions on information technology in biomedicine 3 (3), 176-185, 1999
1451999
Wavelet based volumetric medical image compression
T Bruylants, A Munteanu, P Schelkens
Signal processing: Image communication 31, 112-133, 2015
1392015
Hourglass-shapenetwork based semantic segmentation for high resolution aerial imagery
Y Liu, D Minh Nguyen, N Deligiannis, W Ding, A Munteanu
Remote Sensing 9 (6), 522, 2017
1172017
Computer-generated holograms by multiple wavefront recording plane method with occlusion culling
A Symeonidou, D Blinder, A Munteanu, P Schelkens
Optics express 23 (17), 22149-22161, 2015
872015
Encryption for high efficiency video coding with video adaptation capabilities
G Van Wallendael, A Boho, J De Cock, A Munteanu, R Van de Walle
IEEE Transactions on Consumer Electronics 59 (3), 634-642, 2013
832013
Wavelet-based lossless compression of coronary angiographic images
A Munteanu, J Cornelis, P Cristea
IEEE transactions on medical imaging 18 (3), 272-281, 1999
831999
Wavelet‐based lossless compression scheme with progressive transmission capability
A Munteanu, J Cornelis, G Van der Auwera, P Cristea
International Journal of Imaging Systems and Technology 10 (1), 76-85, 1999
821999
Complete-to-overcomplete discrete wavelet transforms: theory and applications
Y Andreopoulos, A Munteanu, G Van der Auwera, JPH Cornelis, ...
IEEE Transactions on Signal Processing 53 (4), 1398-1412, 2005
652005
JPEG 2000-based compression of fringe patterns for digital holographic microscopy
D Blinder, T Bruylants, H Ottevaere, A Munteanu, P Schelkens
Optical Engineering 53 (12), 123102, 2014
642014
Fully-scalable wavelet video coding using in-band motion compensated temporal filtering
Y Andreopoulos, M Van Der Schaar, A Munteanu, J Barbarien, ...
2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2003
602003
Complete-to-overcomplete discrete wavelet transforms for scalable video coding with MCTF
Y Andreopoulos, M Van der Schaar, A Munteanu, J Barbarien, ...
Visual Communications and Image Processing 2003 5150, 719-731, 2003
592003
Performance evaluation of IEEE 802.11 ah networks with high-throughput bidirectional traffic
A Šljivo, D Kerkhove, L Tian, J Famaey, A Munteanu, I Moerman, ...
Sensors 18 (2), 325, 2018
562018
Method and system for subband encoding and decoding of an overcomplete representation of the data structure
G Van der Auwera, I Andreopoulos, A Munteanu, P Schelkens, J Cornelis
US Patent 7,876,820, 2011
552011
Combined wavelet-domain and motion-compensated video denoising based on video codec motion estimation methods
L Jovanov, A Pizurica, S Schulte, P Schelkens, A Munteanu, E Kerre, ...
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 19 (3), 417-421, 2009
522009
Embedded multiple description coding of video
F Verdicchio, A Munteanu, AI Gavrilescu, J Cornelis, P Schelkens
IEEE Transactions on Image Processing 15 (10), 3114-3130, 2006
522006
Wavelet-based fully-scalable video coding with in-band prediction
Y Andreopoulos, A Munteanu, G Van der Auwera, P Schelkens, ...
Benelux Signal Processing Symposium, 2002
522002
Side-information-dependent correlation channel estimation in hash-based distributed video coding
N Deligiannis, J Barbarien, M Jacobs, A Munteanu, A Skodras, ...
IEEE Transactions on Image Processing 21 (4), 1934-1949, 2011
512011
Open access database for experimental validations of holographic compression engines
D Blinder, A Ahar, A Symeonidou, Y Xing, T Bruylants, C Schretter, ...
2015 Seventh International Workshop on Quality of Multimedia Experience …, 2015
462015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20