Παρακολούθηση
Roy H Campbell
Roy H Campbell
Professor of Computer Science, University of Illinois
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα illinois.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A middleware infrastructure for active spaces
M Román, C Hess, R Cerqueira, A Ranganathan, RH Campbell, ...
IEEE pervasive computing 1 (4), 74-83, 2002
18552002
Big data: astronomical or genomical?
ZD Stephens, SY Lee, F Faghri, RH Campbell, C Zhai, MJ Efron, R Iyer, ...
PLoS biology 13 (7), e1002195, 2015
12892015
The specification of process synchronization by path expressions
RH Campbell, AN Habermann
Conference on Operating Systems, 89-102, 1974
7991974
A middleware for context-aware agents in ubiquitous computing environments
A Ranganathan, RH Campbell
ACM/IFIP/USENIX International Conference on Distributed Systems Platforms …, 2003
6002003
Aria: automatic resource inference and allocation for mapreduce environments
A Verma, L Cherkasova, RH Campbell
Proceedings of the 8th ACM international conference on Autonomic computing …, 2011
5802011
The case for reflective middleware
F Kon, F Costa, G Blair, RH Campbell
Communications of the ACM 45 (6), 33-38, 2002
5202002
Monitoring, Security, and Dynamic Configuration with the dynamicTAO Reflective ORB
F Kon, M Román, P Liu, J Mao, T Yamane, LC Magalhaes, RH Campbell
IFIP/ACM International Conference on Distributed Systems Platforms and Open …, 2000
5062000
An infrastructure for context-awareness based on first order logic
A Ranganathan, RH Campbell
Personal and Ubiquitous Computing 7 (6), 353-364, 2003
4822003
Consistent and Durable Data Structures for {Non-Volatile}{Byte-Addressable} Memory
S Venkataraman, N Tolia, P Ranganathan, RH Campbell
9th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST 11), 2011
4682011
Reasoning about uncertain contexts in pervasive computing environments
A Ranganathan, J Al-Muhtadi, RH Campbell
IEEE Pervasive computing 3 (2), 62-70, 2004
4532004
Model-based reinforcement learning for atari
L Kaiser, M Babaeizadeh, P Milos, B Osinski, RH Campbell, ...
arXiv preprint arXiv:1903.00374, 2019
4492019
Stochastic variational video prediction
M Babaeizadeh, C Finn, D Erhan, RH Campbell, S Levine
arXiv preprint arXiv:1710.11252, 2017
3722017
Genome-wide analyses identify KIF5A as a novel ALS gene
A Nicolas, KP Kenna, AE Renton, N Ticozzi, F Faghri, R Chia, ...
Neuron 97 (6), 1268-1283. e6, 2018
3502018
Error recovery in asynchronous systems
RH Campbell, B Randell
IEEE transactions on software engineering, 811-826, 1986
2991986
Real time video and audio in the world wide web
Z Chen, SM Tan, RH Campbell, Y Li
Fourth International World Wide Web Conference, 333-348, 1995
2871995
Samza: stateful scalable stream processing at LinkedIn
SA Noghabi, K Paramasivam, Y Pan, N Ramesh, J Bringhurst, I Gupta, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 10 (12), 1634-1645, 2017
2692017
Encyclopedia of parallel computing
D Padua
Springer Science & Business Media, 2011
2592011
Reflective middleware: From your desk to your hand
M Román, F Kon, RH Campbell
IEEE Distributed Systems Online 2 (5), 1-29, 2001
2592001
Reflective middleware: From your desk to your hand
M Román, F Kon, RH Campbell
IEEE Distributed Systems Online 2 (5), 1-29, 2001
2592001
Routing through the mist: Privacy preserving communication in ubiquitous computing environments
J Al-Muhtadi, R Campbell, A Kapadia, MD Mickunas, S Yi
Proceedings 22nd International Conference on Distributed Computing Systems …, 2002
2512002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20