Παρακολούθηση
Frits W. Vaandrager
Frits W. Vaandrager
Professor of Computer Science, Radboud University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ru.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Forward and backward simulations Part I: Untimed systems
N Lynch, F Vaandrager
Information and Computation 121 (2), 214-233, 1995
6701995
Hybrid i/o automata
N Lynch, R Segala, F Vaandrager
Information and Computation 185 (1), 105-157, 2003
5862003
Three logics for branching bisimulation
R De Nicola, F Vaandrager
Journal of the ACM (JACM) 42 (2), 458-487, 1995
4991995
Action versus state based logics for transition systems
R De Nicola, F Vaandrager
LITP Spring School on Theoretical Computer Science, 407-419, 1990
4871990
Structured operational semantics and bisimulation as a congruence
JF Groote, F Vaandrager
Information and computation 100 (2), 202-260, 1992
4481992
Minimum-cost reachability for priced time automata
G Behrmann, A Fehnker, T Hune, K Larsen, P Pettersson, J Romijn, ...
Hybrid Systems: Computation and Control: 4th International Workshop, HSCC …, 2001
4472001
Petri net models for algebraic theories of concurrency
R Van Glabbeek, F Vaandrager
PARLE Parallel Architectures and Languages Europe: Volume II: Parallel …, 1987
4231987
Testing timed automata
J Springintveld, F Vaandrager, PR D'Argenio
Theoretical computer science 254 (1), 225-257, 2001
3902001
Hybrid i/o automata
N Lynch, R Segala, F Vaandrager, HB Weinberg
International Hybrid Systems Workshop, 496-510, 1995
385*1995
The theory of timed I/O automata
DK Kaynar, N Lynch, R Segala, F Vaandrager
Synthesis Lectures on Distributed Computing Theory 1 (1), 1-137, 2010
3112010
An efficient algorithm for branching bisimulation and stuttering equivalence
JF Groote, F Vaandrager
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 626-638, 1990
3111990
Model learning
F Vaandrager
Communications of the ACM 60 (2), 86-95, 2017
2542017
Proof-checking a data link protocol
L Helmink, MPA Sellink, FW Vaandrager
Types for Proofs and Programs: International Workshop TYPES'93 Nijmegen, The …, 1994
2111994
Linear parametric model checking of timed automata
T Hune, J Romijn, M Stoelinga, F Vaandrager
The Journal of Logic and Algebraic Programming 52, 183-220, 2002
2012002
Forward and backward simulations for timing-based systems
N Lynch, F Vaandrager
Real-Time: Theory in Practice, 397-446, 1992
1981992
Forward and backward simulations: II. timing-based systems
N Lynch, F Vaandrager
Information and Computation 128 (1), 1-25, 1996
1961996
Turning SOS rules into equations
L Aceto, B Bloom, F Vaandrager
Information and Computation 111 (1), 1-52, 1994
1961994
Encoding information into polymers
MGTA Rutten, FW Vaandrager, JAAW Elemans, RJM Nolte
Nature Reviews Chemistry 2 (11), 365-381, 2018
1772018
Timed I/O automata: A mathematical framework for modeling and analyzing real-time systems
DK Kaynar, N Lynch, R Segala, F Vaandrager
RTSS 2003. 24th IEEE Real-Time Systems Symposium, 2003, 166-177, 2003
1772003
Back and forth bisimulations
R De Nicola, U Montanari, F Vaandrager
International Conference on Concurrency Theory, 152-165, 1990
1701990
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20