Παρακολούθηση
Jennifer L Tank
Jennifer L Tank
Professor of Biological Sciences, University of Notre Dame
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Control of nitrogen export from watersheds by headwater streams
BJ Peterson, WM Wollheim, PJ Mulholland, JR Webster, JL Meyer, ...
Science 292 (5514), 86-90, 2001
17082001
Stream denitrification across biomes and its response to anthropogenic nitrate loading
PJ Mulholland, AM Helton, GC Poole, RO Hall, SK Hamilton, BJ Peterson, ...
Nature 452 (7184), 202-205, 2008
13252008
A review of allochthonous organic matter dynamics and metabolism in streams
JL Tank, EJ Rosi-Marshall, NA Griffiths, SA Entrekin, ML Stephen
Journal of the North American Benthological Society 29 (1), 118-146, 2010
8072010
Nitrous oxide emission from denitrification in stream and river networks
JJ Beaulieu, JL Tank, SK Hamilton, WM Wollheim, RO Hall Jr, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 214-219, 2011
5982011
Inter‐biome comparison of factors controlling stream metabolism
PJ Mulholland, CS Fellows, JL Tank, NB Grimm, JR Webster, SK Hamilton, ...
Freshwater biology 46 (11), 1503-1517, 2001
5142001
What happens to allochthonous material that falls into streams? A synthesis of new and published information from Coweeta
JR Webster, EF Benfield, TP Ehrman, MA Schaeffer, JL Tank, JJ Hutchens, ...
Freshwater biology 41 (4), 687-705, 1999
4381999
Ecosystem metabolism controls nitrogen uptake in streams in Grand Teton National Park, Wyoming
RJO Hall, JL Tank
Limnology and oceanography 48 (3), 1120-1128, 2003
4032003
Nutrient limitation of epilithic and epixylic biofilms in ten North American streams
JL Tank, WK Dodds
Freshwater Biology 48 (6), 1031-1049, 2003
3992003
Toxins in transgenic crop byproducts may affect headwater stream ecosystems
EJ Rosi-Marshall, JL Tank, TV Royer, MR Whiles, M Evans-White, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (41), 16204-16208, 2007
3702007
Inter‐regional comparison of land‐use effects on stream metabolism
MJ Bernot, DJ Sobota, RO Hall Jr, PJ Mulholland, WK Dodds, JR Webster, ...
Freshwater Biology 55 (9), 1874-1890, 2010
3592010
Exotic snails dominate nitrogen and carbon cycling in a highly productive stream
RO Hall Jr, JL Tank, MF Dybdahl
Frontiers in Ecology and the Environment 1 (8), 407-411, 2003
3542003
Transport and fate of nitrate in headwater agricultural streams in Illinois
TV Royer, JL Tank, MB David
Journal of Environmental Quality 33 (4), 1296-1304, 2004
3492004
NITROGEN CYCLING IN A FOREST STREAM DETERMINED BY A 15N TRACER ADDITION
PJ Mulholland, JL Tank, DM Sanzone, WM Wollheim, BJ Peterson, ...
Ecological Monographs 70 (3), 471-493, 2000
3412000
N uptake as a function of concentration in streams
WK Dodds, AJ López, WB Bowden, S Gregory, NB Grimm, SK Hamilton, ...
Journal of the North American Benthological Society 21 (2), 206-220, 2002
3202002
Factors affecting ammonium uptake in streams–an inter‐biome perspective
JR Webster, PJ Mulholland, JL Tank, HM Valett, WK Dodds, BJ Peterson, ...
Freshwater Biology 48 (8), 1329-1352, 2003
3182003
Nutrient uptake in streams draining agricultural catchments of the midwestern United States
MJ Bernot, JL Tank, TV Royer, MB David
Freshwater Biology 51 (3), 499-509, 2006
2582006
Carbon and nitrogen transfer from a desert stream to riparian predators
DM Sanzone, JL Meyer, E Martí, EP Gardiner, JL Tank, NB Grimm
Oecologia 134, 238-250, 2003
2572003
Can uptake length in streams be determined by nutrient addition experiments? Results from an interbiome comparison study
PJ Mulholland, JL Tank, JR Webster, WB Bowden, WK Dodds, ...
Journal of the North American Benthological Society 21 (4), 544-560, 2002
2422002
Nitrate removal in stream ecosystems measured by 15N addition experiments: Denitrification
PJ Mulholland, RO Hall Jr, DJ Sobota, WK Dodds, SEG Findlay, ...
Limnology and Oceanography 54 (3), 666-680, 2009
2392009
Foundations of translational ecology
CAF Enquist, ST Jackson, GM Garfin, FW Davis, LR Gerber, JA Littell, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 15 (10), 541-550, 2017
2322017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20