Παρακολούθηση
Edgar Simo-Serra
Edgar Simo-Serra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα waseda.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Globally and locally consistent image completion
S Iizuka, E Simo-Serra, H Ishikawa
ACM Transactions on Graphics (TOG) 36 (4), 107, 2017
16752017
Discriminative Learning of Deep Convolutional Feature Point Descriptors
E Simo-Serra, E Trulls, L Ferraz, I Kokkinos, P Fua, F Moreno-Noguer
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015
9012015
Let there be color! Joint end-to-end learning of global and local image priors for automatic image colorization with simultaneous classification
S Iizuka, E Simo-Serra, H Ishikawa
ACM Transactions on Graphics (ToG) 35 (4), 1-11, 2016
8392016
Neuroaesthetics in Fashion: Modeling the Perception of Fashionability
E Simo-Serra, S Fidler, F Moreno-Noguer, R Urtasun
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015
2222015
Learning to simplify: fully convolutional networks for rough sketch cleanup
E Simo-Serra, S Iizuka, K Sasaki, H Ishikawa
ACM Transactions on Graphics (TOG) 35 (4), 1-11, 2016
1942016
Fashion Style in 128 Floats: Joint Ranking and Classification using Weak Data for Feature Extraction
E Simo-Serra, H Ishikawa
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
1672016
Single Image 3D Human Pose Estimation from Noisy Observations
E Simo-Serra, A Ramisa, G Alenya, C Torras, F Moreno-Noguer
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012
1482012
A Joint Model for 2D and 3D Pose Estimation from a Single Image
E Simo-Serra, A Quattoni, C Torras, F Moreno-Noguer
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013
1402013
A high performance CRF model for clothes parsing
E Simo-Serra, S Fidler, F Moreno-Noguer, R Urtasun
Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 64-81, 2014
1122014
Mastering sketching: adversarial augmentation for structured prediction
E Simo-Serra, S Iizuka, H Ishikawa
ACM Transactions on Graphics (TOG) 37 (1), 1-13, 2018
942018
Multi-Label Fashion Image Classification With Minimal Human Supervision
N Inoue, E Simo-Serra, T Yamasaki, H Ishikawa
International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW), 2261-2267, 2017
532017
What Makes a Style: Experimental Analysis of Fashion Prediction
M Takagi, E Simo-Serra, S Iizuka, H Ishikawa
International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW), 2017
522017
DaLI: deformation and light invariant descriptor
E Simo-Serra, C Torras, F Moreno-Noguer
International Journal of Computer Vision (IJCV) 115 (2), 136-154, 2015
482015
Detection by Classification of Buildings in Multispectral Satellite Imagery
T Ishii, E Simo-Serra, S Iizuka, Y Mochizuki, A Sugimoto, H Ishikawa, ...
International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2016
442016
3D human pose tracking priors using geodesic mixture models
E Simo-Serra, C Torras, F Moreno-Noguer
International Journal of Computer Vision (IJCV) 122 (2), 388-408, 2017
382017
Real-time data-driven interactive rough sketch inking
E Simo-Serra, S Iizuka, H Ishikawa
ACM Transactions on Graphics (TOG) 37 (4), 1-14, 2018
372018
Joint Gap Detection and Inpainting of Line Drawings
K Sasaki, S Iizuka, E Simo-Serra, H Ishikawa
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
342017
Deepremaster: temporal source-reference attention networks for comprehensive video enhancement
S Iizuka, E Simo-Serra
ACM Transactions on Graphics (TOG) 38 (6), 1-13, 2019
322019
Efficient Monocular Pose Estimation for Complex 3D Models
A Rubio, M Villamizar, L Ferraz, A Penate-Sanchez, A Ramisa, ...
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2015
272015
Kinematic synthesis using tree topologies
E Simo-Serra, A Perez-Gracia
Mechanism and Machine Theory 72, 94-113, 2014
262014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20