Παρακολούθηση
Chris Evelo
Chris Evelo
Head Department of Bioinformatics - BiGCaT, Maastricht University ORCID:0000-0002-5301-3142
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα maastrichtuniversity.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship
MD Wilkinson, M Dumontier, IJJ Aalbersberg, G Appleton, M Axton, ...
Scientific data 3 (1), 1-9, 2016
77092016
WikiPathways: pathway editing for the people
AR Pico, T Kelder, MP Van Iersel, K Hanspers, BR Conklin, C Evelo
PLoS biology 6 (7), e184, 2008
6632008
WikiPathways: a multifaceted pathway database bridging metabolomics to other omics research
DN Slenter, M Kutmon, K Hanspers, A Riutta, J Windsor, N Nunes, ...
Nucleic acids research 46 (D1), D661-D667, 2018
6612018
WikiPathways: building research communities on biological pathways
T Kelder, MP Van Iersel, K Hanspers, M Kutmon, BR Conklin, CT Evelo, ...
Nucleic acids research 40 (D1), D1301-D1307, 2012
5802012
WikiPathways: capturing the full diversity of pathway knowledge
M Kutmon, A Riutta, N Nunes, K Hanspers, EL Willighagen, A Bohler, ...
Nucleic acids research 44 (D1), D488-D494, 2016
4322016
Toward interoperable bioscience data
SA Sansone, P Rocca-Serra, D Field, E Maguire, C Taylor, O Hofmann, ...
Nature genetics 44 (2), 121-126, 2012
4192012
Presenting and exploring biological pathways with PathVisio
MP van Iersel, T Kelder, AR Pico, K Hanspers, S Coort, BR Conklin, ...
BMC bioinformatics 9 (1), 1-9, 2008
4062008
PathVisio 3: an extendable pathway analysis toolbox
M Kutmon, MP van Iersel, A Bohler, T Kelder, N Nunes, AR Pico, CT Evelo
PLoS computational biology 11 (2), e1004085, 2015
3712015
Open PHACTS: semantic interoperability for drug discovery
AJ Williams, L Harland, P Groth, S Pettifer, C Chichester, EL Willighagen, ...
Drug discovery today 17 (21-22), 1188-1198, 2012
3482012
The Chemistry Development Kit (CDK) v2. 0: atom typing, depiction, molecular formulas, and substructure searching
EL Willighagen, JW Mayfield, J Alvarsson, A Berg, L Carlsson, ...
Journal of cheminformatics 9 (1), 1-19, 2017
2872017
GO-Elite: a flexible solution for pathway and ontology over-representation
AC Zambon, S Gaj, I Ho, K Hanspers, K Vranizan, CT Evelo, BR Conklin, ...
Bioinformatics 28 (16), 2209-2210, 2012
2812012
Adverse outcome pathways: opportunities, limitations and open questions
M Leist, A Ghallab, R Graepel, R Marchan, R Hassan, SH Bennekou, ...
Archives of toxicology 91 (11), 3477-3505, 2017
2682017
Thrombospondin-2 is essential for myocardial matrix integrity: increased expression identifies failure-prone cardiac hypertrophy
B Schroen, S Heymans, U Sharma, WM Blankesteijn, S Pokharel, ...
Circulation research 95 (5), 515-522, 2004
2192004
Inferring causal molecular networks: empirical assessment through a community-based effort
SM Hill, LM Heiser, T Cokelaer, M Unger, NK Nesser, DE Carlin, Y Zhang, ...
Nature Methods, 2016
2112016
WikiPathways: connecting communities
M Martens, A Ammar, A Riutta, A Waagmeester, DN Slenter, K Hanspers, ...
Nucleic acids research 49 (D1), D613-D621, 2021
1962021
From nanotechnology to nanomedicine: applications to cancer research
R Seigneuric, L Markey, D SA Nuyten, C Dubernet, C TA Evelo, E Finot, ...
Current Molecular Medicine 10 (7), 640-652, 2010
1952010
The BridgeDb framework: standardized access to gene, protein and metabolite identifier mapping services
MP van Iersel, AR Pico, T Kelder, J Gao, I Ho, K Hanspers, BR Conklin, ...
BMC bioinformatics 11 (1), 1-7, 2010
1792010
Time-resolved and tissue-specific systems analysis of the pathogenesis of insulin resistance
R Kleemann, M Van Erk, L Verschuren, AM Van Den Hoek, M Koek, ...
PloS one 5 (1), e8817, 2010
1712010
Changes in blood glutathione concentrations, and in erythrocyte glutathione reductase and glutathione S-transferase activity after running training and after participation in …
CTA Evelo, NGM Palmen, Y Artur, GME Janssen
European journal of applied physiology and occupational physiology 64 (4 …, 1992
1611992
Mining biological pathways using WikiPathways web services
T Kelder, AR Pico, K Hanspers, MP Van Iersel, C Evelo, BR Conklin
PloS one 4 (7), e6447, 2009
1602009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20