Παρακολούθηση
Carmelo Ardito
Carmelo Ardito
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An approach to usability evaluation of e-learning applications
C Ardito, MF Costabile, MD Marsico, R Lanzilotti, S Levialdi, T Roselli, ...
Universal access in the information society 4 (3), 270-283, 2006
5712006
Explore! possibilities and challenges of mobile learning
MF Costabile, A De Angeli, R Lanzilotti, C Ardito, P Buono, T Pederson
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2008
2112008
Usability of e-learning tools
C Ardito, M De Marsico, R Lanzilotti, S Levialdi, T Roselli, V Rossano, ...
Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces, 80-84, 2004
1872004
eLSE methodology: a systematic approach to the e-learning systems evaluation
R Lanzilotti, C Ardito, MF Costabile, A De Angeli
Journal of Educational Technology & Society 9 (4), 42-53, 2006
1632006
Investigating and promoting UX practice in industry: An experimental study
C Ardito, P Buono, D Caivano, MF Costabile, R Lanzilotti
International Journal of Human-Computer Studies 72 (6), 542-551, 2014
1572014
Interaction with large displays: A survey
C Ardito, P Buono, MF Costabile, G Desolda
ACM Computing Surveys (CSUR) 47 (3), 1-38, 2015
1452015
Empowering end users to customize their smart environments: model, composition paradigms, and domain-specific tools
G Desolda, C Ardito, M Matera
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 24 (2), 1-52, 2017
1342017
Extending large-scale event participation with user-created mobile media on a public display
P Peltonen, A Salovaara, G Jacucci, T Ilmonen, C Ardito, P Saarikko, ...
Proceedings of the 6th international conference on Mobile and ubiquitous …, 2007
1212007
From smart objects to smart experiences: An end-user development approach
C Ardito, P Buono, G Desolda, M Matera
International Journal of Human-Computer Studies 114, 51-68, 2018
842018
End users as co-designers of their own tools and products
C Ardito, P Buono, MF Costabile, R Lanzilotti, A Piccinno
Journal of Visual Languages & Computing 23 (2), 78-90, 2012
822012
Experiencing the past through the senses: an m-learning game at archaeological parks
Q Sun, C Ardito, P Buono, MF Costabile, R Lanzilotti, T Pederson, ...
IEEE MultiMedia 15 (4), 76-81, 2008
672008
Usability Evaluation: A Survey of Software Development Organizations
C Ardito, P Buono, D Caivano, MF Costabile, R Lanzilotti, A Bruun, ...
Proceedings of 33 International Conference on Software Engineering …, 2011
602011
Enabling interactive exploration of cultural heritage: an experience of designing systems for mobile devices
C Ardito, P Buono, MF Costabile, R Lanzilotti, A Piccinno
Knowledge, Technology & Policy 22 (1), 79-86, 2009
592009
User-driven visual composition of service-based interactive spaces
C Ardito, MF Costabile, G Desolda, R Lanzilotti, M Matera, A Piccinno, ...
Journal of Visual Languages & Computing 25 (4), 278-296, 2014
542014
Integrating traditional learning and games on large displays: an experimental study
C Ardito, R Lanzilotti, MF Costabile, G Desolda
Journal of Educational Technology & Society 16 (1), 44-56, 2013
542013
Systematic evaluation of e-learning systems: an experimental validation
C Ardito, MF Costabile, A De Angeli, R Lanzilotti
Proceedings of the 4th Nordic conference on Human-computer interaction …, 2006
502006
Enriching archaeological parks with contextual sounds and mobile technology
C Ardito, MF Costabile, A De Angeli, R Lanzilotti
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 19 (4), 1-30, 2012
472012
Do patterns help novice evaluators? A comparative study
R Lanzilotti, C Ardito, MF Costabile, A De Angeli
International journal of human-computer studies 69 (1-2), 52-69, 2011
462011
EFESTO: a platform for the end-user development of interactive workspaces for data exploration
G Desolda, C Ardito, M Matera
International Rapid Mashup Challenge, 63-81, 2015
392015
Composition of Situational Interactive Spaces by End Users: a case for Cultural Heritage
C Ardito, MF Costabile, G Desolda, M Matera, A Piccinno, M Picozzi
7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Making Sense Through …, 2012
372012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20