Παρακολούθηση
Emanuël Habets
Emanuël Habets
International Audio Laboratories Erlangen, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Speech dereverberation using statistical reverberation models
EAP Habets
Speech dereverberation, 57-93, 2010
683*2010
Room impulse response generator
EAP Habets
Technische Universiteit Eindhoven, Tech. Rep, 2006
677*2006
The REVERB challenge: A common evaluation framework for dereverberation and recognition of reverberant speech
K Kinoshita, ...
IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics …, 2013
4232013
A summary of the REVERB challenge: State-of-the-art and remaining challenges in reverberant speech processing research
K Kinoshita, M Delcroix, S Gannot, EAP Habets, R Haeb-Umbach, ...
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2016 (1), 1-19, 2016
3772016
Single- and multi-microphone speech dereverberation using spectral enhancement
EAP Habets
Dissertation Abstracts International 68 (04), 2007
3232007
Dereverberation
EAP Habets, PA Naylor
Audio Source Separation and Speech Enhancement, 317-343, 2018
243*2018
Broadband DOA estimation using convolutional neural networks trained with noise signals
S Chakrabarty, E Habets
IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics …, 2017
2372017
Multi-speaker DOA estimation using deep convolutional networks trained with noise signals
S Chakrabarty, EAP Habets
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 13 (1), 2019
2242019
Late reverberant spectral variance estimation based on a statistical model
EAP Habets, S Gannot, I Cohen
IEEE Signal Processing Letters 16 (9), 770-773, 2009
1862009
Evaluation of speech dereverberation algorithms using the MARDY database
JYC Wen, ND Gaubitch, EAP Habets, T Myatt, PA Naylor
International Workshop on Acoustic Echo and Noise Control (IWAENC), 2006
1742006
Generating sensor signals in isotropic noise fields
EAP Habets, S Gannot
The Journal of the Acoustical Society of America 122 (6), 3464-3470, 2007
1722007
New insights into the MVDR beamformer in room acoustics
EAP Habets, J Benesty, I Cohen, S Gannot, J Dmochowski
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (1), 158-170, 2010
1692010
MMSE-based blind source extraction in diffuse noise fields using a complex coherence-based a priori SAP estimator
M Taseska, EAP Habets
International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC), 2012
1662012
Speech Enhancement in the STFT Domain
J Benesty, J Chen, EAP Habets
Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2011
1652011
The MVDR Beamformer for Speech Enhancement
EAP Habets, J Benesty, S Gannot, I Cohen
Speech Processing in Modern Communication, 225-254, 2010
160*2010
Generating nonstationary multisensor signals under a spatial coherence constraint
EAP Habets, I Cohen, S Gannot
The Journal of the Acoustical Society of America 124, 2911, 2008
1572008
Inference of room geometry from acoustic impulse responses
F Antonacci, J Filos, MRP Thomas, EAP Habets, A Sarti, PA Naylor, ...
IEEE Transactions on Audio Speech and LanguageProcessing 20 (10), 2683, 2012
1452012
Theory and Applications of Spherical Microphone Array Processing
DP Jarrett, EAP Habets, PA Naylor
Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2016
1372016
Rigid sphere room impulse response simulation: Algorithm and applications
DP Jarrett, EAP Habets, MRP Thomas, PA Naylor
The Journal of the Acoustical Society of America 132 (3), 1462-1472, 2012
1232012
3D source localization in the spherical harmonic domain using a pseudointensity vector
D Jarrett, EAP Habets, PA Naylor
European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2010
1142010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20