Παρακολούθηση
Ravi Garg
Ravi Garg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adelaide.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Unsupervised CNN for single view depth estimation: Geometry to the rescue
R Garg, VK BG, G Carneiro, I Reid
European Conference on Computer Vision, 740-756, 2016
17092016
Unsupervised learning of monocular depth estimation and visual odometry with deep feature reconstruction
H Zhan, R Garg, CS Weerasekera, K Li, H Agarwal, I Reid
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
7052018
Dense Variational Reconstruction of Non-Rigid Surfaces from Monocular Video
R Garg, A Roussos, A Lourdes
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2013, 2013
2602013
A variational approach to video registration with subspace constraints
R Garg, A Roussos, L Agapito
International journal of computer vision 104, 286-314, 2013
1602013
Retrieval augmented classification for long-tail visual recognition
A Long, W Yin, T Ajanthan, V Nguyen, P Purkait, R Garg, A Blair, C Shen, ...
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2022
672022
Data-driven approximations to NP-hard problems
A Milan, S Rezatofighi, R Garg, A Dick, I Reid
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 31 (1), 2017
652017
Dense Multibody Motion Estimation and Reconstruction from a Handheld Camera
A Roussos, C Russell, R Garg, L Agapito
ISMAR, 2012
582012
Low-rank kernel subspace clustering
P Ji, I Reid, R Garg, H Li, M Salzmann
arXiv preprint arXiv:1707.04974 1, 2017
48*2017
Addressing Challenging Place Recognition Tasks using Generative Adversarial Networks
Y Latif, R Garg, M Milford, I Reid
ICRA 2018, 2017
442017
Scaling cnns for high resolution volumetric reconstruction from a single image
A Johnston, R Garg, G Carneiro, I Reid, A van den Hengel
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2017
412017
Robust trajectory-space tv-l1 optical flow for non-rigid sequences
R Garg, A Roussos, L Agapito
International Workshop on Energy Minimization Methods in Computer Vision and …, 2011
362011
Just-in-Time Reconstruction: Inpainting Sparse Maps using Single View Depth Predictors as Priors
CS Weerasekera, T Dharmasiri, R Garg, T Drummond, I Reid
ICRA 2018, 2018
342018
DF-VO: What should be learnt for visual odometry?
H Zhan, CS Weerasekera, JW Bian, R Garg, I Reid
arXiv preprint arXiv:2103.00933, 2021
332021
Dense multi-frame optic flow for non-rigid objects using subspace constraints
R Garg, L Pizarro, D Rueckert, L Agapito
Computer Vision–ACCV 2010: 10th Asian Conference on Computer Vision …, 2011
332011
Self-supervised learning for single view depth and surface normal estimation
H Zhan, CS Weerasekera, R Garg, I Reid
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 4811-4817, 2019
312019
Dense monocular reconstruction using surface normals
CS Weerasekera, Y Latif, R Garg, I Reid
2017 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 2524-2531, 2017
252017
Single-view object shape reconstruction using deep shape prior and silhouette
K Li, R Garg, M Cai, I Reid
arXiv preprint arXiv:1811.11921, 2018
23*2018
Learning deeply supervised good features to match for dense monocular reconstruction
CS Weerasekera, R Garg, Y Latif, I Reid
Computer Vision–ACCV 2018: 14th Asian Conference on Computer Vision, Perth …, 2019
11*2019
Non-linear dimensionality regularizer for solving inverse problems
R Garg, A Eriksson, I Reid
arXiv preprint arXiv:1603.05015, 2016
102016
Improved visual localization via graph smoothing
C Lassance, Y Latif, R Garg, V Gripon, I Reid
arXiv preprint arXiv:1911.02961, 2019
5*2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20