Παρακολούθηση
Jacek Kustra
Jacek Kustra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα asml.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Surface and curve skeletonization of large 3D models on the GPU
AC Jalba, J Kustra, AC Telea
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (6), 1495-1508, 2012
852012
Data science in healthcare: Benefits, challenges and opportunities
Z Abedjan, N Boujemaa, S Campbell, P Casla, S Chatterjea, S Consoli, ...
Data Science for Healthcare: Methodologies and Applications, 3-38, 2019
452019
System and a method for guiding a user during a shaving procedure
JL Kustra, GTG Volleberg, S Pfundtner, KC Bree, PJAH Kuijten, ...
US Patent 10,357,092, 2019
232019
Robust segmentation of multiple intersecting manifolds from unoriented noisy point clouds
J Kustra, A Jalba, A Telea
Computer Graphics Forum 33 (1), 73-87, 2014
202014
Probabilistic view-based 3D curve skeleton computation on the GPU
J Kustra, A Jalba, A Telea
EPRINTS-BOOK-TITLE, 2013
202013
Computing refined skeletal features from medial point clouds
J Kustra, A Jalba, A Telea
Pattern Recognition Letters 76, 13-21, 2016
152016
Combining Color with Spatial and Temporal Position of the Endoscopic Capsule for Improved Topographic Classification and Segmentation.
MT Coimbra, J Kustra, P Campos, JP da Silva Cunha
SAMT (Posters and Demos) 233, 2006
142006
Unified part-patch segmentation of mesh shapes using surface skeletons
J Koehoorn, C Feng, J Kustra, A Jalba, A Telea
Skeletonization, 89-122, 2017
52017
Multiscale 2D medial axes and 3D surface skeletons by the image foresting transform
A Falcão, C Feng, J Kustra, A Telea
Skeletonization, 43-70, 2017
52017
Needle guide and medical intervention system
JL Kustra, GJPM Eggen, GLTF Hautvast
US Patent App. 15/116,358, 2016
52016
Structuring 3D medial skeletons: A comparative study
T Delame, J Kustra, AC Telea
Symposium on Vision, Modeling and Visualization, 1-8, 2016
52016
Shape segmentation using medial point clouds with applications to dental cast analysis
J Kustra, A Jalba, A Telea
2014 International Conference on Computer Vision Theory and Applications …, 2014
52014
Subject clustering method and apparatus
S Consoli, M Hendriks, PC Vos, JL Kustra, RD Hoffmann, D Mavroeidis
US Patent 11,636,954, 2023
32023
Automated detection of lung conditions for monitoring thoracic patients undertgoing external beam radiation therapy
ML Bondar, JL Kustra, S Consoli
US Patent App. 17/417,406, 2022
32022
Evaluating input data using a deep learning algorithm
D Mavroeidis, M Hendriks, PC Vos, S Consoli, JL Kustra, J Janssen, ...
US Patent 11,842,268, 2023
22023
Dose planning system
JL Kustra, GLTF Hautvast
US Patent 10,695,130, 2020
22020
Towards an automated method based on Iterated Local Search optimization for tuning the parameters of Support Vector Machines
S Consoli, J Kustra, P Vos, M Hendriks, D Mavroeidis
arXiv preprint arXiv:1707.03191, 2017
22017
A medial point cloud based algorithm for dental cast segmentation
J Kustra, M de Jager, A Jalba, A Telea
2014 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), 331-334, 2014
22014
EEG-fMRI Ballistocardiogram removal: a new non-linear dynamic time warping approach
JL Kustra, JM Fernandes, JPS Cunha
14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics …, 2008
22008
Ultrasound probe positioning system and method of hands-free controlling the pressure applied by an ultrasound probe to an external object
AJ Elevelt, WJ Box, SM Camps, JSM Geraats, ALJ Van Noort, AM Rijken, ...
US Patent 11,583,250, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20