Παρακολούθηση
Vladan Velisavljevic
Vladan Velisavljevic
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα beds.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Directionlets: anisotropic multidirectional representation with separable filtering
V Velisavljevic, B Beferull-Lozano, M Vetterli, PL Dragotti
IEEE Transactions on Image Processing 15 (7), 1916-1933, 2006
4142006
Light field geometry of a standard plenoptic camera
C Hahne, A Aggoun, S Haxha, V Velisavljevic, JCJ Fernández
Optics express 22 (22), 26659-26673, 2014
1062014
On dependent bit allocation for multiview image coding with depth-image-based rendering
G Cheung, V Velisavljevic, A Ortega
IEEE Transactions on Image Processing 20 (11), 3179-3194, 2011
1002011
Space-frequency quantization for image compression with directionlets
V Velisavljevic, B Beferull-Lozano, M Vetterli
IEEE Transactions on Image Processing 16 (7), 1761-1773, 2007
1002007
Low-complexity iris coding and recognition based on directionlets
V Velisavljevic
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 4 (3), 410-417, 2009
712009
Refocusing distance of a standard plenoptic camera
C Hahne, A Aggoun, V Velisavljevic, S Fiebig, M Pesch
Optics Express 24 (19), 21521-21540, 2016
662016
Content adaptive enhancement of multi-view depth maps for free viewpoint video
E Ekmekcioglu, V Velisavljević, ST Worrall
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 5 (2), 352-361, 2010
532010
Baseline and triangulation geometry in a standard plenoptic camera
C Hahne, A Aggoun, V Velisavljevic, S Fiebig, M Pesch
International Journal of Computer Vision 126, 21-35, 2018
472018
Directional wavelet transforms and frames
V Velisavljevic, PL Dragotti, M Vetterli
Proceedings. International Conference on Image Processing 3, 589-592, 2002
462002
Discrete directional wavelet bases for image compression
PL Dragotti, V Velisavljevic, M Vetterli, B Beferull-Lozano
Visual Communications and Image Processing 2003 5150, 1287-1295, 2003
442003
Energy detection based spectrum sensing over two-wave with diffuse power fading channels
E Chatziantoniou, B Allen, V Velisavljevic, P Karadimas, J Coon
IEEE Transactions on Vehicular Technology 66 (1), 868-874, 2016
412016
Threshold optimization for energy detection-based spectrum sensing over hyper-Rayleigh fading channels
E Chatziantoniou, B Allen, V Velisavljevic
IEEE Communications Letters 19 (6), 1077-1080, 2015
412015
User-action-driven view and rate scalable multiview video coding
J Chakareski, V Velisavljević, V Stanković
IEEE Transactions on Image Processing 22 (9), 3473-3484, 2013
412013
Multiview image coding using depth layers and an optimized bit allocation
A Gelman, PL Dragotti, V Velisavljevic
IEEE Transactions on Image Processing 21 (9), 4092-4105, 2012
382012
The refocusing distance of a standard plenoptic photograph
C Hahne, A Aggoun, V Velisavljevic
2015 3DTV-Conference: The True Vision-Capture, Transmission and Display of …, 2015
362015
Discrete multidirectional wavelet bases
V Velisavljevic, B Beferull-Lozano, M Vetterli, PL Dragotti
Proceedings 2003 International Conference on Image Processing (Cat. No …, 2003
342003
Baseline of virtual cameras acquired by a standard plenoptic camera setup
C Hahne, A Aggoun, S Haxha, V Velisavljevic, JCJ Fernández
2014 3DTV-Conference: The True Vision-Capture, Transmission and Display of …, 2014
322014
Review of machine learning based fault detection for centrifugal pump induction motors
CE Sunal, V Dyo, V Velisavljevic
IEEE Access 10, 71344-71355, 2022
312022
Wireless magnetic sensor network for road traffic monitoring and vehicle classification
V Velisavljevic, E Cano, V Dyo, B Allen
Transport and Telecommunication 17 (4), 274, 2016
292016
View-popularity-driven joint source and channel coding of view and rate scalable multi-view video
J Chakareski, V Velisavljevic, V Stankovic
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 9 (3), 474-486, 2015
272015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20